Skok na osrednjo vsebino

Javna naročila

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

 

Na podlagi 47. člena Zakona o javnem naročanju, ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15 in spremembe), naročnik:

 

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

telefon: 04/5869 200

FAX: 04/5869 270

spletna stran: http://www.jesenice.si

matična številka: 5874335000

Davčna številka:  SI39795888

Transakcijski račun: SI56 0124 1010 0007 593

 

zase in po pooblastilu za:

 • OSNOVNO ŠOLO TONETA ČUFARJA JESENICE, Cesta Cirila Tavčarja 21, 4270 Jesenice;
 • OSNOVNO ŠOLO PREŽIHOVEGA VORANCA JESENICE, Cesta Toneta Tomšiča 5, 4270 Jesenice;
 • OSNOVNO ŠOLO KOROŠKA BELA JESENICE, Cesta talcev 2, 4270 Jesenice;
 • OSNOVNO ŠOLO POLDETA STRAŽIŠARJA JESENICE, Ulica Viktorja Kejžarja 35, 4270 Jesenice;
 • VRTEC JESENICE, Cesta Cirila Tavčarja 3A, 4270 Jesenice;
 • GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE, Trg Toneta Čufarja 4, 4270 Jesenice;
 • OBČINSKO KNJIŽNICO JESENICE, Trg Toneta Čufarja 4, 4270 Jesenice;
 • GORNJESAVSKI MUZEJ JESENICE, Cesta Franceta Prešerna 45, 4270 Jesenice;
 • FAKULTETA ZA ZDRAVSTVO, Spodnji Plavž 3, 4270 Jesenice;
 • ZAVOD ZA ŠPORT, Ledarska 4, 4270 Jesenice
 • GLASBENA ŠOLA JESENICE, Cesta Franceta Prešerna 48, 4270 Jesenice
 • GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA, Trg Toneta Čufarja 4, 4270 Jesenice

vabi ponudnike, da podajo svojo pisno ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo, na osnovi javnega naročila blaga po odprtem postopku za Dobavo električne energije za potrebe Občine Jesenice in javnih zavodov v letih od 2020 do 2022.

 

OSNOVNI PODATKI O NAROČILU

 

naslov naročila

Dobava električne energije za potrebe Občine Jesenice in javnih zavodov v letih od 2020 do 2022

vrsta postopka

Odprti postopek

področje

splošno področje

mesto objave

Portal javnih naročil

Številka objave na PJN

JN007959/2019-B01

Št. objave na portalu EU

2019/S 221-541627

predmet naročila

blago

variantne ponudbe

niso dopustne in se ne bodo upoštevale

rok veljavnosti ponudbe

18.04.2020

 

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo tega javnega naročila.

Ponudbene – pogodbene cene izbranega najugodnejšega ponudnika so fiksne in bodo veljale nespremenjene do izpolnitve pogodbenih obveznosti oz. dokončanja del.

Ponudniki lahko ponudijo izvedbo blaga, ki je predmet javnega naročila, v celoti. Posameznih delov naročila ponudniki ne morejo ponuditi, saj javno naročilo ni razdeljeno na sklope.

 

 

S spoštovanjem!

   Blaž Račič

                                                ŽUPAN

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave