Javna naročila, razpisi in objave

Povabilo k oddaji ponudbe

Na podlagi 47. člena Zakona o javnem naročanju, ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15), naročnik:

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

telefon: 04/5869 200

FAX: 04/5869 270

spletna stran: http://www.jesenice.si

matična številka: 5874335000

Davčna številka:  SI39795888

Transakcijski račun: SI56 0124 1010 0007 593

vabi ponudnike, da podajo svojo pisno ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo:

 

Podatki o naročilu:

naslov naročila

Pločnik Blejska Dobrava

vrsta postopka

Naročilo male vrednosti

področje

splošno področje

mesto objave

Portal javnih naročil

Številka objave na Portalu

javnih naročil

JN000533/2019-W01

predmet naročila

gradnje

variantne ponudbe

niso dopustne in se ne bodo upoštevale

rok veljavnosti ponudbe

21.06.2019

 

Podatki o projektu in situacije so objavljene na tem linku: http://www.jesenice.si/pomembni-projekti/item/19172-ureditev-plocnika-na-blejski-dobravi

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo tega javnega naročila.

Ponudbene – pogodbene cene izbranega najugodnejšega ponudnika so fiksne in bodo veljale nespremenjene do izpolnitve pogodbenih obveznosti oz. dokončanja del.

S spoštovanjem!

Blaž Račič
ŽUPAN

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave