Novice

Dec  2016 30

Občina Jesenice je nova članica Združenja zgodovinskih mest Slovenije

Mnoge občine, ki se srečujejo z različnimi izzivi s področja obnove kulturnih spomenikov ter programov oživljanja starih mestnih jeder, med seboj niso povezane, zato v dialogu z državnimi organi in institucijami ter pri pridobivanju sredstev doma in v tujini ne morejo delovati usklajeno in uspešno reševati zahtevnih strokovnih problemov. Zato je bilo leta 2001 na predlog 6 občin na slavnostni skupščini na Ptuju ustanovljeno gospodarsko interesno združenje Združenje zgodovinskih mest Slovenije, ki zastopa interese Občin na področju ohranjanja in spodbujanja življenja in razvoja starih mestnih jeder ter hkrati skrbi za kulturno dediščino Slovenije. Trenutno se vanj povezuje 15 starih slovenskih mest (poleg Jesenic še Idrija, Koper, Kostanjevica na Krki, Kranj, Novo mesto, Piran, Ptuj, Radovljica, Slovenske Konjice, Škofja Loka, Tržič, Žužemberk, Metlika in Kamnik).

Osnovni cilj Združenja zgodovinskih mest Slovenije je organizirano in povezano nastopanje ter delovanje zgodovinskih mest Slovenije v zasledovanju skupnih interesov in ciljev, vse z namenom spodbujati razvoj in novo življenje zgodovinskih mest.

V ta namen opravlja naslednje dejavnosti:

 • uveljavitev projektov prenove zgodovinskih mestnih jeder kot nacionalnega programa strategije razvoja Republike Slovenije,
 • predstavljanje starih mest pred državnimi in drugimi organi in v strokovnih institucijah v Republiki Sloveniji in v drugih državah,
 • sodelovanje pri organiziranju in izvajanju prenove starih mestnih jeder v Republiki Sloveniji,
 • sodelovanje s podobnimi tujimi asociacijami zgodovinskih mest in vključevanje vanje,
 • iskanje najprimernejših rešitev ter določanje operativnih in specifičnih ciljev (npr. izmenjava strokovnih izkušenj, načrtov prenov in naročanje raziskav, določanje prioritet),
 • priprava konkretnih programov za dosego postavljenih ciljev,
 • izvajanje pobud, ki prispevajo k izboljšanju življenjskega standarda na območju starih mestnih jeder,
 • povezava z ostalimi zgodovinskimi mesti ter razvijanje strategije skupnega marketinga z namenom povečanja ozaveščenosti, da so zgodovinska mesta umetnosti zaklad in turistična privlačnost ter da ohranjanje kulturne dediščine omogoča gospodarski in družbeni razvoj,
 • priprava poročil in publikacij ter vzdrževanje stikov z mediji,
 • na podlagi predhodno usklajenih interesov sodelovanje na področjih, ki so značilna za stara mesta (kultura, turizem, šolstvo, šport, ipd.),
 • sodelovanje z rednim šolskim in obšolskim sistemom z namenom vplivati na vzgojo mladih o pomenu kulturne dediščine,
 • spodbujanje vseh oblik izobraževanja na področju prenove kulturne dediščine (materiali, tehnologija obdelave, načini vgradnje),
 • izmenjava izkušenj in mnenj med članicami združenja,
 • pridobivanje finančnih sredstev za delo združenja,
 • znižanje stroškov pri skupnih projektih, zanimivih za vse članice združenja,
 • izdelava projektov prenove, ureditvenih načrtov in drugih urbanističnih projektov oz. sodelovanje in svetovanje pri izdelavi le-teh,
 • prizadevanje za razglasitev zgodovinskih mestnih jeder za kulturni spomenik,
 • prizadevanje za vpis zgodovinskih mestnih jeder v seznam Unescove kulturne dediščine,
 • organiziranje "Šolo prenove" skupaj z gradbenimi podjetji,
 • predlaganje sprejema zakonodaje, ki bo pospešila prenovo (racionalizacijo postopkov za pridobitev dokumentacije, odpravo oz. zmanjšanje DDV pri prenovi poslovnih prostorov, priznanje večjih davčnih olajšav),
 • organiziranje medobčinskega sklada za financiranje prenove v zaščitenih območjih in na podeželju.

