Javni razpisi

sep  2016 09

Javno povabilo za organizacijo in izvedbo Jožefovega sejma v občini Jesenice v letu 2017

Občina Jesenice poziva vse zainteresirane pravne in fizične osebe, društva, zavode, in druge organizacije, da predložijo program za izvedbo in organizacijo Jožefovega sejma za leto 2017. Program, ki se bo izvajal tekom sejma mora vključevati  kulturne in tradicionalne elemente iz lokalnega okolja in vsebine, ki bodo dodatno popestrile dogajanje tekom celotnega trajanja sejma.

Namen javnega poziva:

 • organizacija, izvedba in promocija Jožefovega sejma v letu 2017,
 • uvrstitev sejma v redni koledar prireditev v občini Jesenice

Prijavitelj v svoji vlogi obvezno navede ime, sedež in status, ter priloži podatke, na podlagi katerih bo mogoče odločiti o vlogi:

 • opis programa,
 • kraj in čas izvedbe programa,
 • predračunsko vrednost izvedbe programa,
 • predstavitev organizacijske strukture in ostalih zahtev za izvedbo prireditev,
 • seznam potrebne opreme, pripomočkov in druge morebitne opreme, ki je potrebna za izvedbo in organizacijo prireditev

Obvezne sestavine programa  - Jožefovega sejma v letu 2017:

Organizacija in izvedba sejemskega programa najmanj v času od 17.03. do vključno 19.03.2017 (najmanj 3 dni).

Lokacija Jožefovega sejma:

 • Trgi 1, 2, 3 na Stari Savi (zahodni trg za Gornjesavskim muzejem, jugozahodni trgpred Gornjesavskim muzejem in Kasarno) v primeru lepega vremena
 • Muzej na prostem na Stari Savi (pokriti prireditveni prostor) – v primeru slabega vremena

Organizator lahko prevzame 18 stojnic pri Zavodu za šport Jesenice za katere bo plačal 50,00 EUR kavcije za vsako stojnico, katero bo po zaključku sejma dobil vrnjeno v celoti. V primeru poškodovanja stojnic, pa se bo kavcija sorazmerno višini škode zadržala. Organizator je dolžan zagotoviti najmanj 5 stojnic brezplačno različnim društvom in različnim neprofitnim organizacijam in zavodom.

Za vsak posamezni sejemski dan se mora izvesti program, ki bo vključeval zabavo, tradicijo, šport, kulturo,  ipd. z različnimi izvajalci za različne ciljne skupine (otroci, mladi, starejši,…).

Obvezne smernice za pripravo vsebinskega dela programa:

Jožefov sejem je tradicionalno namenjen spomladanskim setvenim dejavnostim zato mora sejemski program obvezno vključevati naslednje vsebine, ki so lahko v obliki demonstracijskih prikazov, delavnic, predavanj ipd:

 • urbani vrtovi,
 • avtohtona semena,
 • ekološka pridelava
 • slovenska kulinarika v povezavi z avtohtonimi živili in jedmi.

V program Jožefovega sejma organizator obvezno vključi tudi prireditev Pomladni tek, ki ga organizira Zavod za šport Jesenice. Organizatorja se uskladita glede datuma in ure športne prireditve kot tudi glede poteka trase teka, ki vključuje štart in cilj na Stari Savi.

Glasbeni program je obvezni del sejemskega dela prireditev. Organizator mora vsaj na en dan tekom sejma organizirati glasbeni nastop z živo glasbo.

Organizator povabi k sodelovanju oziroma za popestritev programa tudi druge lokalne akterje, ki bodo s svojo ponudbo pripomogli k bolj pestremu in zabavnemu vzdušju tekom Jožefovega sejma.

Pri promocijskih aktivnostih se uporablja grb Občine Jesenice in izvajalec mora sodelovati s TIC Jesenice na področju promocije.

Izbrani izvajalec Jožefovega sejma mora poskrbeti za vse prijave in soglasja na ustrezne inštitucije (npr. Policija, Upravna enota, ipd.). Urediti mora tudi vsa pogodbena razmerja z izvajalci programa kot tudi s prodajalci blaga in storitev, ki bodo za opravljanje svojih dejavnosti najeli prodajni prostor oziroma stojnico na sejemskem prostoru. Zagotovljeno mora biti varovanje vseh prireditev, zdravstvena oskrba in sanitarije.

Pri promocijskih aktivnostih se uporablja grb Občine Jesenice in izvajalec mora sodelovati s TIC Jesenice na področju promocije.

Pri izbiri izvajalca bodo upoštevani zlasti naslednji kriteriji:

 • kakovostne in inovativne vsebine za popestritev in nadgradnjo sejma,
 • tradicionalni elementi v skupni vsebini programa,
 • zabavni program, namenjen večjemu številu udeležencev,
 • prireditve za otroke,
 • demonstracijski prikazi, delavnice, predavanja, ipd.

Jožefov sejem mora trajati najmanj v času od 17.03. do vključno 19.03.2017. Občina Jesenice bo za organizacijo in izvedbo Jožefovega sejma namenila izbranemu izvajalcu za sofinanciranje 3.500,00 € bruto. Obravnavane bodo le tiste ponudbe, ki bodo vključevale najmanj obvezne sestavine, ki so navedene v točki 3. tega javnega povabila.

Vloge z obrazcem, ki je obvezni del prijave, s pripisom »Ne odpiraj - javno povabilo št. 313-1/2016, lahko vložite osebno v sprejemni pisarni Občine Jesenice ali pošljete priporočeno po pošti najkasneje do vključno 10.10.2016, na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.

Javno povabilo in obrazec prijave lahko dobite na spletni strani: www.jesenice.si, pod rubriko »Javna naročila, razpisi in objave«.

Vse dodatne informacije dobite na tel. št. 04 58 69 289, ga. mag. Vera Djurić Drozdek, e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. .

Št. zadeve: 313/1/2016                                              

 

Tomaž Tom Mencinger

ŽUPAN

Dodatne informacije

 • Veljavno od: 9.9.2016
 • Veljavno do: 10.10.2016
Prebrano 2333 krat Nazadnje urejano na petek, 02 december 2016 07:53