Skok na osrednjo vsebino

LAS Gorenjska košarica projekti

jun  2021 22

Aktualne novice LAS Gorenjska košarica

Na območju 14 občin Gorenjske: Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorje, Jesenice, Jezersko, Mestna občina  Kranj, Kranjska Gora, Naklo, Preddvor, Radovljica, Šenčur, Tržič in Žirovnica, je v programskem obdobju 2007–2013 delovala lokalna akcijska skupina Gorenjska košarica. Ustanovljena je bila leta 2007 in temelji na partnerstvu predstavnikov iz javnega, zasebnega in neprofitnega sektorja, ki s svojimi različnimi značilnostmi prispevajo k razvoju podeželja na inovativen način.

LAS se trudi razvijati podeželje in zavestno ter organizirano delovati v splošno dobro. Prisotnost na terenu in stalen stik z ljudmi je zelo pomemben, saj vpliva na motivacijo prebivalcev pri sodelovanju ter vključevanju v projektne dejavnosti. K uspešni pripravi strategije lokalnega razvoja pripomorejo animacijske dejavnosti, razna usposabljanja, nudenje pomoči in usmeritev nosilcev idej pri oblikovanju projektnih predlogov.

Prebrano 2189 krat

Vabljeni k ogledu in prebiranju aktualnih novic 
LAS Gorenjska košarica!