Javne objave

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti  (Ur list RS št. 86/2010 in spr.) in na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/11 in spr.), župan Občine Jesenice  objavlja naslednjo:

Namero

Občina Jesenice bo, na podlagi metode neposredne pogodbe sklenila Pogodbo o oddaji v najem večnamenske dvorane v stavbi Blejska Dobrava 44, 4273 Blejska Dobrava. Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

Tomaž Tom Mencinger
ŽUPAN

Številka:  4/2015-sz

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti  (Ur list RS št. 86/2010 in spr.) in na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/11 in spr.), župan Občine Jesenice objavlja naslednjo:

NAMERO

Občina Jesenice bo v letu 2015 oddajala v urni najem večnamensko dvorano v stavbi Hrušica 55/a,  4276 Hrušica.

Najem večnamenske dvorane bo mogoč na podlagi pisne vloge, ki jo interesenti naslovijo na Krajevno skupnost Hrušica, Hrušica 55/a, 4276 Hrušica, in v času razpoložljivih terminov.  Za najem večnamenske dvorane  bo sklenjena Pogodba o oddaji poslovnih prostorov v urni najem.

Vse dodatne informacije o urnem najemu večnamenske dvorane so na voljo na Krajevni skupnosti Hrušica, Hrušica 55/a, 4276 Hrušica, tel.: 5 871-260, e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Sklepanje najemnih pogodb bo možno po preteku roka 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

Jesenice, 15. 1. 2015

Tomaž Tom Mencinger
ŽUPAN

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti  (Ur list RS št. 86/2010 in spr.) in na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/11 in spr.), župan Občine Jesenice  objavlja naslednjo:

Namero

Občina Jesenice bo v letu 2015 oddajala v urni najem večnamensko dvorano in telovadnico v stavbi Blejska Dobrava 44, 4273 Blejska Dobrava.

Najem večnamenske dvorane in telovadnice bo mogoč na podlagi pisne vloge, ki jo interesenti naslovijo na Krajevno skupnost Blejska Dobrava, Blejska Dobrava 44, 4273 Blejska Dobrava, in v času razpoložljivih terminov.  Za najem večnamenske dvorane in telovadnice bo sklenjena Pogodba o oddaji poslovnih prostorov v urni najem.

Vse dodatne informacije o urnem najemu večnamenske dvorane in telovadnice so na voljo na Krajevni skupnosti Blejska Dobrava, Blejska Dobrava 44, 4273 Blejska Dobrava, tel.: 04/5874-267, e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Sklepanje najemnih pogodb bo možno s 1.1.2015 dalje.

Tomaž Tom Mencinger
             ŽUPAN

Številka:  80/2014-sz

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 86/2010 in spremembe) in prvega odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/2011 in spremembe), Občina Jesenice objavlja naslednjo:

N A M E R O

Občina Jesenice, ki je po stanju Informacijskega sistema eZK Vrhovnega sodišča Republike Slovenije lastnica nepremičnin (pozidanih zemljišč) s parc. št. 468/2 in 468/9 (del stare parc. št. 468/6) k.o. 2175 – Jesenice, objavlja namero o vzajemni prodaji/nakupu nepremičnin (pozidanih zemljišč) s parc. št. 468/2 in 468/9 k.o. 2175 – Jesenice in nepremičnin (pozidanih zemljišč) s parc. št. 471/4, 471/6, 471/7 in 471/8 (del stare parc. št. 471/5) k.o. 2175 – Jesenice po metodi neposredne pogodbe.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

  OBČINA JESENICE
   ŽUPAN
Tomaž Tom Mencinger

Številka: 478-83/2007

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 86/2010 in spremembe) in prvega odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/2011 in spremembe), Občina Jesenice objavlja naslednjo:

N A M E R O

Občina Jesenice, ki je po stanju Informacijskega sistema eZK Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, lastnica nepremičnine (zemljišča) s parc. št. 899/4  k.o. 2175 – Jesenice, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine (zemljišča) s parc. št. 899/4  k.o. 2175 – Jesenice.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

OBČINA JESENICE
ŽUPAN
Tomaž Tom Mencinger

Številka: 478-29/2014

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti  (Ur list RS št. 86/2010 in spr.) in na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/11 in spr.), župan Občine Jesenice  objavlja naslednjo:

Namero

Občina Jesenice bo, na podlagi metode neposredne pogodbe sklenila Pogodbo o oddaji v najem večnamenske dvorane v stavbi Blejska Dobrava 44, 4273 Blejska Dobrava.
Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

Tomaž Tom Mencinger
ŽUPAN

Številka:  54/2014-sz

Občina Jesenice, kot lastnica poslovnega prostora v objektu Cesta Borisa Kidriča 37 c, Jesenice, v skladu s 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/2011 in spr.) objavlja namero, da bo v mesecu oktobru 2014 oddala v najem poslovni prostor v objektu Cesta Borisa Kidriča 37 c, Jesenice. Občina Jesenice bo poslovni prostor oddala v najem s sklenitvijo neposredne pogodbe.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15. dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

OBČINA JESENICE
ŽUPAN
TOMAŽ TOM MENCINGER

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 86/2010 in spremembe) in prvega odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/2011 in spremembe), Občina Jesenice objavlja naslednjo:

N A M E R O

Občina Jesenice, ki je po stanju Informacijskega sistema eZK Vrhovnega sodišča Republike Slovenije solastnica nepremičnine s parc. št. 294/14 k.o. 2172 – Hrušica, v deležu do 1/3, objavlja namero o prodaji solastniškega deleža nepremičnine s parc. št. 294/14 k.o. 2172 – Hrušica po metodi neposredne pogodbe.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

  OBČINA JESENICE
   ŽUPAN
Tomaž Tom Mencinger

Številka: 478-38/2014
Jesenice, 25.9.2014

Občina Jesenice, kot lastnica poslovnega prostora v objektu Cesta maršala Tita 78, Jesenice, v skladu s 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/2011 in spr.) objavlja namero, da bo v mesecu oktobru 2014 oddala v najem poslovni prostor v objektu Cesta maršala Tita 78, Jesenice. Občina Jesenice bo poslovni prostor oddala v najem s sklenitvijo neposredne pogodbe.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15. dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

Številka: 352-207/2005

Občina Jesenice
Župan
Tomaž Tom Tencinger

Občina Jesenice, kot lastnica poslovnega prostora v objektu Cesta maršala Tita 78 a, Jesenice, v skladu s 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/2011 in spr.) objavlja namero, da bo v mesecu septembru 2014 oddala v najem poslovni prostor v objektu Cesta maršala Tita 78 a, Jesenice. Občina Jesenice bo poslovni prostor oddala v najem s sklenitvijo neposredne pogodbe.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15. dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

Številka: 478-61/2013

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur list RS št. 86/2010 in spremembe) in prvega odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/2011 in spremembe), Občina Jesenice objavlja naslednjo:

N A M E R O

Občina Jesenice, ki je po stanju Informacijskega sistema eZK Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, lastnica nepremičnin (zemljišč) s parc. št. 26/14 in 26/15 k.o. 2178 – Koroška Bela, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnin (zemljišč) s parc. št. 26/14 in 26/15 k.o. 2178 – Koroška Bela.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

OBČINA JESENICE

ŽUPAN
Tomaž Tom Mencinger

Številka:478-25/2012

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 86/2010 in spremembe) in prvega odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/2011 in spremembe), Občina Jesenice objavlja naslednjo:

N A M E R O

Občina Jesenice, ki je po stanju Informacijskega sistema eZK Vrhovnega sodišča Republike Slovenije lastnica nepremičnine – posameznega dela stavbe z identifikacijsko številko 2175-766-8, objavlja namero, da bo s Tomom Jugom, Grajska ulica 22, 6330 Piran, za navedeno nepremičnino  sklenila Prodajno pogodbo in pogodbo o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 86/2010 in spremembe) ter 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/2011 in spremembe), Občina Jesenice objavlja naslednjo:

 N A M E R O

Občina Jesenice, ki je po stanju Informacijskega sistema eZK Vrhovnega sodišča Republike Slovenije lastnica nepremičnine s parc. št. 375/1 k.o. 2175 – Jesenice objavlja namero, da bo z Alenko Dovžan in Edvinom Karahodžičem, Cesta maršala Tita 27, 4270 Jesenice sklenila najemno pogodbo za del nepremičnine s parc. št. 375/1 k.o. 2175 – Jesenice, in sicer za dobo 5 (petih) let.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15. dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

 

           Občina Jesenice
         Župan
      Tomaž Tom Mencinger

Številka: 478-42/2014

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur list RS št. 86/2010 in spremembe) ter tretjega odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/2011 in spremembe), Občina Jesenice objavlja naslednjo:

