Skok na osrednjo vsebino

Peter Bohinec

Peter Bohinec

Peter Bohinec

Župan

Na Trgu Toneta Čufarja je na novo postavljen prikazovalnik naznanil začetek že 36. festivala ljubiteljskih gledališč Čufarjevi dnevi. Festival je dobil tudi novo grafično podobo, ki bo pripomogla k dodatni promociji in še večji prepoznavnosti tega izjemnega kulturnega dogajanja na Jesenicah. V čast festivalu, Čufarjevim dnevom, ki so že desetletja pomemben del slovenskega kulturnega in gledališkega prostora, smo ponosno razobesili tudi priložnostno zastavo. Ta bo na trgu visela vse do konca festivala, ki bo ves teden polnil odrske deske in dvorano našega gledališča.

Agencija RS za okolje je izdala za naše območje oranžno in rdečo stopnjo opozorila v noči iz 26. na 27. 10. 2023. Glede na neugodno meteorološko situacijo in napovedanih obilnih padavin s krajevno močnimi nalivi in močnim jugozahodnim vetrom, občankam in občanom Jesenic svetujem, da spremljate navodila Uprave za zaščito in reševanje RS o samozaščitnem delovanju. Krajanom in krajankam Koroške Bele sporočam, da so preko noči aktivirane vse službe zaščite in reševanja v občini Jesenice.

Prejšnji teden smo javnosti predstavili kratkoročne in dolgoročne ukrepe glede sanacije plazu nad Koroško Belo. Polna dvorana krajanov Koroške Bele in tudi drugih delov občine je na Osnovni šoli Koroška Bela prisluhnila občinski Civilni zaščiti in strokovnjakom Geološkega zavoda Republike Slovenije o stanju po avgustovski intervenciji na plaziščih Urbas in Čikla nad Koroško Belo. Intervencija je bila zgledno in strokovno izpeljana in vsi ukrepi, ki so bili v tem času izvedeni, so bili upravičeni. Najbolj me veseli, da so bili predstavljeni kratkoročni in dolgoročni sanacijski ukrepi, podprti s strokovnimi mnenji, ki bodo ključno prispevali k varnosti prebivalcev Koroške Bele. Dolgoročni ukrepi predvidevajo izgradnjo nove zaplavne pregrade na sotočju potokov Bela in Čikla ter dreniranje osrednjega dela plazu in postavitev niza zaščitnih in lovilnih mrež na potoku Čikla. Še naprej se bo izvajal monitoring celotnega območja s spremljanjem morebitnih premikov in spremljanje učinkov izvedenih ukrepov.

Na Jesenicah smo se prvič ob počastitvi dneva državnosti zbrali na Čufarjem trgu in se spomnili dogodkov izpred 32 let, ko se je rojevala naša država. Častni gost, minister za obrambo RS, g. Marjan Šarec nas je opomnil na pomembnost solidarnosti in enotnosti, ki sta pogoj za svetlejšo prihodnost. V čast praznika so nas s svojim vrhunskim nastopom počastili in navdušili  Simfonični orkester Jesenice pod taktirko dirigenta Gašperja Breznika in baletke Glasbene šole Jesenice, ki so nam pričarali prvo pravo poletno noč, za kar se jim iskreno zahvaljujem. Prireditve, ki smo jih pripravili v okviru programa Jeseniško poletje, so prejšnji petek z nastopom balkanske pevske dive Nede Ukraden dosegle vrhunec. Toliko obiskovalcev in pozitivnih vibracij na jeseniških prireditvah še ne pomnim. Vrhunsko glasbeno doživetje starih in novih skladb  je pozno v noč navduševal tako mlade in starejše udeležence koncerta. Udeleženci koncerta smo bili enotni, da se lahko zabavamo tudi na Jesenicah in da nam ni potrebno iskati tovrstne zabave v drugih krajih. Prvi pokazatelj, da smo se organizatorji  odločili pravilno, ko smo pripravljali program zanimivih in pestrih prireditev za to poletje, je bil prav gotovo koncert pevke Indire Forza – pevka bivše skupine Colonia, ki se je odvijal 30. junija na  prireditvenem prostoru Muzej na prostem na Stari Savi. V začetku meseca julija sta potekali Etno soboti, in sicer v organizaciji članov in članic KŠDB Biser in MKD Ilinden. Slednjo je obiskal tudi veleposlanik Republike Severne Makedonije g. Goran Milevski, ki je v svojem govoru izrazil navdušenje nad organizacijo dogodka in podporo Občine Jesenice kulturnim društvom etničnih skupin.

