Skok na osrednjo vsebino

Javna naročila

Predmet javnega razpisa je podelitev koncesije za izvajanje mestnega linijskega prevoza, vključno s šolskimi prevozi na območju občine Jesenice.

Predmet javnega naročila je predstavitev turistične destinacije Jesenice s pomočjo zgodbarjenja oz. storrytellinga.

Predmet javnega naročila je izvajanje storitev posebnih linijskih prevozov šoloobveznih otrok na območju občine Jesenice.

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Na podlagi 47. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS in 28/23, v nadaljevanju ZJN-3) naročnik:

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

Telefon: 04 5869 200

Spletna stran: http://www.jesenice.si

Matična številka: 5874335000

Davčna številka:  SI39795888

Transakcijski račun: SI56 0124 1010 0007 593

 

vabi ponudnike, da podajo svojo ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo:

 Naslov naročila

Prenova Rekreacijskega centra Kres – Koroška Bela

 Vrsta postopka

Naročilo male vrednosti

 Predmet naročila

Gradnje

 Mesto objave

Portal javnih naročil

 Variantne ponudbe

Niso dopustne in se ne bodo upoštevale

 Rok veljavnosti ponudbe

120 dni od datuma odpiranja ponudb, kar pomeni do 28. 10. 2023

Povezava: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=483722

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave