Skok na osrednjo vsebino

Javne objave

apr  2024 26

Namera o sklenitvi naposredne pogodbe za najem nepremičnine na naslovu Cesta Toneta Tomšiča 101

Za oddajo v najem nepremičnine z ID znakom: parcela 2175 1623/13, v izmeri 308 m2. Nepremičnina v naravi predstavlja zemljišče  pri stanovanjski hiši z ID znakom 2175 1623/12 , na naslovu Cesta Toneta Tomšiča 101, 4270 Jesenice).

Številka: 478-94/2010
Datum: 24.04.2024

Občina Jesenice na podlagi 5.,9, 52. in 65. člena, v povezavi z 57. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18 in 78/23-ZORR), v povezavi z 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE 

za oddajo v najem nepremičnine z ID znakom: parcela 2175 1623/13, v izmeri 308 m2. Nepremičnina v naravi predstavlja zemljišče  pri stanovanjski hiši z ID znakom 2175 1623/12 , na naslovu Cesta Toneta Tomšiča 101, 4270 Jesenice).

Rok za oddajo izjave o interesu oziroma rok za podajo ponudbe (obrazec je priloga namere) je 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice. Izjava se odda na priloženem obrazcu v sprejemni pisarni Občine Jesenice, pisno na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice ali po elektronski pošti na naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Kot pravočasne se bodo štele vse izjave, dostavljene na sedež Občine Jesenice do izteka 20 - dnevnega roka od objave predmetne namere, in izjave, ki bodo v navedenem roku prispele pisno na naslov ali na elektronski naslov oz. bodo oddane na pošto s priporočeno poštno pošiljko najkasneje zadnji dan poteka roka objave namere.  Nepravočasne izjave  se v nadaljnjem postopku ne bodo upoštevale. V primeru izraženega interesa več oseb bodo opravljena pogajanja.

Najemna pogodba bo sklenjena po poteku roka najmanj 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice. Najemnino razmerje se sklepa za določen čas, dobo 5 let od sklenitve pogodbe dalje.

Najemno razmerje se sklepa za določen čas, dobo 5 let šteto od sklenitve pogodbe dalje. Izhodiščna (najnižja) letna najemnina, glede na okvirno izmero stavbnega zemljišča, znaša 302,83 EUR. Pogodbeno dogovorjena letna najemna, ki ne sme biti nižja od izhodiščne najemnine, se letno usklajuje z indeksom cen življenjskih potrebščin, v primeru deflacije pa ne more biti nižja od nominalnega zneska pogodbeno dogovorjene letne najemne. Najemnina se plačuje letno vnaprej, v roku 8 dni od izdaje računa, pravočasno plačilo letne najemnine je bistvena sestavina pogodbe. Poleg najemnine je najemnik zavezan plačati tudi vse stroške povezana z najemom predmetne nepremičnine.

Kontaktna oseba za dodatne informacije o predmetu razpolaganja je Marija Lah, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., tel. št. (04) 5869 304.

Občina Jesenice si pridržuje pravico, da lahko do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske odgovornosti, ustavi postopek.

Prebrano 285 krat Nazadnje urejano na petek, 26 april 2024 08:29

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave