Natisni to stran
jun  2013 20

Izgradnja terciarne stopnje čiščenja na centralni čistilni napravi (CČN) Jesenice

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

ki ga objavlja naročnik:

OBČINA JESENICE, C. železarjev 6, 4270 Jesenice,Slovenija

telefon: +38645869200; Telefax: +38645869270

Opis del: 

Projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – 1. sklop vključuje izgradnjo terciarne stopnje čiščenja na centralni čistilni napravi (CČN) Jesenice

Razpisno dokumentacijo za projekt:

ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU ZGORNJE SAVE IN NA OBMOČJU KRANJSKEGA IN SORŠKEGA POLJA – 1. SKLOP

IZGRADNJA KANALIZACIJE IN NADGRADNJA TER REKONSTRUKCIJA CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE V OBČINI JESENICE - izgradnja terciarne stopnje čiščenja na centralni čistilni napravi (CČN) Jesenice

 sestavljajo naslednji dokumenti:

POGLAVJE 1

NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

POGLAVJE 2

POGODBA

POGLAVJE 3

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

POGLAVJE 4

PONUDBENI PREDRAČUN

POGLAVJE 5

OBRAZCI ZA SESTAVO PONUDBE

Za kakršnakoli pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo zastavite vprašanja na Portalu javnih naročil (http://www.enarocanje.si/) najpozneje osem (8) dni pred rokom za prejem ponudb.

Dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo vam bomo posredovali na Portalu javnih naročil najpozneje šest (6) dni pred rokom za prejem ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva za pojasnilo posredovana pravočasno.

Stroške priprave in predaje ponudbe ponudnik krije sam.

Ponudbe morajo biti sestavljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter morajo izpolnjevati vse pogoje, določene z javnim naročilom.

Izvajanje razpisanih del bo trajalo predvidoma 725 dni (maksimalni čas od sklenitve pogodbe do uvedbe v delo – 10 dni, izgradnja 350 dni, od izgradnje do izteka roka za reklamacijo napakoziroma izdaje potrdila o izvedbi 365 dni).

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete Varstvo okolja – področje voda; prednostne usmeritve: Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje je 69,97:12,35.

Vašo ponudbo in garancijo za resnost ponudbe pričakujemo najkasneje do 31.07.2013, do vključno 10:00 ure po lokalnem času na naslovu naročnika OBČINA JESENICE, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.

S spoštovanjem!

Tomaž Tom Mencinger

                                                                          ŽUPAN

Dodatne informacije

  • Veljavno od: 20-06-2013
  • Veljavno do: 31-07-2013
Prebrano 4165 krat Nazadnje urejano na ponedeljek, 19 avgust 2013 13:54