Javne objave

Občina Jesenice v soglasju z občinami soustanoviteljicami Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta INŠPEKTOR.

Občina Jesenice objavlja javni razpis za prosto strokovno tehnično delovno mesto za določen čas v sprejemni pisarni KOORDINATOR VI.

Obveščamo, da je bil na javnem natečaju za delovno mesto mesta občinskega redarja v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica, ki je bil dne 8.7.2019 objavljen na spletnih straneh Občine Jesenice ter Zavoda RS za zaposlovanje, kandidat izbran.

Neizbrani kandidati, ki so se uvrstili v izbirni postopek, imajo pravico do vpogleda v gradivo izbirnega postopka.

ŽUPAN
Blaž Račič

 

Občina Jesenice v soglasju z občinami soustanoviteljicami Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta OBČINSKI REDAR.

Občina Jesenice objavlja javni razpis za prosto strokovno tehnično delovno mesto za nedoločen čas EKONOM  V.

Občina Jesenice objavlja javni razpis za prosto strokovno tehnično delovno mesto za nedoločen čas STROKOVNI SODELAVEC ZA KS.

Občina Jesenice objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta VIŠJI SVETOVALEC NA ODDELKU ZA FINANCE, PLAN IN ANALIZE.

Obveščamo, da je bil na javnem razpisu za prosto delovno mesto direktorja javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Jesenice, ki je bil dne 31/1-2019 objavljen na spletnih straneh Občine Jesenice ter Zavoda RS za zaposlovanje, kandidat izbran.


ŽUPAN
Blaž Račič

Občina Jesenice, župan, razpisuje prosto delovno mesto direktorja javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Jesenice.

Razpisna komisija razpisuje prosto delovno mesto DIREKTORJA javnega komunalnega podjetja JEKO, d.o.o., s štiriletnih mandatom.

Občina Jesenice objavlja javni natečaj za položajno delovno mesto DIREKTORJA OBČINSKE UPRAVE OBČINE JESENICE.

Svet zavoda Razvojna agencija Zgornje Gorenjske razpisuje prosto delovno mesto Direktorja (m/ž) Razvojne agencije Zgornje Gorenjske.

Razpisna komisija razpisuje prosto delovno mesto DIREKTORJA javnega komunalnega podjetja JEKO, d.o.o., s štiriletnih mandatom.

Občina Jesenice objavlja javni razpis za prosto delovno mesto za nedoločen čas ČISTILKA I.

Obveščamo, da je bil na javnem natečaju za delovno mesto višjega svetovalca na Komunalni direkciji na Občini Jesenice, ki je bil dne 14/5-2018 objavljen na spletnih straneh Občine Jesenice ter Zavoda RS za zaposlovanje, kandidat izbran.

Neizbrani kandidati, ki so se uvrstili v izbirni postopek, imajo pravico do vpogleda v gradivo izbirnega postopka.

ŽUPAN
Tomaž Tom Mencinger

VIŠJI SVETOVALEC ZA GRADBENE ZADEVE NA KOMUNALNI DIREKCIJI 

(delovno mesto: 76, šifra naziva: C027010, delo se opravlja v nazivih: višji svetovalec II in I)

Občina Jesenice objavlja razpis za strokovno tehnično delovno mesto za nedoločen čas FINANČNIK VII/1.

Občina Jesenice v soglasju z občinami soustanoviteljicami Skupne notranje revizijske službe občin Jesenice, Bohinj, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica v skladu z 58. členom Zakona o javnih uslužbencih -ZJU (Ur. list RS, št. 63/07–UPB-3 s spr.) objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta na položaju:

VODJA SKUPNE NOTRANJE REVIZIJSKE SLUŽBE - NOTRANJI REVIZOR PODSEKRETAR

Obveščamo, da je bil na javnem natečaju za delovno mesto višjega svetovalca na Komunalni direkciji na Občini Jesenice, ki je bil dne 12/6-2017 objavljen na spletnih straneh Občine Jesenice ter Zavoda RS za zaposlovanje, kandidat izbran.

Neizbrani kandidati, ki so se uvrstili v izbirni postopek, imajo pravico do vpogleda v gradivo izbirnega postopka.

ŽUPAN
Tomaž Tom Mencinger

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave