Javne objave

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja razpisuje prosto delovno mesto.

Obveščamo, da sta bila na javnem natečaju za dve prosti delovni mesti občinskega redarja v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica, ki je bil dne 17.5.2021 objavljen na spletnih straneh Občine Jesenice ter Zavoda RS za zaposlovanje, kandidata izbrana.

Neizbrani kandidati, ki so se uvrstili v izbirni postopek, imajo pravico do vpogleda v gradivo izbirnega postopka.

 

ŽUPAN
Blaž Račič

Občina Jesenice v soglasju z občinami soustanoviteljicami Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica v skladu z 58. členom Zakona o javnih uslužbencih -ZJU objavlja javni natečaj za zasedbo 2 (dveh) prostih uradniških delovnih mest OBČINSKI REDAR

Prosto delovno mesto direktorja javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice.

Obveščamo, da je bil na javnem natečaju za delovno mesto svetovalca na Oddelku za okolje in prostor na Občini Jesenice, ki je bil dne 18.2.2021 objavljen na spletnih straneh Občine Jesenice ter Zavoda RS za zaposlovanje, kandidat izbran.

Neizbrani kandidati, ki so se uvrstili v izbirni postopek, imajo pravico do vpogleda v gradivo izbirnega postopka.

ŽUPAN
Blaž Račič

Občina Jesenice na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta št. 90 SVETOVALEC NA ODDELKU ZA OKOLJE IN PROSTOR.

Javni razpis za prosto strokovno tehnično delovno mesto za nedoločen čas v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica (v nadaljevanju MIR) KOORDINATOR VII/1 za Civilno zaščito.

Obveščamo, da je bil na javnem natečaju za delovno mesto višjega svetovalca na Oddelku za družbene dejavnosti in splošne zadeve na Občini Jesenice, ki je bil dne 27.11.2020 objavljen na spletnih straneh Občine Jesenice ter Zavoda RS za zaposlovanje, kandidat izbran.

Neizbrani kandidati, ki so se uvrstili v izbirni postopek, imajo pravico do vpogleda v gradivo izbirnega postopka.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja razpisuje prosto delovno mesto direktorja javnega zavoda Gledališče Toneta Čufarja Jesenice.

Občina Jesenice na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta VIŠJI SVETOVALEC NA ODDELKU ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE, ki se opravlja v nazivih višji svetovalec III, II in I

Obveščamo, da je bil na javnem natečaju za delovno mesto višjega svetovalca na Oddelku za družbene dejavnosti in splošne zadeve na Občini Jesenice, ki je bil dne 16.10.2020 objavljen na spletnih straneh Občine Jesenice ter Zavoda RS za zaposlovanje, kandidat izbran.

Neizbrani kandidati, ki so se uvrstili v izbirni postopek, imajo pravico do vpogleda v gradivo izbirnega postopka.

Prosto delovno mesto direktorja javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice.

Občina Jesenice na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta VIŠJI SVETOVALEC NA ODDELKU ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE, ki se opravlja v nazivih višji svetovalec III, II in I.

Obveščamo, da na javnem natečaju za delovno mesto višjega svetovalca na Oddelku za družbene dejavnosti in splošne zadeve na Občini Jesenice, ki je bil dne 11/9-2020 objavljen na spletnih straneh Občine Jesenice ter Zavoda RS za zaposlovanje, kandidat ni bil izbran.

 

Občina Jesenice na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta VIŠJI SVETOVALEC NA ODDELKU ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNE ZADEVE, ki se opravlja v nazivih višji svetovalec III, II in I.

Obveščamo, da je bil na javnem natečaju za delovno mesto mesta višje občinskega redarja v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica, ki je bil dne 2.3.2020 objavljen na spletnih straneh Občine Jesenice ter Zavoda RS za zaposlovanje, kandidat izbran.

Neizbrani kandidati, ki so se uvrstili v izbirni postopek, imajo pravico do vpogleda v gradivo izbirnega postopka.

Župan
Blaž Račič

Občina Jesenice v soglasju z občinami soustanoviteljicami Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta VIŠJI OBČINSKI REDAR.

Sredstva so namenjena za izvedbo projektnega učenja mladih, starih do 25 let, ki so izpadli iz rednega šolskega sistema, kar pomeni, da imajo nedokončano osnovno, poklicno ali srednjo šolo. Temeljni cilj projektnega učenja mladih je pomagati mladim pri pridobivanju izkušenj in znanja, ki bi jim omogočili uspešnost pri nadaljevanju izobraževanja ali v izbrani poklicni karieri.

Obveščamo, da je bil na javnem natečaju za delovno mesto mesta inšpektorja v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica, ki je bil dne 26. 11. 2019 objavljen na spletnih straneh Občine Jesenice ter Zavoda RS za zaposlovanje, kandidat izbran.

Neizbrani kandidati, ki so se uvrstili v izbirni postopek, imajo pravico do vpogleda v gradivo izbirnega postopka.

ŽUPAN
Blaž Račič

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave