Natisni to stran
jul  2017 07

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o brezplačni uporabi nepremičnin

Na podlagi 8. in 30/I. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 86/2010 s spremembami) ter 53. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/2011 s spremembami), OBČINA JESENICE objavlja naslednjo:

N A M E R O:

OBČINA JESENICE, ki je zemljiškoknjižna lastnica nepremičnin z ID znakom:

  • parcela 2175 1401/1,
  • parcela 2175 1401/8 in
  • parcela 2175 1401/9,

objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o brezplačni uporabi dela zgoraj navedenih nepremičnin, za potrebe uporabe začasnega pristajališča helikopterja za nujno medicinsko pomoč.

Pogodba s SPLOŠNO BOLNIŠNICO JESENICE, Cesta maršala Tita 112, Jesenice bo sklenjena po preteku roka 15 dni od objave te namere na spletni strani OBČINE JESENICE.

 

OBČINA JESENICE
ŽUPAN
Tomaž Tom Mencinger

Številka: 478-57/2017

Prebrano 1626 krat