Javna naročila, razpisi in objave

Miha Potočnik

Jesenice

Občina Jesenice, kot lastnica stavbe Dom Pristava v Javorniškem Rovtu in Kurirskega doma objavlja namero, da bo v mesecu februarju 2011 objavila Javni razpis za zbiranje ponudb

Občina Jesenice, kot lastnica stavbe Dom Pristava v Javorniškem Rovtu in Kurirskega doma, v skladu z 57. členom Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. list RS, št. 84/2007 in spremembe), objavlja namero, da bo v mesecu februarju 2011 objavila Javni razpis za zbiranje ponudb, na podlagi katerega bo najugodnejšemu ponudniku oddala v najem poslovne prostore – stavbo Dom Pristava v Javorniškem Rovtu s pripadajočim zemljiščem in Kurirski dom. Javni razpis bo objavljen na spletni strani Občine Jesenice in Jeseniških občinskih novicah.

 

Številka: 3528-3/2011

Jesenice, 31.01.2011           župan občine Jesenice, Tomaž Tom Mencinger
OBČINA JESENICE

Ž U P A N

Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

 

tel: 04 58 69 231 / fax: 04 58 69 270/ e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

internet: http://www.jesenice.si

 

Številka: 110-45/2010

Datum: 28/1-2011 

 

OBVESTILO O KONČANEM NATEČAJNEM POSTOPKU

 

 

Obveščamo, da na javnem natečaju za zasedbo delovnega mesta svetovalca na Občini Jesenice, ki je bil dne 21/12-2010 objavljen na spletni strani Občine Jesenice ter Zavoda RS za zaposlovanje, ni bil izbran nihče izmed prijavljenih kandidatov.

 

 

Dodatne informacije o natečajnem postopku dobite pri direktorici občinske uprave, Slavki Brelih, telefon 04 5869 231.
 župan občine Jesenice, Tomaž Tom Mencinger
Jesenice

Potem, ko je Slovenija dobila organizacijo Evropskega prvenstva v košarki leta 2013, se je med možnimi dvoranami za izvedbo ene od predtekmovalnih skupin znašla tudi Športna dvorana Podmežakla na Jesenicah. Občina Jesenice je takoj pokazala velik interes in na Košarkarsko zvezo Slovenije poslala uradno vlogo za kandidaturo. To je zgodovinsko priložnost, ki je ne gre izpustiti. Predvsem bi bila to velika priložnost za promocije občine Jesenice in okoliškega turističnega gospodarstva, predvsem v Kranjski Gori, na Bledu in širšem območju Gorenjske.

Predstavniki Košarkarske zveze Slovenije so si  z županom Tomažem  Tomom Mencingerjem in  predstavniki občinske uprave v torek, 25. januarja ogledali možnosti  namestitvenih kapacitet reprezentanc v Kranjski Gori  in  Športno dvorano Podmežakla na Jesenicah.

Generalni sekretar Košarkarske zveze Slovenije Iztok Rems je po ogledih dejal :

„Kapacitete v Kranjski Gori  že poznamo. Hoteli so primerni za namestitev reprezentanc. Kar pa zadeva dvorano na Jesenicah, pa moram reči, da če bodo uresničeni vsi načrti nadaljnje adaptacije, mesto Jesenice ostaja v igri za eno od  predtekmovalnih skupin.“

Župan Tomaž Tom Mencinger :

„Ob predstavitvi naše kandidature smo poudarili, da smo v stanju zadostiti zahtevam Mednarodne košarkarske organizacije FIBA. Mislim, da je ogled to potrdil. Predstavili smo tudi vse druge prednosti, ki jih lahko ponudimo v okviru ene od predtekmovalnih skupin. „

Košarkarska zveza Slovenije bo prizorišča predtekmovalnih skupin Evropskega prvenstva v košarki leta 2013 sprejela do konca letošnjega marca.

Janko Rabič
Datum: 10.01.2011

Številka: 478-126/2011-2

 

Na podlagi četrtega odstavka 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. list RS št. 84/2007 in spremembe), Občina Jesenice objavlja naslednjo:

 

 

N A M E R O

 

 

Občina Jesenice, kot  lastnica zemljišča s parc. št. 1179 k.o. Jesenice, objavlja namero, da bo z GOSTILNO MAJOLKA, Alojz Janc, s.p., Ulica Cankarjevega bataljona 6, Jesenice, ki jo zastopa Alojz Janc, sklenila Najemno pogodbo za del zemljišča s parc. št. 1179 k.o. Jesenice, za potrebe izgradnje nadstreška, na vzhodni strani objekta stoječega na parc. št. 1199/1 k.o. Jesenice.

 

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15. dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.župan občine Jesenice, Tomaž Tom Mencinger
Jesenice

Občina Jesenice opozarja vse lastnike nepremičnin na območju Občine Jesenice, da naj do 25. januarja 2011 na predpisanih obrazcih Geodetski upravi RS posredujejo svoje pripombe na vrednost svojih nepremičnin, saj kasneje danih pripomb Geodetska uprava RS ne bo upoštevala. Geodetska uprava RS bo namreč modele vrednotenja nepremičnin oziroma cone in vrednostne ravni še enkrat preverila, vendar le v primeru če bo za posamezno vrsto nepremičnine v posamezni coni prejela veliko število pripomb.Občina Jesenice

Sestava Nadzornega odbora mandat 2010-2014

#IME IN PRIIMEKFUNKCIJA
1. Rajko Skubic predsednik
2. mag. Barbara Habe Sintič namestnica predsednika
3. Franc Rožič član
4. Boris Smolej član
5. mag. Ivo Ščavničar član
6. Vojko Otovič član
7. Božidar Erjavec član