Javne objave

Urošu Rajliću, Cesta v Rovte 25, 4270 Jesenice, se dovoljuje

delna zapora kategorizirane ceste št: 152021 »Koroška Bela - Mlake«, pri hišni številki Cesta v Rovte 25, v dolžini 13m in širini 1m (13m2),

zaradi gradnje opornega zidu oz. ograje,

od 10. 5. 2021 do 23. 5. 2021 neprekinjeno med 00.00 in 24.00 uro.
 

Podjetju TELEG-M d.o.o., Cesta v Pečale 36, 1000 Ljubljana, se dovoljuje

popolna zapora (podaljšanje zapore) kategoriziranih cest št: 152201»Pot Otmarja Novaka - Gradnikova«, 152221 »Pionirska ulica«, 653851 »Cesta Alojza Travna« in uporabo javne površine (peš poti) na parcelni številki 2048 k.o. Jesenice med hišnima številka Mladinska cesta 10 in Gradnikova ulica 5, v skupni izmeri cca 60m2,

zaradi izgradnje elektro kabelske kanalizacije.

Dela se bodo izvajala v etapah tako, da bo naenkrat zaprta le ena od cest in sicer 10 dni v terminu od 4. 5. 2021 do 30. 5. 2021 med 07.00 in 17.00 uro.
 

Občini Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, se dovoljuje

popolna zapora občinskih cest št.: 152011 »Jesenice – pr Fenc«, pri hišni številki Cesta na Golico 8, za križiščem z Ulico Staneta Bokala in 152021 »Koroška Bela – Mlake«, pri kamnolomu,

zaradi prekomerne prometne obremenitve v času cvetenja narcis

in sicer vse sobote in nedelje, v terminu med 8. 5. 2021 in 23. 5. 2021, v času med 07.00 in 17.00 uro.
 

Urošu Rajliću, Cesta v Rovte 25, 4270 Jesenice, se dovoljuje

delna zapora kategorizirane ceste št: 152021 »Koroška Bela - Mlake«, pri hišni številki Cesta v Rovte 25, v dolžini 12m in širini 1m (12m2),

zaradi sanacije strehe na omenjenem objektu,

od 20. 4. 2021 do 8. 5. 2021 neprekinjeno med 00.00 in 24.00 uro.
 

Podjetju VGP d.d., Ulica Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj, se dovoljuje

popolna zapora priključka ceste št: 152141»Ulica Viktorja Kejžarja«, med hišnima številkama Cesta železarjev 17 in 18 ter pločnika ob R2 0368 »Hrušica – Javornik«, pred omenjenima hišnima številkama, po priloženem elaboratu začasne prometne ureditve 235/21 – GGD d.d.,

zaradi izvedbe priklopa na kanalizacijsko omrežje oziroma kanalizacijski jašek

in sicer od 19. 4. 2021 do 15. 10. 2021, neprekinjeno med 00.00 in 24.00 uro.
 

 

Gorenjski gradbeni družbi d.d., Jezerska cesta 20, 4000 Kranj, se dovoljuje

delna zapora kategorizirane občinske ceste št. 152021 »Koroška Bela – Mlake«, med hišnima številkama Javorniški Rovt 28a in 29g,v dolžini cca 100m,

zaradi izgradnje novega avtobusnega postajališča,

od 6. 4. 2021 do 28. 5. 2021 neprekinjeno med 07.00 in 17.00 uro.

Jovičič Dejanu, Cesta Toneta Tomšiča 64, 4270 Jesenice, se dovoljuje

popolna zapora kategorizirane ceste št: 652151 »Cesta Toneta Tomšiča 67 – Cesta bratov Stražišarjev«, pri hišni številki Cesta Toneta Tomšiča 64, v dolžini 10m in širini 3m,

zaradi postavitve črpalke za beton,

28. 12. 2020 ali 29. 12. 2020 v času med  08.00 in 18.00 uro.

Občina Jesenice, Komunalna direkcija, izdaja v postopku izdaje dovoljenja za popolno zaporo občinskih cest: 652891 »Lipce 7-2«, 152071 »Lipce - BI. Dobrava«, 652911 »Lipcel9-26«, 652921 »Lipce 29-30«, 652931 »Lipce 38-46«, 652941 »Lipce 55-62« in delno zaporo ceste 652951 »LC-ak. Jezero Moste«,

naslednje dovoljenje Podjetju VGP d.d., Ulica Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj, se dovoljuje popolna zapora občinskih cest:

 • 652891 »Lipce 7-2« od hišne številke Lipce 2 do 7b,
 • 152071 »Lipce - BI. Dobrava«, od hišne številke Lipce 7b do uvoza za kamp Perun + 100m,
 • 652911 »Lipce 19-26«,  od hišne številke Lipce 19 do 27,
 • 652921 »Lipce 29-30«, od hišne številke Lipce 29 do 30,
 • 652931 »Lipce 38-46«, od hišne številke Lipce 38 do 46, 41 »Lipce 55-62«, od hišne številke Lipce 55 do 62

in delno zaporo ceste:

 • 652951 »LC- ak. Jezero Moste«, od križišča za kamp Perun do kampa Perun.

Zapora se dovoli v po 50 m odsekih za potrebe izgradnje kanalizacije

in sicer v terminu od 1. 1. 2021 do 31. 7. 2021. neprekinjeno med 00.00 in 24.00.