Na Jesenice prihaja pestro in vroče poletje. Točko vrelišča je prejšnji teden dosegla razprava okoli umestitve nove regijske bolnišnice na Gorenjskem. Večkrat poudarjene tehtne argumente, zakaj bi bilo racionalno in smotrno širiti in nadgraditi Splošno bolnišnico Jesenice na trenutni lokaciji, sem ponovno poudaril v predstavitvi, ki je potekala prejšnji teden v Državnem svetu Republike Slovenije. Ob podaljševanju čakalnih dob in naraščajočih težavah zaradi pomanjkanja zdravstvenega kadra je potreben trezen razmislek glede lokacije za novo regijsko bolnišnico. Župana Mestne občine Kranj in Občine Radovljica sta predstavila svoji lokaciji in zakaj graditi regijsko bolnišnico v Radovljici ali Kranju. Bolnišnico Gorenjci nedvomno potrebujemo, predvsem pa je pomembno to, da jo dogradimo na območju trenutne lokacije bolnišnice na Jesenicah, ki ponuja dovolj prostora za širitev.

Bele poljane narcis nad mestom vabijo turiste in goste, da si ogledajo ta čudež narave. Čeprav smo že dobro zakorakali v mesec maj, nam vreme ni prav nič naklonjeno in žal smo bili primorani odpovedati organiziran prevoz za prvi načrtovani konec tedna, 13. in 14. maja z Jesenic v Planino pod Golico. Upamo in želimo si, da nam bo vreme v naslednjih dneh bolj naklonjeno in bomo lahko že naslednji konec tedna občutili gorski utrip in se na prireditvi Miss narcis, ki bo 20. maja, skupaj tudi poveselili. Zaradi pospeševanja in promocije turizma v občini Jesenice, predvsem pa v želji, da bodo obiskovalci in turisti, ki želijo obiskati Jesenice in okolico, seznanjeni z vsemi zanimivostmi, dogodki in znamenitostmi, smo konec aprila vzpostavili novo spletno stran Visit Jesenice. Poleg tega, in v želji po večji informiranosti občanov in občank, smo na spletni strani Občine Jesenice vzpostavili možnost prijave na e-novice. S prijavo na e-novice bodo prejemniki po elektronski pošto dnevno prejemali vse novice iz občine Jesenice. Zato vse zainteresirane vabim, da to možnost izkoristijo in se za prejemanje novic prijavijo, kajti pretok informacij je danes nujen in verjamem, da se bodo tudi občani in občanke na tak način počutili veliko bolj povezani z aktualnim dogajanjem v občini.

