Vloge in obrazci

Vloga za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) za prvih pet let po vselitvi v novo zgrajen stanovanjski objekt