Natisni to stran
apr  2016 04

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe parc. št. 251/1 k.o. 2178 – Koroška Bela

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur list RS, št. 86/2010 in spremembe) in 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/2011 in spremembe), Občina Jesenice objavlja naslednjo

N A M E R O

Občina Jesenice, ki je po stanju Informacijskega sistema eZK Vrhovnega sodišča Republike Slovenije lastnica nepremičnine s parc. št. 251/1 k.o. 2178 – Koroška Bela (ID 5306223) objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe – Najemna pogodba za najem zemljišča s parc. št. 251/1 k.o. 2178 – Koroška Bela (ID 5306223).

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.


OBČINA JESENICE
ŽUPAN
Tomaž Tom Mencinger

Številka: 478-56/2015

Prebrano 1730 krat Nazadnje urejano na torek, 05 april 2016 08:04