Skok na osrednjo vsebino

Javne objave

Številka: 40/2023
Datum: 18. 12. 2023

Občina Jesenice na podlagi 9. in 52. člena, v povezavi s 57. členom, Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti  (Uradni list RS št. 11/18, 79/18 v nadaljevanju ZSPDSLS-1) in 19. člena, v povezavi 20. členom, Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), objavlja naslednjo:

Številka: 39/2023
Datum: 18. 12. 2023

Občina Jesenice na podlagi 9. in 52. člena, v povezavi s 57. členom, Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti  (Uradni list RS št. 11/18, 79/18 v nadaljevanju ZSPDSLS-1) in 19. člena, v povezavi 20. členom, Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), objavlja naslednjo:

Štev. 1-NPPG/2024

Občina Jesenice na podlagi 9. in 52. člena, v povezavi s 57. členom, Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti  (Uradni list RS št. 11/18, 79/18 v nadaljevanju ZSPDSLS-1) in 19. člena, v povezavi 20. členom, Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), objavlja naslednjo:

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine z ID znakom parcela 2176 1940/2, v izmeri 130 m2; najnižja ponudbena cena znaša 3.640,00 EUR.

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnin z ID znakom: parcela 2175 1602/45, v izmeri 133 m2; najnižja ponudbena cena je 2.840,00 EUR ter z ID znakom: parcela 2175 1602/46, v izmeri 5 m2; najnižja ponudbena cena je 305,00 EUR.

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine z ID znakom parcela 2172 419/20, v izmeri 355 m2; najnižja ponudbena cena znaša 10.650,00 EUR (brez davščin povezanih s prometom nepremičnine).

Za menjavo nepremičnin z ID znakom parcela 2175 1/13, v izmeri 27 m2, po stanju Informacijskega sistema eZK v lasti Občine Jesenice, parcela 2175 1/11, v izmeri 27 m2, po stanju Informacijskega sistema eZK v lasti Elektra Gorenjska d.d.

Poslovni prostor se nahaja v objektu na starem delu pokopališča Blejska Dobrava, št. stavbe 690 k.o. 2176 Blejska Dobrava, in sicer znaša njegova površina 15m2. Polovica navedenega poslovnega prostora je v postopku oddaje v najem, druga polovica v površini 7,5m2 pa je predmet novega postopka oddaje v najem (oddaja se še druga polovica navedenega poslovnega prostora).

Poslovni prostor se nahaja v objektu na starem delu pokopališča Blejska Dobrava, št. stavbe 690 k.o. 2176 Blejska Dobrava, in sicer znaša njegova površina 15m2. Polovica navedenega poslovnega prostora je v uporabi Javnega komunalnega podjetja JEKO d.o.o., druga polovica v površini 7,5m2 pa je predmet oddaje v najem.

Poslovni prostor se nahaja v objektu Pokopališča Blejska Dobrava – stavba 686 k.o. 2176 Blejska Dobrava, ki obsega t.i. sprejemno pisarno (v obsegu 22,08 m2), razstavni prostor 1 (v obsegu 14,80 m2) ter razstavni prostor 2 (v obsegu 8,80 m2).

Javno zbiranje ponudb za prodajo premičnin (koles) v lasti Občine Jesenice do odprodaje.

Za prodajo nepremičnine z ID znakom: parcela 2175 900/22, v izmeri 56 m2

Za prodajo nepremičnine z ID znakom: parcela 2178 410/2, v izmeri 282 m2.

Za prodajo solastniškega deleža 889/1000 na nepremičnini z ID znakom: parcela 2174 435/263.

Javno zbiranje ponudb za prodajo premičnin (koles) v lasti Občine Jesenice do odprodaje.

Za prodajo nepremičnin z ID znakom:

  • parcela 2172 280/1, v izmeri 244 m2; najnižja ponudbena cena znaša 4.880,00EUR in
  • parcela 2172 281/22, v izmeri 54 m2 ; najnižja ponudbena cena znaša 864,00 EUR.

za zakup dela nepremičnin (posamezen vrt) z ID znakom parcela 2175 1410, parcela 2175 1331/0, parcela 2175 1387/3 in parcela 2637 271/1.

za zakup dela nepremičnin (posamezen vrt) z ID znakom parcela 2175 158/3, 2175 165/1, 2175 166/1, 2175 182/1, 2175 211/1, 2175 519, 2175 522/9, 2638 866/4.  

za zakup dela nepremičnin (posamezen vrt) z ID znakom parcela 2175 1644, 1652,  1921, 1968, 1971, 1603/21, 1603/3, 1603/22, 1603/8, 1678/9, 1678/10,  1869/1, 1911/5, 2046/13, 2051/2, 2052/2, 2053/2, 2054/2, 2055/2, 2056/2, 2057/2.

za zakup dela nepremičnin (posamezen vrt) z ID znakom parcela 2172 252/4, parcela 2172 265/4, parcela 2172 273/1, parcela 2172 279/1, parcela 2172 317/2, parcela 2172 317/7, parcela 2172 322/2, parcela 2172 322/9, parcela 2172 323/9, parcela 2172 33/6, parcela 2172  333/1, parcela 2172 35/14, parcela 2172 35/12 in parcela 2172 422/3. 

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave