Javna naročila, razpisi in objave

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 86/2010 in spremembe) in 53. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/2011 in spremembe), Občina Jesenice objavlja naslednjo:

N A M E R O

Občina Jesenice bo, v skladu s 1. odstavkom 30. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 86/2010 in spremembe), s Splošno bolnišnico Jesenice, Cesta maršala Tita 112, Jesenice, sklenila Pogodbo o uporabi dela nepremičnin s parc. št. 1401/1, 1401/8 in 1401/9 k.o. 2175 - Jesenice, za potrebe začasnega pristajališča helikopterja za nujno medicinsko pomoč. 

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

  OBČINA JESENICE
   ŽUPAN
Tomaž Tom Mencinger

Številka: 478-45/2014

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur list RS št. 86/2010 in spremembe) in 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/2011 in spremembe), Občina Jesenice objavlja naslednjo:

N A M E R O

Občina Jesenice, ki je po stanju Informacijskega sistema eZK Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, lastnica nepremičnine (zemljišča) s parc. št. 1624/8 k.o. 2175 – Jesenice, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine (zemljišča) s parc. št. 1624/8 k.o. 2175 – Jesenice.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

   OBČINA JESENICE
   ŽUPAN
Tomaž Tom Mencinger

 

Številka: 478-24/2014

Občina Jesenice, kot lastnica poslovnega prostora v objektu Cesta maršala Tita 78a, Jesenice, v skladu s 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/2011 in spr.) objavlja namero, da bo v mesecu juniju 2014 oddala v najem poslovni prostor v objektu Cesta maršala Tita 78a, Jesenice. Občina Jesenice bo poslovni prostor oddala v najem s sklenitvijo neposredne pogodbe.

Številka: 3528-19/2014

OBČINA JESENICE
ŽUPAN
TOMAŽ TOM MENCINGER

Občina Jesenice, kot lastnica poslovnega prostora številka 7 v objektu Cesta Borisa Kidriča 37c, Jesenice, v skladu s 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/2011 in spr.) objavlja namero, da bo v mesecu juniju 2014 oddala v najem poslovni prostor številka 7 v objektu Cesta Borisa Kidriča 37c, Jesenice. Občina Jesenice bo poslovni prostor oddala v najem s sklenitvijo neposredne pogodbe.

Številka: 3528-12/2014

OBČINA JESENICE
ŽUPAN
TOMAŽ TOM MENCINGER

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur list RS št. 86/2010 in spremembe) ter tretjega odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/2011 in spremembe), Občina Jesenice objavlja naslednjo:

N A M E R O

Občina Jesenice, ki je po stanju Informacijskega sistema eZK Vrhovnega sodišča Republike Slovenije lastnica nepremičnin s parc. št. 26/13 in s parc. št. 26/14 k.o. 2178 – Koroška Bela, objavlja namero, da bo s Francem Zavelcina, Cesta Ivana Cankarja 32, 4270 Jesenice sklenila Služnostno pogodbo za ustanovitev stvarne služnosti dostopa preko služečih nepremičnin s parc. št. 26/13 in 26/14  k.o. 2178 – Koroška Bela do gospodujočih nepremičnin s parc. št. 28/0 in 32/2 k.o. 2178 – Koroška Bela, v korist vsakokratnega lastnika nepremičnin s parc. št. 28/0 in 32/2 k.o. 2178 – Koroška Bela.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15. dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

  OBČINA JESENICE

   ŽUPAN

Tomaž Tom Mencinger

Številka: 478-90/2013

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur list RS št. 86/2010 in spremembe) in prvega odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/2011 in spremembe), Občina Jesenice objavlja naslednjo:

N A M E R O

Občina Jesenice, ki je po stanju Informacijskega sistema eZK Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, lastnica nepremičnine (zemljišča) s parc. št. 26/16 k.o. 2178 – Koroška Bela, objavlja namero o prodaji nepremičnine (zemljišča) s parc. št. 26/16 k.o. 2178 – Koroška Bela.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

   OBČINA JESENICE

   ŽUPAN

Tomaž Tom Mencinger

 

Številka: 478-89/2013

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur list RS št. 86/2010 in spremembe) in 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/2011 in spremembe), Občina Jesenice objavlja naslednjo:

N A M E R O

Občina Jesenice, ki je po stanju Informacijskega sistema eZK Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, lastnica nepremičnine (zemljišča) s parc. št. 211/2 k.o. 2175 – Jesenice, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine (zemljišča) s parc. št. 211/2 k.o. 2175 – Jesenice.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

