Skok na osrednjo vsebino
Natisni to stran
nov  2017 21

Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe

Številka: 478-67/2017

 

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) in 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16), Občina Jesenice objavlja naslednjo:

N A M E R O

Občina Jesenice, kot  lastnica zemljišča s parc. št. 2003/9 k.o. 2176 Blejska Dobrava, objavlja namero, da bo z gospodarsko družbo ELEKTRO GORENJSKA d.d., Ul. Mirka Vadnova 3a, Kranj, sklenila Prodajno pogodbo za zemljišče s parc. št. 2003/9 k.o. 2176 Blejska Dobrava, za potrebe izgradnje nadomestne transformatorska postaja TP Cokla.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15. dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

OBČINA JESENICE
ŽUPAN
Tomaž Tom Mencinger

Prebrano 1630 krat