V mesto prihaja pomlad in na pobočja Karavank ključavnice, ki so izven meja Jesenic in Slovenije poznane kot narcisne poljane pod Golico. Pravi čudež narave si pridejo ogledat številni obiskovalci od blizu in daleč in prav za njih smo ponovno uredili parkirna mesta v dolini in zagotovili avtobusni prevoz v Planino pod Golico in nazaj na Jesenice. Zapora ceste med majskimi vikendi bo omogočila lažje življenje domačinom, obiskovalcem pa želimo omogočiti ogled belih poljan brez, da bi jim bilo potrebno iskati naključna parkirna mesta. Upam, da nam bo vreme naklonjeno in s tem številne domačine in ostale obiskovalce spodbudilo, da se na pot do narcisnih poljan podajo peš in s tem storijo tudi nekaj za okolje, predvsem pa za svoje zdravje. Hoja in telesna aktivnost sta pozitivna faktorja pri ohranjanju našega zdravja. Zdravje je največja vrednota, katero se zavemo šele takrat, ko zbolimo. Ker se da številne bolezni uspešno tudi preprečevati je Center za krepitev zdravja pod okriljem Zdravstvenega doma Jesenice organiziral v Kolpernu že tradicionalni dogodek, imenovan Dan zdravja 2023. Občanom, ki so si stojnice in dogodek ogledali so strokovnjaki opravili nekaj osnovnih zdravstvenih meritev in predstavili delovanje referenčnih ambulant, številne preventivne programe ter  presejalne programe za preventivo pred rakastimi obolenji.

Minuli konec tedna smo na Jesenicah gostili delegacijo iz pobratenega mesta Nagold. Srečanje je bilo še toliko bolj posebno, saj smo se uspeli z njimi osebno srečati prvič po pojavu korone in z njo povezanih omejitvah. Zanje smo ob zvokih pihalnega orkestra Jesenice – Kranjska Gora priredili prav poseben sprejem na Trgu Toneta Čufarja. Občani Jesenic pa so v času njihovega obiska na trasi od Čufarjevega trga do občinske stavbe lahko opazili tudi slovenske in nemške zastave. Prav slednje je, kot je bilo zaslediti na družbenih omrežjih, povzročilo nekaj polemike, a je bila naša odločitev kljub vsemu pravilna in nikakor ne povezana s kakršno koli zgodovinsko ideologijo. V času dolgoletnega prijateljevanja med mestoma so se vezi spletle na številnih področjih, tako na občinskem nivoju kot med glasbenima šolama, fotografskima društvoma, kolesarji, pihalnim orkestrom, srednjo šolo in tako naprej, zato so redni tudi medsebojni obiski vseh sodelujočih. Kdorkoli od nas je bil že kdaj v Nagoldu pa se je lahko na lastne oči prepričal o iskreni dobrodošlici, ki smo je bili vedno deležni v Nagoldu s strani gostiteljev, vključno z razobešenimi slovenskimi in jeseniškimi zastavami.

POŠILJATELJ: Tomaž Kozar, DATUM: 31. 8. 2023, ZADEVA: Parkirna mesta Koroška Bela

Spostovani,
Sem lastnik stanovanja na naslovu Cesta talcev 7 na Koroski Beli.
Vsa "okolica" razen bloka je v lasti obcine. Zanima me zakaj se ta okolica ne more, ob dogovoru, ponuditi v odkup lastnikom stanovanj naslova ali okoliskih sostanovalskih blokov ?
Bilo bi nam v veliko korist, da bi imeli lastniske parkirisca oziroma, ce to ni mogoce vsaj asfaltirano parkirisce. Iskreno, tezko mi je tudi gledat starejse obcane / sostanovalce v zimskih casih, ko ne-asfaltirano parkirisce zmrzne in sostanovalci se bojijo iti ven iz bloka.
Verjamem, da je se veliko takih blokov, ampak bi bil res hvalezen, da bi obcina nekaj delala na tem oziroma vsaj obvestila o potencialnih planih obcane.

Hvala vam in lep pozdrav,
Tomaz

ODGOVOR:

Spoštovani,
Občina Jesenice razume problematiko parkiranja na celotnem območju Koroške Bele, kot tudi v drugih delih občine, kjer je koncentracija prebivalstva visoka.
Zavedamo se, da je v preteklih letih število avtomobilov močno naraslo in primanjkuje parkirnih mest.
Ker delne rešitve parkiranja za posamezni objekt ali skupino objektov vnašajo v okolje le več konfliktov, je k problematiki parkiranja potrebno pristopiti celostno.

V kolikor je želja ob stanovanjskem bloku urediti dvorišče ali parkirišče, naj upravnik stavbe po sklepu etažnih lastnikov vloži vlogo za izdajo soglasja za predvideno ureditev.
Poseg se izvede na podlagi  soglasja Občine Jesenice, vendar v organizaciji lastnikov stanovanj, kakor tudi na stroške lastnikov stanovanj.
Naj opozorimo, da tudi v tem primeru lastniki stanovanj ne pridobijo ekskluzivne pravice parkiranja.

Glede na dejstvo, da pripadajoče površine k posameznim večstanovanjskim stavbam po večini še niso določene kot funkcionalna zemljišča, pa imajo etažni lastniki možnost, da po določilih Zakona o vzpostavitvi etažne lastnine na določenih stavbah in ugotavljanju pripadajočega zemljišča (ZVEtL-1) na pristojno sodišče podajo predlog za določitev pripadajočega zemljišča. Predlog prav tako vloži upravnik, ki ga lastniki stanovanj za to pooblastijo.
Občina Jesenice bo v postopku sodelovala kot stranka.
Pripadajoče zemljišče  določi sodišče. Le to postane last etažnih lastnikov, ki ga samostojno urejajo in z njim upravljajo, ter tudi sami določijo režim parkiranja za lastne potrebe.

S spoštovanjem,

Mag. Valentina Gorišek
Vodja Oddelka za okolje in prostor


POŠILJATELJ: Matjaž Kunšič, DATUM: 20. 8. 2023, ZADEVA: Ureditev prometa skozi Jesenice

Spoštovani!

Že kar nekaj poletij je za nami, mi Jeseničani pa še kar nimamo urejenega prometa skozi mesto zaradi tujcev, ki preskakujejo kolono od izvoza Lipce- uvoza Hrušica.
Lepo bi bilo, da se to enkrat za vselej reši na način, ki bo občanom všečen in nas ne bo omejeval v gibanju med temi enormnimi prometnimi kolapsi.
Obenem bi blo potrebno vse table, ki označujejo dovoljenje samo za lokalni promet opremit tudi z v napisi nemščini in angleščini.
V upanju, da se najde ustrezna rešitev, vas pozdravljam in želim še naprej uspešno delo
Matjaž Kunšič
Jesenice

ODGOVOR:

Spoštovani,
posredujemo vam odgovore pristojnih institucij.
Lep pozdrav.
Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

Od:    Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Pozdravljeni, 
v prilogi 1548_001.pdf vam pošiljamo odgovor na vaše pisanje z dne 21. 8. 2023. 

s spoštovanjem, 

Od:    Gregor Jarkovič, vodja skupne občinske uprave, Medobčinski inšpektorat in redarstvo, občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica

Pozdravljeni, 

Zastoji in zgoščen promet so se na Jesenicah začeli pojavljati že pred leti, kar je bilo takoj zaznano kot problem. S tem smo se na MIR-u in Občini takoj začeli zelo resno in analitično ukvarjati. Do danes smo skupaj z Občino s postavitvijo dodatne prometne signalizacije, na podlagi izkušenj, predvsem pa na podlagi sodelovanja s Policijo in DARS-om dosegli, da se skozi Jesenice povečan tranzitni promet občuti minimalno in še to le takrat, ko je Bled/Bohinj v popolnem prometnem kolapsu, na AC pa preko 10 km kolone. V tem času se vse razpoložljive patrulje trudijo promet zadržati na AC in izven lokalnih koridorjev.  
Mislim, da je popolnoma razumljivo, da je takrat tudi skozi Jesenicen zgoščen promet, saj regulacije prometa ni mogoče izvajati lokalno, ker se posledice hitro kažejo v celotni regiji.  

V času prometnih konic MIR nadzira lokalne povezave, ki so ves čas prevozne, prav tako pa omejitve vnašamo v navigacijske sisteme, in tako dodatno omogočimo, da te ceste ostanejo bolj proste za lokalni promet. 