   OBČINA JESENICE
   ŽUPAN
Tomaž Tom Mencinger

 Številka: 478-18/2014

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur list RS št. 86/2010 in spremembe) ter tretjega odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/2011 in spremembe), Občina Jesenice objavlja naslednjo:

N A M E R O

Občina Jesenice, ki je po stanju Informacijskega sistema eZK Vrhovnega sodišča Republike Slovenije lastnica nepremičnine s parc. št. 26/13 k.o. 2178 – Koroška Bela, objavlja namero, da bo z Janezom Pretnarjem, Cesta Ivana Cankarja 28, 4270 Jesenice sklenila Služnostno pogodbo za ustanovitev stvarne služnosti dostopa preko služeče nepremičnine s parc. št. 26/13 k.o. 2178 – Koroška Bela do gospodujoče nepremičnine s parc. št. 46/0 k.o. 2178 – Koroška Bela, v korist vsakokratnega lastnika nepremičnine s parc. št. 46/0 k.o. 2178 – Koroška Bela.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15. dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

  OBČINA JESENICE
   ŽUPAN
Tomaž Tom Mencinger

Številka: 478-91/2014

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 86/2010 in spremembe) ter 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/2011 in spremembe), Občina Jesenice objavlja naslednjo:

N A M E R O

Občina Jesenice, ki je po stanju Informacijskega sistema eZK Vrhovnega sodišča Republike Slovenije lastnica nepremičnine s parc. št. 2235/2 k.o. 2175 – Jesenice objavlja namero, da bo z družbo Leur d.o.o. sklenila najemno pogodbo za del nepremičnine s parc. št. 2235/2 k.o. 2175 – Jesenice, in sicer za dobo 5 (petih) let z možnostjo podaljšanja.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15. dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

Župan občine Jesenice
     Tomaž Tom Mencinger

Številka: 371-62/2014

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur list RS št. 86/2010 in spremembe) ter tretjega odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/2011 in spremembe), Občina Jesenice objavlja naslednjo:

N A M E R O

Občina Jesenice, ki je po stanju Informacijskega sistema eZK Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, lastnica nepremičnine s parc. št. 902/31 k.o. 2175 – Jesenice, kot služnostni zavezanec, objavlja namero, da bo s služnostnim upravičencem Anepremičnine d.o.o., Dunajska cesta 167, 1000 Ljubljana, sklenila služnostno pogodbo za ustanovitev služnosti izgradnje dovozne ceste in komunalne infrastrukture na služeči nepremičnini s parc. št. 902/31  k.o. 2175 - Jesenice.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15. dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

  OBČINA JESENICE
   ŽUPAN
Tomaž Tom Mencinger

Številka: 478-30/2014

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 86/2010 in spremembe) in 53. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/2011 in spremembe), župan Občine Jesenice objavlja naslednjo:

N A M E R O

Občina Jesenice, v skladu s 1. odstavkom 30. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 86/2010 in spremembe), ZVEZI DRUŠTEV PRIJATELJEV MLADINE JESENICE, Pod gozdom 2, 4270 Jesenice, v brezplačno uporabo oddaja Otroško letovišče Pinea – Novigrad in sicer prvenstveno za namen organiziranja letovanja predšolskih in šolskih otrok z območja občin Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica.  

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

  OBČINA JESENICE
   ŽUPAN
Tomaž Tom Mencinger

 

Številka: 478-20/2014

Številka: 478-73/2011

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 86/2010 in spr.) in 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/2011 in spr.), Občina Jesenice  objavlja naslednjo

NAMERO

Občina Jesenice, bo z Energetiko-ŽJ, d.o.o. sklenila Menjalno pogodbo, s katero bo nepremičnini s parc. št. 2374/1 k.o. 2175 – Jesenice (ID 6086789) in s parc. št. 484/6 k.o. 2177 – Javorniški Rovt (ID 6086793), ki sta v njeni lasti, zamenjala za nepremičnini s parc. št. 2377/2 k.o. 2175 – Jesenice (ID 6086787) in 33/4 k.o. 2177 – Javorniški Rovt (ID 4865797), ki so v lasti Energetike-ŽJ, d.o.o. .

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15. dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

ŽUPAN OBČINE JESENICE
Tomaž Tom Mencinger

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur list RS št. 86/2010 in spremembe) in prvega odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/2011 in spremembe), Občina Jesenice objavlja naslednjo:

N A M E R O

Občina Jesenice, ki je po stanju Informacijskega sistema eZK Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, lastnica nepremičnine s parc. št. 404/9 k.o. 2175 – Jesenice (zemljišče pod objektom), objavlja namero o prodaji nepremičnine  s parc. št. 404/9 k.o. 2175 – Jesenice (zemljišče pod objektom) - neposredna pogodba.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

OBČINA JESENICE
ŽUPAN
Tomaž Tom Mencinger

Številka: 461-36/00

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur list RS št. 86/2010 in spremembe) in prvega odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/2011 in spremembe), Občina Jesenice objavlja naslednjo:

N A M E R O

Občina Jesenice, ki je po stanju Informacijskega sistema eZK Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, lastnica nepremičnin (zemljišč) s parc. št. 404/6 k.o. 2175 - Jesenice in s parc. št. 404/7 k.o. 2175 - Jesenice, objavlja namero o prodaji nepremičnin (zemljišč) s parc. št. 404/6 k.o. 2175 - Jesenice in s parc. št. 404/7 k.o. 2175 - Jesenice.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

   OBČINA JESENICE
   ŽUPAN
Tomaž Tom Mencinger

Številka: 478-111/2013

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur list RS št. 86/2010 in spremembe) in prvega odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/2011 in spremembe), Občina Jesenice objavlja naslednjo:

N A M E R O

Občina Jesenice, ki je po stanju Informacijskega sistema eZK Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, lastnica nepremičnine (zemljišča) s parc. št. 404/10 k.o. 2175 – Jesenice, objavlja namero o prodaji nepremičnine (zemljišča) s parc. št. 404/10 k.o. 2175 – Jesenice.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

   OBČINA JESENICE
   ŽUPAN
Tomaž Tom Mencinger

Številka: 478-82/2012

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur list RS št. 86/2010 in spremembe) in prvega odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/2011 in spremembe), Občina Jesenice objavlja naslednjo:

N A M E R O

Občina Jesenice, ki je po stanju Informacijskega sistema eZK Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, lastnica nepremičnine (zemljišča) s parc. št. 404/11 k.o. 2175 – Jesenice, objavlja namero o prodaji nepremičnine (zemljišča) s parc. št. 404/11 k.o. 2175 – Jesenice.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

   OBČINA JESENICE
   ŽUPAN
Tomaž Tom Mencinger

 

Številka: 478-78/2013

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti  (Ur list RS št. 86/2010 in spr.) in na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/11 in spr.), župan Občine Jesenice  objavlja naslednjo:

Namero

Občina Jesenice bo, na podlagi metode neposredne pogodbe sklenila Pogodbo o oddaji v najem večnamenske dvorane in telovadnice v stavbi Blejska Dobrava 44, 4273 Blejska Dobrava.
Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

Tomaž Tom Mencinger
ŽUPAN

Številka:  67/2013-sz

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur list RS št. 86/2010 in spremembe) in 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/2011 in spremembe), Občina Jesenice objavlja naslednjo:

N A M E R O

Občina Jesenice, ki je po stanju Informacijskega sistema eZK Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, lastnica nepremičnine s parc. št. 1602/42 k.o. 2175 - Jesenice, objavlja namero, da bo z Janjo Černenšek, Cesta Toneta Tomšiča 76, 4270 Jesenice, sklenila Pogodbo o najemu stavbnega zemljišča s parc. št. 1602/42 k.o. 2175 – Jesenice.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

  OBČINA JESENICE
   ŽUPAN
Tomaž Tom Mencinger

 

Številka: 478-81/2013

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur list RS št. 86/2010 in spremembe) in 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/2011 in spremembe), Občina Jesenice objavlja naslednjo:

N A M E R O

Občina Jesenice, ki je po stanju Informacijskega sistema eZK Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, lastnica nepremičnine s parc. št. 1602/41 k.o. 2175 - Jesenice, objavlja namero, da bo z Olgo Grubišič, Cesta Toneta Tomšiča 75, 4270 Jesenice, sklenila Pogodbo o najemu stavbnega zemljišča s parc. št. 1602/41 k.o. 2175 – Jesenice.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

  OBČINA JESENICE
   ŽUPAN
Tomaž Tom Mencinger

Številka: 478-80/2013

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 86/2010 in spremembe) in prvega odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/2011 in spremembe), Občina Jesenice objavlja naslednjo:

N A M E R O

Občina Jesenice, ki je po stanju Informacijskega sistema eZK Vrhovnega sodišča Republike Slovenije solastnica nepremičnin s parc. št. 402/3, 409/3, 409/6 in 409/22 k.o. 2199 – Savica, objavlja namero, da bo z Marijo Ravnik, Cesta revolucije 9, 4270 Jesenice, sklenila Prodajno pogodbo za prodajo/nakup solastniškega deleža na predmetnih nepremičninah.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

  OBČINA JESENICE
   ŽUPAN
Tomaž Tom Mencinger

Številka: 478-33/2013