Skok na osrednjo vsebino

LAS Gorenjska košarica projekti

jan  2019 10

Hitro s kolesom

Stara Sava in Jesenice bikes Stara Sava in Jesenice bikes foto: Gregor Vidmar

Z vzpostavitvijo mreže izposoje koles v 6 občinah območja LAS bomo prispevali k razvoju trajnostne mobilnosti in spreminjanju navad prebivalstva v smeri  večje uporabe nizkoogljičnega transporta in javnega prevoza. Le to bo prispevalo k ohranitvi okolja, zmanjševanju CO2 in ohranitvi biodiverzitete na v urbanih naseljih, hkrati pa bo z novimi storitvami trajnostnega transporta prispevala tudi k razvoju trajnostnih zelenih delovnih delovnih mest.

Sklad:

ESRR – Evropski sklad za regionalni razvoj

Javni razpis:  

1. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev strategije lokalnega razvoja za las gorenjska košarica za programsko obdobje 2014-2020

Trajanje operacije:

januar 2019 – september 2020 (zaključen 30.9.2020)

Vodilni partner:

BSC, poslovno podporni center, d.o.o.

Projektni partnerji:

Kranj, Občina Bled, Občina Jesenice, Mestna občina Kranj, Občina Naklo, Občina Radovljica, Občina Tržič, CIPRA

Skupna vrednost operacije (neto upravičeni stroški + DDV):

533.582,88 €, od tega vrednost ESRR 249.991,60 € (80 %)

Opis operacije: 

Z vzpostavitvijo mreže izposoje koles v 6 občinah območja LAS bomo prispevali k razvoju trajnostne mobilnosti in spreminjanju navad prebivalstva v smeri  večje uporabe nizkoogljičnega transporta in javnega prevoza. Le to bo prispevalo k ohranitvi okolja, zmanjševanju CO2 in ohranitvi biodiverzitete na v urbanih naseljih, hkrati pa bo z novimi storitvami trajnostnega transporta prispevala tudi k razvoju trajnostnih zelenih delovnih delovnih mest.

Cilji operacije:

 • vzpostavitevprvo regijske mreže izposoje koles v urbanih naseljih 6 občin,
 • preko osveščevalnih akcij vzpodbuditi prebivalstvo in deležnike k uporabi trajnostnega transporta (koles) v posamičnem kraju in za prevoz do drugih urbanih naselij ter postaj javnega prometa,
 • priporočila za nadaljni razvoj mreže izposoje koles in priporočil za šole zagotovili nadaljni razvoj regijske mreže izposoje koles.

Aktivnosti operacije:

 • vodenje in promocija,
 • naložbe v info točke za izposojo koles, ki bodo osnova za zagon delovanja mreže izposoje koles,
 • naložbe v opremo – mrežo izposoje koles,
 • izgrajena infrastruktura za mrežo izposoje koles na območju 6 občin (14 postaj),
 • zagon mreže z akcijami za osveščanje prebivalstva o pomenu trajnostne mobilnosti,
 • pripravljena bodo priporočila za šole (za 6 okolišev v 6 občinah partnericah),
 • študija za razvoj mreže izposoje koles na območju LAS.

Rezultat operacije:

mreža izposoje koles na območju LAS.

Gorenjska.bike

Aktivnosti Občine Jesenice:

 • oprema info točke Jesenicebikes (TIC Jesenice)
 • izgradnja treh novih kolesarnic z avtomatiziranem sistemom izposoje (Plavž, Slovenski Javornik, Blejska Dobrava),
 • 18 tracking koles od tega 9 električnih koles,
 • študija za razvoj mreže izposoje koles na območju LAS (skupna za vse),
 • administrativno in finančno vodenje projekta,

Vrednost aktivnosti Občine Jesenice: 

celotna vrednost 83.471,50 €, od tega sredstva ESRR: 38.375,48 € in Proračun Občine Jesenice: 45.096,02 €

Sofinancer:

ESRR - Evropski sklad za regionalni razvoj: Naložba v vašo prihodnost

 

LAS Gorenjska košarica:

 

Prebrano 2515 krat

Mediji

Vabljeni k ogledu in prebiranju aktualnih novic 
LAS Gorenjska košarica!