Skok na osrednjo vsebino

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada

Feb 2020 05

Javna razgrnitev in javna obravnava koncepta kolesarskega in peš omrežja v občini Jesenice

Št.: 371-109/2019

Na podlagi Celostne prometne strategije Občine Jesenice, sprejete na 20. seji Občinskega sveta Občine Jesenice dne 18. 5. 2017, Občina Jesenice najavlja

JAVNO RAZGRNITEV IN JAVNO OBRAVNAVO
KONCEPTA KOLESARSKEGA IN PEŠ OMREŽJA V OBČINI JESENICE

Koncept kolesarskega in peš omrežja, ki ga pripravlja Občina Jesenice je dokument, ki vsebuje strateške usmeritve za uravnotežen razvoj vseh vrst prometa, s poudarkom na trajnostni mobilnosti, vključno z usmeritvami glede kolesarjem in pešcem prijazne prometne ureditve na obstoječih prometnih površinah, ter predloge za izgradnjo nove podporne infrastrukture.

Gradivo bo v dneh od vključno ponedeljka 10. februarja 2020 do vključno petka 21. februarja 2020 javno razgrnjeno v prostorih Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, Oddelek za okolje in prostor, ter na spletni strani Občine Jesenice.

Javna obravnava razgrnjenega dokumenta bo potekala v sredo 19. februarja ob 16.00. uri v banketni dvorani Kolpern na Stari Savi.

Med javno razgrnitvijo in obravnavo lahko na osnutek Koncepta kolesarskega in peš omrežja v občini Jesenice dajo pripombe in predloge vsi zainteresirani organi, organizacije in posamezniki. Pripombe in predloge se lahko poda pisno ali ustno na javni obravnavi, na mestu javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov ali posreduje na elektronski naslov This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (v rubriko »zadeva« obvezno navesti ključne besede »Koncept kolesarskega in peš omrežja«) do konca javne razgrnitve. Mnenja in pripombe morajo biti ustrezno obrazložene.

Občane občine Jesenice in zainteresirano javnost lepo vabimo k podajanju pripomb in predlogov, ter k udeležbi na javni obravnavi.

Župan
Blaž Račič

Read 2164 times

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.