 

Program dela za leto 2017 obsega:

 • izmenjavo gostovanj in promocijo vključenih mest na večjih prireditvah, ki potekajo v mestnih središčih članic Združenja zgodovinskih mest Slovenije,
 • izmenjavo promocije in predstavitve mest, njihove turistične ponudbe in ponudnikov preko brezplačnih objav v lokalnih medijih (npr:. objava koledarja prireditev),
 • trženje zgodovinskih mest (med drugim je na predlog Slovenske turistične organizacije Združenju zgodovinskih mest Slovenije zaupano vodenje, koordiniranje in upravljanje turističnega produkta Mesta in kultura na nacionalnem nivoju),
 • pripravo projektov za sodelovanje na različnih evropskih ter nacionalnih razpisih:
 • predvidena je prijava na razpis Creative Europe v letu 2018, v letu 2017 pa bo potekala priprava projekta Festival Mest (predlog projekta vsebuje postavitev kvalitetnih in atraktivnih kulturnih vsebin mest in kroženje ali izmenjava teh vsebin med mesti in partnerji projekta),
 • preveritev možnosti priprave projektov na razpis Evropa za državljane in možnosti sodelovanja na razpisih LAS,
 • izvajanje programa izobraževanj »Šola Prenove« za ponovno pridobitev starih obrtniških znanj, potrebnih za prenovo in posledično povečanje delovnih mest, in sicer skupaj z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Fakulteto za arhitekturo iz Ljubljane, Srednjo gradbeno, geodetsko in okoljevarstveno šolo iz Ljubljane, Šolskim centrom Škofja Loka in Obrtno zbornico Slovenije. V letu 2017 je predvidena izvedba 4 delavnic (delavnica apnenih ometov, kamnoseška delavnica, delavnica za projektante, delavnica o lesu),
 • podelitev priznanj za najbolj uspešno izvedene prenove objektov kulturne dediščine,
 • predstavitev knjige Dragocenosti starih mestnih jeder ob 15-letnici združenja,
 • priprava in izvedba strokovne ekskurzije po mestih – članicah Združenja zgodovinskih mest Slovenije.

Železarstvo ima na Jesenicah bogato tradicijo, ki se kontinuirano razvija od srednjega veka do danes. Pomembni mejniki v tem razvoju so bili postavljeni z začetki rudarjenja v Savskih jamah, z izgradnjo fužin, velikih in industrijskih hal konec 19. in v začetku 20. stoletja ter nove jeklarne na Koroški Beli. Spomin na te mejnike je od leta 1951 ohranjal Tehniški muzej Jesenice oz. danes Gornjesavski muzej Jesenice s sedežem na muzejskem območju Stara Sava, ki ga je Občina Jesenice ustanovila za opravljanje javne službe na področju muzejske dejavnosti.

Občina Jesenice je, kot lastnik območja in objektov na Stari Savi, s katerimi upravlja javni zavod Gornjesavski muzej Jesenice in so razglašeni kot spomeniki lokalnega pomena, v preteklih letih izvedla vrsto investicij v objekte. Za ta namen je pridobila sredstva sofinanciranja Republike Slovenije (ministrstev, pristojnih za kulturo in šolstvo za obnovo objekta Kasarna, za obnovo t.i. Trga 2 ter za obnovo zidov pudlovke in plavža), ESRR in Republike Slovenije (za obnovo objekta Kolpern), norveškega finančnega mehanizma (za obnovo t.i. Trga 1) ter sredstva sofinanciranja čezmejnega sodelovanja OP SLO-IT (za postavitev urbane opreme), saj zgolj z lastnimi sredstvi občine, vlaganja v kulturno infrastrukturo v takem obsegu ne bi bila možna. Zato si Občina Jesenice že vrsto let tudi prizadeva za razglasitev celotnega območja Stara Sava kot spomenik državnega pomena. Nosilec aktivnosti razglasitve je pristojni Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, kar pomeni, da Strokovne podlage za razglasitev za spomenik državnega pomena pripravlja Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Kranj.

Glede na predstavljene (že izvedene in načrtovane) dejavnosti Združenja zgodovinskih mest Slovenije ocenjujemo, da dejavnosti sovpadajo tudi z zastavljenimi cilji Občine Jesenice na področju turizma in kulturne dediščine, zato je ta konec leta 2016 pristopila k omenjenemu združenju.

 

Spletna stran Združenja: zgodovinska-mesta.si

Prireditve v zgodovinskih mestih

Prireditve v zgodovinskih mestih
Prebrano 2738 krat Zadnja sprememba Sreda, 29. November 2017, 09:45

Oddajte komentar

Prepričajte se, da vnesete vse obvezne podatke, označene z zvezdico (*). HTML koda ni dovoljena.

Uporabne povezave