N A M E R O

Občina Jesenice, ki je po stanju Informacijskega sistema eZK Vrhovnega sodišča Republike Slovenije lastnica nepremičnine s parc. št. 26/13 k.o. 2178 – Koroška Bela, objavlja namero, da bo z Anico Olgo Svetina, Cesta Alojza Travna 20, 4270 Jesenice sklenila Služnostno pogodbo za ustanovitev stvarne služnosti dostopa  ter gradnje, uporabe in vzdrževanja priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo preko služeče nepremičnine s parc. št. 26/13 k.o. 2178 – Koroška Bela do gospodujočih nepremičnin s parc. št. 26/9 in 29/0 k.o. 2178 – Koroška Bela, v korist vsakokratnega lastnika nepremičnin s parc. št. 26/9 in 29/0 k.o. 2178 – Koroška Bela.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15. dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

  OBČINA JESENICE
   ŽUPAN
Tomaž Tom Mencinger

Številka: 478-44/2014

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 86/2010 in spremembe) in 53. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/2011 in spremembe), Občina Jesenice objavlja naslednjo:

N A M E R O

Občina Jesenice bo, v skladu s 1. odstavkom 30. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 86/2010 in spremembe), s Splošno bolnišnico Jesenice, Cesta maršala Tita 112, Jesenice, sklenila Pogodbo o uporabi dela nepremičnin s parc. št. 1401/1, 1401/8 in 1401/9 k.o. 2175 - Jesenice, za potrebe začasnega pristajališča helikopterja za nujno medicinsko pomoč. 

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

  OBČINA JESENICE
   ŽUPAN
Tomaž Tom Mencinger

Številka: 478-45/2014

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur list RS št. 86/2010 in spremembe) in 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/2011 in spremembe), Občina Jesenice objavlja naslednjo:

N A M E R O

Občina Jesenice, ki je po stanju Informacijskega sistema eZK Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, lastnica nepremičnine (zemljišča) s parc. št. 1624/8 k.o. 2175 – Jesenice, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine (zemljišča) s parc. št. 1624/8 k.o. 2175 – Jesenice.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

   OBČINA JESENICE
   ŽUPAN
Tomaž Tom Mencinger

 

Številka: 478-24/2014

Občina Jesenice, kot lastnica poslovnega prostora v objektu Cesta maršala Tita 78a, Jesenice, v skladu s 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/2011 in spr.) objavlja namero, da bo v mesecu juniju 2014 oddala v najem poslovni prostor v objektu Cesta maršala Tita 78a, Jesenice. Občina Jesenice bo poslovni prostor oddala v najem s sklenitvijo neposredne pogodbe.

Številka: 3528-19/2014

OBČINA JESENICE
ŽUPAN
TOMAŽ TOM MENCINGER

Občina Jesenice, kot lastnica poslovnega prostora številka 7 v objektu Cesta Borisa Kidriča 37c, Jesenice, v skladu s 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/2011 in spr.) objavlja namero, da bo v mesecu juniju 2014 oddala v najem poslovni prostor številka 7 v objektu Cesta Borisa Kidriča 37c, Jesenice. Občina Jesenice bo poslovni prostor oddala v najem s sklenitvijo neposredne pogodbe.

Številka: 3528-12/2014

OBČINA JESENICE
ŽUPAN
TOMAŽ TOM MENCINGER

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur list RS št. 86/2010 in spremembe) ter tretjega odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/2011 in spremembe), Občina Jesenice objavlja naslednjo:

N A M E R O

Občina Jesenice, ki je po stanju Informacijskega sistema eZK Vrhovnega sodišča Republike Slovenije lastnica nepremičnin s parc. št. 26/13 in s parc. št. 26/14 k.o. 2178 – Koroška Bela, objavlja namero, da bo s Francem Zavelcina, Cesta Ivana Cankarja 32, 4270 Jesenice sklenila Služnostno pogodbo za ustanovitev stvarne služnosti dostopa preko služečih nepremičnin s parc. št. 26/13 in 26/14  k.o. 2178 – Koroška Bela do gospodujočih nepremičnin s parc. št. 28/0 in 32/2 k.o. 2178 – Koroška Bela, v korist vsakokratnega lastnika nepremičnin s parc. št. 28/0 in 32/2 k.o. 2178 – Koroška Bela.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15. dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

  OBČINA JESENICE

   ŽUPAN

Tomaž Tom Mencinger

Številka: 478-90/2013

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur list RS št. 86/2010 in spremembe) in prvega odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/2011 in spremembe), Občina Jesenice objavlja naslednjo:

N A M E R O

Občina Jesenice, ki je po stanju Informacijskega sistema eZK Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, lastnica nepremičnine (zemljišča) s parc. št. 26/16 k.o. 2178 – Koroška Bela, objavlja namero o prodaji nepremičnine (zemljišča) s parc. št. 26/16 k.o. 2178 – Koroška Bela.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

   OBČINA JESENICE

   ŽUPAN

Tomaž Tom Mencinger

 

Številka: 478-89/2013

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave