Skok na osrednjo vsebino

Javne objave


OBČINA JESENICE

Oddelek za okolje in prostor
Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

tel: 04 58 69 298 / fax: 04 58 69 213 / e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
internet: http://www.jesenice.si

Številka: 478-118/2010
Datum: 29.6.2011

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

 

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 86/2010) in 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/2011), Občina Jesenice  objavlja naslednjo

NAMERO

Občina Jesenice, kot solastnica zemljišča s parc. št. 936/6 k.o. (2175) Jesenice in lastnica zemljišča s parc. št. 938/8 k.o. (2175) Jesenice, bo s kupcem Sula Samirjem, sklenila Prodajno pogodbo za zemljišči s parc. št. 936/6 in 938/8 obe k.o. (2175) Jesenice.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15. dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

Župan občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger


OBČINA JESENICE
Ž U P A N

Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

tel: 04 58 69 231 / fax: 04 58 69 270/ e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
internet: http://www.jesenice.si

Številka:  352-75/2011
Datum:    28.06.2011

V skladu s prvim odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011) Občina Jesenice objavlja:

Namero o sklenitvi neposredne pogodbe

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice,  objavlja  namero  o  sklenitvi  najemne  pogodbe za nepremičnino s parc. št. 1534/10, k.o. Blejska Dobrava.

Za navedeno nepremičnino bo sklenjena neposredna pogodba.

Najemna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

Župan občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger


OBČINA JESENICE
Ž U P A N

Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

tel: 04 58 69 231 / fax: 04 58 69 270/ e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
internet: http://www.jesenice.si

Številka: 478-70/2010-4
Datum:    21.6.2011

V skladu s prvim odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011) Občina Jesenice objavlja:

 

Namero o sklenitvi neposredne pogodbe

 

Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice,  objavlja  namero  o  sklenitvi  prodajne  pogodbe za nepremičnini s parc. št. 493/8 in 510/3 obe k.o. Javorniški Rovt.

Za navedeni nepremičnini bo sklenjena neposredna pogodba.

Prodajna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

Župan občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger


OBČINA JESENICE

Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

tel: 04 58 69 200 / fax: 04 58 69 270/ e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
internet: http://www.jesenice.si

 

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur list RS št. 86/2010) in 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/2011), župan Občine Jesenice objavlja naslednjo:

 

NAMERO

 

Občina Jesenice bo na podlagi metode neposredne pogodbe z zainteresiranimi občani sklenila Zakupno pogodbo za vrt, ki je urejen na zemljišču s parc. št. 1410, k.o. Jesenice in Zakupno pogodbo za vrt, ki je urejen na zemljišču s parc. št. 1331/0, k.o. Jesenice.

Pogodba bo sklenjena na sedežu krajevne skupnosti Sava  in sicer po  preteku roka 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

Tomaž Tom Mencinger

ŽUPAN

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur list RS št. 86/2010) in 63. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. list RS št. 84/2007 in spremembe), Občina Jesenice objavlja naslednjo:

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave