Skok na osrednjo vsebino

Javne objave

Občina Jesenice na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih-ZJU (Ur. list RS, št. 63/07–UPB-3 s spr.) objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta na Komunalni direkciji.

Občina Jesenice objavlja javni razpis za prosto strokovno tehnično delovno mesto za nedoločen čas Poslovni sekretar VI na Komunalni direkciji.

Občina Jesenice v soglasju z občinami soustanoviteljicami Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica v skladu z 58. členom Zakona o javnih uslužbencih -ZJU objavlja javni natečaj za zasedbo 2 (dveh) prostih uradniških delovnih mest.

Obveščamo, da v javnem natečaju  za zasedbo 2 (dveh) prostih uradniških delovnih mest občinskega redarja v MIR, ki je bil dne 13.3.2024 objavljen na spletnih straneh Občine Jesenice ter Zavoda RS za zaposlovanje, kandidata nista bila izbrana.

Neizbrani kandidati, ki so se uvrstili v izbirni postopek, imajo pravico do vpogleda v gradivo izbirnega postopka.

Številka: 110-5/2024

   

Obveščamo, da je bil na javnem razpisu za prosto uradniško delovno mesto za nedoločen čas Svetovalec na Komunalni direkciji, ki je bil dne 7. 3. 2024 objavljen na spletnih straneh Občine Jesenice, kandidat izbran.

Številka: 110-3/2024

   

Občina Jesenice objavlja javni razpis za prosto strokovno tehnično delovno mesto za nedoločen čas ČISTILKA I  (šifra J031001, DM št.27)

Obveščamo, da je bil na javnem natečaju za delovno mesto višjega svetovalca na Oddelku za družbene dejavnosti in splošne zadeva  na Občini Jesenice, ki je bil dne 21/2-2024 objavljen na spletnih straneh Občine Jesenice ter Zavoda RS za zaposlovanje, kandidat izbran.

Neizbrani kandidati, ki so se uvrstili v izbirni postopek, imajo pravico do vpogleda v gradivo izbirnega postopka.

Svet zavoda Razvojna agencija Zgornje Gorenjske skladno z Zakonom o zavodih (Ur.l. SRS, št. 12/91, Ur. l. RS, št. I-17/91,  55/92, 13/93, 66/93, 45/94, 8/96, 36/2000 in 127/206) in Statutom Razvojne agencije Zgornje Gorenjske (16., 17., 18., 19., in 20. člen), razpisuje prosto delovno mesto

Občina Jesenice v soglasju z občinami soustanoviteljicami Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica v skladu z 58. členom Zakona o javnih uslužbencih -ZJU objavlja javni natečaj za zasedbo 2 (dveh) prostih uradniških delovnih mest.

Občina Jesenice objavlja javni razpis za prosto strokovno tehnično delovno mesto za nedoločen čas Poslovni sekretar VI na Komunalni direkciji.

Občina Jesenice objavlja javni razpis za prosto uradniško delovno mesto za nedoločen čas Svetovalec na Komunalni direkciji.

Obveščamo, da je bil na javnem razpisu za prosto delovno mesto direktorja javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Jesenice, ki je bil dne 10. 1. 2024 objavljen na spletnih straneh Občine Jesenice in javnega zavoda GARS Jesenice, kandidat izbran.

Številka: 110-28/2023

Občina Jesenice na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih-ZJU (Ur. list RS, št. 63/07–UPB-3 s spr.) objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta št. 22.

Obveščamo, da je bil na javnem natečaju za delovno mesto svetovalca na Komunalni direkciji na Občini Jesenice, ki je bil dne 9/1-2024 objavljen na spletnih straneh Občine Jesenice ter Zavoda RS za zaposlovanje, kandidat izbran.

Neizbrani kandidati, ki so se uvrstili v izbirni postopek, imajo pravico do vpogleda v gradivo izbirnega postopka.

Številka: 110-30/2023

Jesenice Razpisna komisija objavlja javni natečaj za položajno delovno mesto DIREKTORJA javnega komunalnega podjetja JEKO, d.o.o., Jesenice s štiriletnih mandatom.

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske objavlja javna razpisa za prosti delovni mesti.

Javni razpis za prosto delovno mesto direktorja javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Jesenice

Občina Jesenice objavlja javni razpis za prosto uradniško delovno mesto za nedoločen čas Svetovalec na Komunalni direkciji.

Občina Jesenice objavlja javni razpis za prosto strokovno tehnično delovno mesto za nedoločen čas Strokovni sodelavec V.

Občina Jesenice objavlja javni razpis za prosto strokovno tehnično delovno mesto za nedoločen čas KOORDINATOR VII/2 v Kabinetu župana