Torej, smatramo da je tranzitni promet, glede na okoliščine in infrastrukturo, dobro reguliran in izjemno omejen, kar si štejemo kot uspeh skupnih ukrepov Policije, MIR-a, DARS-a in Občine. Torej, nikakor ne gre za t.i. "enormne prometne kolapse", saj je promet skozi Jesenice, tudi če so v okolici stoječe kolone,  praktično celotno sezono tekoč.  

Seveda pa je dejansko nemogoče zagotoviti 100% spoštovanje zapor in prometne signalizacije v vsakem trenutku.  Nenazadnje, pa je glede na razmere v prometu in viške poletne sezone, na mestu opozoriti na strpnost v prometu.  

https://www.youtube.com/watch?v=RXil3FDpY3c

https://www.youtube.com/watch?v=lJjHeEHyu6k

Lep pozdrav.


POŠILJATELJ: Marina, DATUM: 20. 6. 2023, ZADEVA: Parkirnina na Dobravi

Zanima me ali bomo občani dobili možnost parkirnja po urah?Včasih kakšen potep traja več kot 1.30 min,za kakšno uro dlje moraš kupiti celodnevni parkirni listek.
Lp Marina

ODGOVOR:

Spoštovana,

brezplačno parkiranje do 1,5 ure je namenjeno predvsem obiskovalcem pokopališča, za parkiranje nad 1,5 ure pa se, kot ste navedli, kupi celodnevni parkirni listek. Plačilo parkirnine po urah ni predvideno.

Lep pozdrav,

Župan občine Jesenice
mag. Peter Bohinec


POŠILJATELJ: Jure Krašovec, DATUM: 10. 6. 2023, ZADEVA: PP in Kres (Koroška Bela)

Pozdravljen g. zupan,

Zanima me, zakaj obcina Jesenice sploh izvaja participativni proracun za letosnje leto, obenem pa izvajanje lanskoletnega ne realizirate? Receno je bilo, da bo rekreacijski center Kres urejen se letos, pa se to pac ni (in kot berem se niti ne bo) realiziralo. Kako si potem predstavljate, da bomo obcani podajali predloge in sodelovali, ce tudi tisto, kar je bilo predlagano/izglasovano/potrjeno ne uredite?

ODGOVOR:

Spoštovani,

projekt ureditve degradiranega igrišča Kres na Blejski Dobravi je bil v skladu s potrditvijo projekta v participativnem proračunu za leti 2022/2023 uvrščen v proračun Občine Jesenice za leto 2023, o čemer je bil predlagatelj tudi obveščen. Projekt je še vedno v proračunu, tako kot je načrtovan, in sicer v vrednosti 20.000 €, kar je tudi sicer maksimalni znesek za projekt, ki je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna.
Dejstvo pa je, da omenjeni projekt ne predstavlja kompletne ureditve območja Rekreacijskega centra Kres. Glede na to, da je bilo območje v letu 2022 dano v upravljanje Zavodu za šport Jesenice, je ta izdelal dokument, imenovan Dokument identifikacije projekta, katerega predmet pa je celostna ureditev celotnega območja RC Kres. Ta je ocenjena na 136.000 €. Medtem ko za celotno ureditev projekta do višine 136.000 € v tem trenutku nimamo zagotovljenih sredstev, pa je projekt, predlagan v okviru participativnega proračuna, kot že omenjeno, v letošnjem letu uvrščen v proračun Občine Jesenice v višini 20.000 € in izvedba v tej višini ni sporna.

