Skok na osrednjo vsebino

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada

Obnova objekta Ruardova graščina

jul  2022 28

Ruardova graščina brez sofinanciranja s strani države, nadaljna obnova vprašljiva

Foto: Ruardova graščina med obnovo, jan 2020 Foto: Ruardova graščina med obnovo, jan 2020

Občina Jesenice je prejela odločbo Ministrstva za kulturo, s katero je zavrnilo vlogo za sofinanciranje obnove Ruardove graščine na Stari Savi s sredstvi iz načrta za okrevanje in odpornost. Glede na to, da Občina Jesenice obnove tega kulturnega spomenika državnega pomena samo z lastnimi sredstvi ne zmore nadaljevati, sta nadaljevanje in zaključek obnove brez pomoči države vprašljiva.

Občina Jesenice je celovito sanacijo Ruardove graščine (iz leta 1538) na muzejskem območju Stara Sava na Jesenicah, ki ga je Vlada RS leta 2019 razglasila za kulturni spomenik državnega pomena, začela izvajati leta 2018. Za obnovo graščine je Občina Jesenice doslej vložila že 1,8 milijona evrov lastnih sredstev, kar je le nekaj manj od prvotno ocenjene vrednosti vseh del pred začetkom sanacije objekta (2,2 milijona evrov). Ker se je tekom projekta izkazalo, da je objekt v precej slabšem stanju od prvotno ocenjenega (povsem dotrajana strešna konstrukcija, lesna goba prisotna v stenah objekta, statična neustreznost, itd.), je treba po trenutnih ocenah za nadaljevanje in zaključek sanacijskih del zagotoviti še približno 4,3 milijonov evrov. V občinskem proračunu za leto 2022 ima Občina Jesenice zagotovljena sredstva v višini cca 1,4 milijona evrov (za odstranitev lesne gobe in izvedbo nosilnih konstrukcij).

Občina Jesenice je po prvi neuspeli prijavi na poziv Ministrstva za kulturo v višini 700.000 evrov (vsa razpoložljiva sredstva so bila porabljena že prvi dan objave javnega poziva, Občina Jesenice pa je svojo vlogo oddala drugi delovni dan) zdaj prejela še drugo zavrnjeno vlogo Ministrstva za kulturo, tokrat za sredstva iz načrta za okrevanje in odpornost, od katerega je pričakovala sredstva v višini 1,6 milijona evrov. Meja za pridobitev sofinanciranja je bila 100 točk od 110 možnih. Po razdelitvi sredstev iz razpisa se je izkazalo, da sta zelo pomembna kriterija lokacija spomenika (na t. i. obmejnem problemskem območju ali na območju TNP) ter uvrščenost spomenika na UNESCO seznamu svetovne dediščine; zaradi pogojev razpisa tudi niso bila upoštevana dosedanja vlaganja Občine v obnovo Ruardove graščine. Tako niti teoretično ne bi uspeli zbrati več kot 98 točk, kar bi bilo v vsakem primeru premalo za uspešno kandidaturo in pridobitev sredstev iz razpisa. S tem je izgubila velik del pričakovanega financiranja, ki ga nujno potrebuje za nadaljevanje investicije.

Investicijske zmožnosti občinskega proračuna so ob siceršnjih potrebah za financiranje dejavnosti in investicij v lokalni skupnosti omejene. Za obnovo je Občina Jesenice doslej namenila cca. 1,8 milijona evrov, dodatno ima zagotovljenih še 1,4 milijona evrov v letošnjem občinskem proračunu. Skupaj to pomeni za 3,2 milijona evrov vlaganj iz občinskega proračuna oziroma dobro polovico od trenutno ocenjene vrednosti celovite prenove. Za dokončanje prenove bi po zdajšnjih ocenah vrednosti potrebovali še približno tri milijone evrov, vendar je tudi ta ocena zlasti v luči razmer na trgih povsem negotova.

Takšnega pritiska proračun Občine Jesenice ne zmore. Hkrati je bilo iz razprav na zadnji seji ob obravnavi rebalansa proračuna mogoče jasno razbrati stališče Občinskega sveta občine Jesenice, iz katerega izhaja, da se lahko obnova nadaljuje le v primeru izdatnejše finančne podpore države oziroma EU.

Ustavitev investicije bi pomembno ogrozila kulturni spomenik državnega pomena oziroma osrednjega objekta na muzejskem območju Stara Sava. Z ustavitvijo investicije bi območje izgubilo spomeniške lastnosti, odprlo bi se vprašanje v zvezi z Načrtom upravljanja Stare Save. Ogroženo bi bilo delovanje Gornjesavskega muzeja Jesenice (Muzej), ki ima sedež v Ruardovi graščini. Ogrožene bi bile ambicije Muzeja na področju ohranjanja in prezentacije železarske dediščine. Pod vprašajem bi bilo posebno pooblastilo Vlade RS in Ministrstva za kulturo za opravljanje državne javne službe muzejev in za kar Muzej pridobiva znatna sredstva na letni ravni, ogrožena bi bila muzejska dejavnost na splošno. Nenazadnje bi bile ogrožene tudi ambicije Občine Jesenice, da območje Stare Save uredi v privlačni del mesta in da se odločneje postavi na turistični zemljevid med bolj razvita turistična središča (v neposredni soseščini).

Prizadevamo si, da bi zgoraj omenjeno in s tem nujnost zagotovitve finančnih sredstev prepoznala tudi država. Župan občine Jesenice Blaž Račič je na ministrstvo že v njegovi prejšnji sestavi že večkrat naslovil pozive k posluhu, po zadnji, junijski seji občinskega sveta je ministrico za kulturo dr. Asto Vrečko povabil na Jesenice.

Sestanek z ministrico glede možnosti sofinanciranja obnove pričakujemo v najkrajšem možnem času, glede na takratne dogovore pa bodo sprejete tudi nadaljnje odločitve.

Prebrano 1052 krat

Oddajte komentar

Prepričajte se, da vnesete vse obvezne podatke, označene z zvezdico (*). HTML koda ni dovoljena.