Skok na osrednjo vsebino

Javni razpisi

Na podlagi 24. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04 s spremembami) in v skladu z Javnim razpisom za oddajo neprofitnih stanovanj v najem z dne 5.11.2021, župan Občine Jesenice, Blaž Račič objavlja prednostno listo prosilcev, za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem.

  • Dvajsetega marca praznujejo Jesenice
  • Sklican zbor občanov
  • Rovtarski fantje vlekli ploh
  • Hruščanska pustna povorka
  • V občini je premalo neprofitnih stanovanj
  • Minister na ogledu gradnje druge cevi
  • Jeseničanka se je poročila na prvi pogled
  • Dovolj si ...
  • Javni razpis za sofinanciranje projektnega učenja za mlajše odrasle v letu 2022
  • Javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektov v letu 2022

Občina Jesenice objavlja Javni razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem v letih 2022, 2023 in 2024.

Osebe, ki želijo sodelovati na razpisu za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, lahko na spletni strani Občine Jesenice, www.jesenice.si ali v avli Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, dvignejo obrazec vloge. Na razpis se lahko prijavijo od petka 5.11.2021 do vključno ponedeljka 6.12.2021, in sicer tako, da izpolnjeni obrazec vloge z ustreznimi prilogami s priporočeno pošiljko pošljejo na naslov Občina Jesenice, Oddelek za okolje in prostor, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, skupaj z dokazilom o plačani upravni taksi.

Ob vložitvi vloge morajo prosilci plačati upravno takso v višini 22,60 EUR za vlogo in izdajo odločbe po tarifni št. 1 in 3 taksne tarife Zakona o upravnih taksah (Ur. list RS, št. 106/10 s spremembami). Vlagatelji plačajo upravno takso na račun Občine Jesenice, številka SI56 01241-4410309196, sklic na št. SI11 75400-7111002 - upravne takse. Fotokopijo potrdila o plačilu je potrebno priložiti k vlogi.

Prosilci s slabim premoženjskim položajem lahko v skladu s 25. členom Zakona o upravnih taksah (Ur. list RS, št. 106/10 s spremembami,) zaprosijo za oprostitev plačila takse. Status zavezanca v slabih premoženjskih razmerah uveljavljajo na podlagi pravnomočne odločbe pristojnega centra za socialno delo o denarni socialni pomoči.

Dodatne informacije lahko stranke pridobijo v času uradnih ur izključno po telefonu oz. po elektronski pošti ga. Simona Ferčej (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.), 04/586-92-72 in ga. Anamarija Rot (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.), 04/586-92-08.

 

Celotna razpisna dokumentacija je priložena v spodnjih dokumentih.

Na podlagi 24. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04 s spremembami) in v skladu z Javnim razpisom za oddajo neprofitnih stanovanj v najem z dne 28.9.2018, župan Občine Jesenice, Blaž Račič objavlja prednostno listo prosilcev, za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem.

Na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Ur. list RS, št. 69/03 s spremembami), Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. list RS, št. 62/10 s spremembami), Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur. list RS, št. 14/04 s spremembami) in Zakona o splošnem upravnem postopku - UPB2 (Ur. list RS, št. 24/06 s spremembami) objavlja Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice

Javni razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem

Osebe, ki želijo sodelovati na razpisu za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, lahko na spletni strani Občine Jesenice, www.jesenice.si ali v sprejemni pisarni Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, dvignejo obrazec vloge. Na razpis se lahko prijavijo od 28.9.2018 do vključno 29.10.2018, in sicer tako, da v sprejemni pisarni Občine Jesenice ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8.00 do 14.30, ob sredah do 16.30 in ob petkih do 12.30 ure vložijo izpolnjeni obrazec vloge z ustreznimi prilogami ali pa jih s priporočeno pošiljko pošljejo na naslov Občina Jesenice, Oddelek za okolje in prostor, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, skupaj z dokazilom o plačani upravni taksi.

Ob vložitvi vloge morajo prosilci plačati upravno takso v višini 22,60 EUR za vlogo in izdajo odločbe po tarifni št. 1 in 3 taksne tarife Zakona o upravnih taksah (Ur. list RS, št. 106/10 s spremembami). Vlagatelji plačajo upravno takso na blagajni sprejemne pisarne Občine Jesenice ali s plačilnim nalogom na račun Občine Jesenice, številka SI56 01241-4410309196, sklic na št. SI11 75400-7111002 - upravne takse, katerega fotokopijo je potrebno priložiti k vlogi.

Prosilci s slabim premoženjskim položajem lahko v skladu s 25. členom Zakona o upravnih taksah (Ur. list RS, št. 106/10 s spremembami,) zaprosijo za oprostitev plačila takse. Status zavezanca v slabih premoženjskih razmerah uveljavljajo na podlagi pravnomočne odločbe pristojnega centra za socialno delo o denarni socialni pomoči. 

Več informacij lahko vsak dan med poslovnim časom dobite v sprejemni pisarni Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice v času uradnih ur pa tudi v sobi P10 Oddelka za okolje in prostor ter  na naslednjih telefonskih številkah: 04/586-92-72 ga. Simona Ferčej (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.) in 04/586-92-08 ga. Anamarija Rot (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.).

Celotna razpisna dokumentacija je priložena v spodnjih dokumentih.

Na podlagi 24. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/2004 in spremembe) in v skladu z Javnim razpisom za oddajo neprofitnih stanovanj v najem, ki je bil objavljen v prilogi Gorenjskega glasa za občino Jesenice; Jesenice – Občinske novice, župan Občine Jesenice, Tomaž Tom Mencinger objavlja prednostno listo prosilcev, za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem.

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave