Javne objave

jan  2013 18

Javna dražba za prodajo premičnin

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, na podlagi 20. in 21. člena v povezavi s 33. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 86/2010 in spremembe) in 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/2011 in spremembe), objavlja naslednjo

Javno dražbo za prodajo premičnin

I. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe:

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.

II. Predmet prodaje:

  1. bivalni kontejner proizvajalca Trimo d.d., Trebnje, v izmeri 5x2m, leto izdelave 2001, in
  2. sanitarni kontejner proizvajalca Trimo d.d., Trebnje, v izmeri 3x2m, leto izdelave 2001.

Predmetna kontejnerja se nahajata na lokaciji stare tržnice na Jesenicah, v neposredni bližini objekta na Cesti maršala Tita 22A, Jesenice.

Kontejnerja sta v lasti Občine Jesenice. V času obratovanja tržnice sta bila v upravljanju JEKO-IN-a, Javnega komunalnega podjetja, d.o.o., Jesenice.

III. Vrsta pravnega posla:

Prodaja premičnega premoženja – Prodajna pogodba v pisni obliki.

IV. Izklicna cena in najnižji znesk njenega višanja

Izklicna cena za:

  • bivalni kontejner znaša 320,00 EUR (brez 20% DDV),
  • sanitarni kontejner znaša 180,00 EUR (brez 20%DDV).

Dražitelji lahko višajo izklicno ceno najmanj za 10,00 EUR.

Tomaž Tom Mencinger
ŽUPAN

Več o javni dražbi v priloženem dokumentu

Prebrano 4423 krat Nazadnje urejano na sreda, 13 februar 2013 16:19