 • Epidemija se vendarle počasi umirja
 • Cesta skozi Jesenice je zaprta
 • Skrivnost dobrih ajdovih krapov
 • Mlada zdravnica, ki teče v najbolj strme klance
 • Celotna graščina je okužena z lesno gobo
 • Krajani zaskrbljeni zaradi izpustov prahu
 • V knjižnicah zaradi virusa manj bralcev
 • Rdečo zvezdo je nekdo prebarval na črno

Direkcija RS za infrastrukturo začenja z rekonstrukcijo nadvoza čez železniško progo na Jesenicah. Zaradi investicije bo od 10. novembra 2020 naprej vzpostavljena popolna zapora ceste R2 na relaciji od TVD Partizan Jesenice do Gimnazije Jesenice.

Občane in občanke Jesenic obveščamo, da je ta konec tedna predvideno asfaltiranje mostu čez Jesenico na Plavžu.

V ta namen je od sobote, od 6. ure, do nedelje, do 20. ure predvidena popolna zapora magistralne ceste R2 v bližini omenjenega mostu.

Obvoz je predviden čez Cesto Franceta Prešerna (z najbližjim uvozom v križišču za Podmežaklo pri restavraciji Ejga in izvozom na križišču v neposredni bližini Splošne bolnišnice Jesenice oziroma obratno).

Uvoz in izvoz na oziroma iz Ulice Staneta Bokala bo tako v času zapore možno samo prek križišča pri Zdravstvenem domu Jesenice (v bližini bara Tačka), medtem ko bo promet prek Ceste Cirila Tavčarja potekal nemoteno, le izvoz pri slaščičarni Metuljček bo možen le z desnim zavijanjem proti Zdravstenem domu Jesenice.

Občanom in občankam se že vnaprej zahvaljujemo za razumevanje in potrpljenje.

Ta konec tedna je od sobote, od 6. ure, do nedelje, do 19. ure (oziroma do zaključka del), zaradi asfaltiranja predvidena popolna zapora magistralne ceste R2 na odseku od Zdravstvenega doma Jesenice do križišča v neposredni bližini Splošne bolnišnice Jesenice. Obvoz bo urejen s prometnimi znaki in je predviden po Cesti Franceta Prešerna.

Kakor so nam pojasnili pri Alpetourju, bo po tej cesti potekal tudi obvoz avtobusnega mestnega potniškega prometa, in sicer bo avtobus na obvoz zavil v križišču za Podmežaklo (pri restavraciji Ejga), in se na cesto R2 priključil na križišču v neposredni bližini Splošne bolnišnice Jesenice oziroma obratno. V času zapore torej ne bosta obratovali le postaji v »Centru 2« in pri Zdravstvenem domu Jesenice. Predlagamo, da za podrobnejše informacije v zvezi z mestnim potniškim prometom spremljate tudi informacije na njihovi spletni strani www.alpetour.si.

Občanom in občankam se že vnaprej zahvaljujemo za razumevanje in potrpljenje.

ENOS OTE d.o.o. občane in občanke Jesenic obvešča, da bo zaradi popravila večje okvare na vročevodnem sistemu od ponedeljka, 21. maja, do petka, 25. maja 2018, urejena delna zapora semaforiziranega križišča nasproti Integrala Jesenice – uvoz pri Delavski hranilnici. Za osebna vozila bo obvoz urejen.

Obenem bo od ponedeljka, 21. maja, do srede, 23. maja 2018, motena oziroma prekinjena dobava toplote (sanitarne tople vode) na območju mesta Jesenic od železniške postaje proti Hrušici.

 

Zahvaljujejo se za razumevanje.

Podjetje Jeko, d.o.o. obvešča, da je v nedeljo, 17. 12. 2017, med 7.00 in 11.00, predvidena popolna zapora ceste v Planino pod Golico, na odseku, ki je lokalno poznan kot pri Križu (nad Splošno bolnišnico Jesenice), in sicer zaradi odstranitve v prometni nesreči poškodovanega vozila.
 

Že vnaprej se zahvaljujejo se za razumevanje.

Na območju Pejc na Jesenicah je potrebno urediti odvajanje fekalne odpadne vode v javno kanalizacijo in zagotoviti ustrezno čiščenje. Predmet projekta, ki ga vodi Občina Jesenice, je 1. faza - odsek 1, izgradnja fekalne kanalizacije območja Na Pejcah.

Investicija bo potekala po Cesti na Golico od priključka od križišča pri Čufarju, do križišča z Murovo. Gradnja se je začela v ponedeljek 18. julija. Dolžina novozgrajenega kanala bo 102 m. Izvajalec del je Garnol d.o.o., Kranj, rok za dokončanje del je 20. avgust 2016.

V času gradnje bo polovična zapora ceste na tem območju. Občane Jesenic, ter obiskovalce in zaposlene v Zdravstvenem domu Jesenice prosimo za razumevanje.

Krajane KS Planina pod Golico in ostale občane Jesenice obveščamo, da se zaradi težav pri izdelavi pilotov dela pri investiciji Obnova ceste Belcijan-Betel začasno zaustavljajo. V ta namen je popolna zapora ceste odstranjena, na območju gradbišča pa je vzpostavljena delna zapora ceste, tako da je promet do Betela omogočen. Glede nadaljevanja del in ponovne vzpostavitve popolne zapore vas bomo pravočasno obvestili.

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave