• Visoki cilji za novo ekipo dne 21. 6. 2019
    V kampanji pred lanskimi lokalnimi volitvami sem predstavil volilni program in v njem izpostavil nekaj ključnih razvojnih usmeritev Občine Jesenice za prihodnje obdobje. V pol leta županovanja sem se seznanil s stališči političnih strank in list zastopanih v občinskem svetu o predlaganih razvojnih usmeritvah, podrobneje spoznal probleme, ki pestijo našo lokalno skupnost in prepoznal nekaj ključnih izzivov za prihodnje obdobje. Na tej podlagi je nastal seznam ukrepov oziroma prednostnih področij, ki se jim bomo posvetili pri pripravi občinskega proračuna za prihodnje leto.
    Preberi več...
Župan
  • Čet, 20. 6. 2019 | 5:00
    0.Sklic 6. seje Občinskega sveta sklica 2018 - 2022 1.Potrditev besedila zapisnika 5. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice, ki je bila 23. 5. 2019 2.Predlog Odloka o dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Jesenice – UPB1 – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK 3.Predlog Odloka o dopolnitvi odloka o dodeljevanju sredstev za izobraževanje v občini Jesenice – PREDLAGAN SKRAJŠANI…
    Preberi več...
Občinski svet

Aktualne vsebine

Uporabne povezave