Župan občine Jesenice
mag. Peter Bohinec


POŠILJATELJ: Bogdan Bricelj, DATUM: 30. 4. 2023, ZADEVA: Prometni kaos na Poljanah in Dobravi

Spoštovani gospod župan,

zanima me, kako bo Občina Jesenice ukrepala proti prometnemu kaosu, ki se še posebej ob nedeljah, praznikih in prostih dneh pojavlja na relaciji Vintgar - Blejska Dobrava - Jesenice. Brezštevilni avtobusi turistov vozijo na tej relaciji 20km/h, skozi Dobravo 3 km/h. Parkirišče pri pokopališču je popolnoma zatrpano z avtobusi. Osebni avtomobili sploh ne morejo mimo. Nikjer na tej relaciji se avtobus ne more normalno srečati z osebnim avtom brez ustavljanja.  Vse te ceste so tako ozke, da bi jih bilo treba zapreti za vse avtobuse razen rednih.

Ves ta kaos so povzročili Gorjanci z zaprtjem peš prometa skozi Vintgar v obe smeri. Tako sedaj avtobusi peljejo turiste v Gorje, potem jih hodijo iskat na Dobravo, da si turist ne bi preveč obrabili nog. Mnogi avtobusi peljejo direktno z avtoceste čez Poljane.

Če Gorjanci že pobirajo vso smetano pri pobiranju vstopnine v Vintgar in ne vedo, kako naj si razdelijo dobičke, naj še poskrbijo za potrebno infrastrukturo za dostop do soteske.

ODGOVOR:

Spoštovani,

Občina Jesenice v zadnjih nekaj letih območju Blejske Dobrave v povezavi z obiskom soteske Vintgar posveča veliko pozornosti. Blejska Dobrava namreč predstavlja dostop do soteske, ki se ga vedno bolj zavedajo tudi turisti, ki obiskujejo sotesko. Po eni strani je to za nas prednost, ki jo skušamo izkoristiti v povezavi z razvojem turizma, po drugi strani pa se zavedamo, da to, seveda, predstavlja tudi določene posledice, predvsem na lokalno okolje, ki jih je treba nasloviti. Tako je že nekaj let vzpostavljen režim parkiranja na parkirišču tako, da po eni strani ne vpliva na obiskovalce pokopališča, hkrati pa onemogoča dolgotrajno parkiranje in kampiranje za obiskovalce Vintgarja. Pozornost posvečamo tudi okolici dostopa do soteske (WC, urejanje poti itd.). Medobčinski inšpektorat in redarstvo omenjeno območje in promet redno nadzoruje, nadzori pa so v času turistične sezone še poostreni. S TD Gorje smo glede soteske Vintgar vseskozi v kontaktu. Dogovorjene so tudi skupne aktivnosti in ukrepi, ki so s strani TD Gorje v določeni meri tudi sofinancirane, saj se zavedamo, da je obisk soteske ter režim dostopa do le-te stvar obeh občin, zato je sodelovanje nujno. Pri tem pa bomo na Občini Jesenice seveda tudi naprej skrbeli, da bodo lokalni prebivalci čutili čim manj posledic.

Župan občine Jesenice
mag. Peter Bohinec


POŠILJATELJ: Igor, DATUM: 4. 4. 2023, ZADEVA: Hokejska dvorana

Pozdravljeni
Zanima me ali imate v planu renovirati ledeno ploskev v hali. Kajti večkrat se voha amoniak in tudi ograda je dotrajana. Glede na to da se oz. ste bil predsednik hokejskega kluba in glede na to da je tradicija hokeja na Jesenicah ogromna in se je ne bi smelo tako uničiti, bi se spodobilo da bi bilo to prioriteta v vašem programu. 

Lp Igor

ODGOVOR:

Spoštovani,

Občina Jesenice je z rebalansom proračuna za leto 2023, ki ga je obravnaval in potrdil Občinski svet na svoji 3. redni seji dne 9. 3. 2023, zagotovila sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za potrebe obnove ledene ploskve v Športni dvorani Podmežkala (vključno s potrebnimi posegi v strojnici). Nosilec aktivnosti je Zavod za šport Jesenice, ki je tudi upravljavec dvorane. V okviru zagotovitive projektne dokumentacije bodo upoštevani tudi veljavni standardi glede igrišča ter tudi glede hokejske ograde. Na podlagi izdelane projektne dokumentacije bo možno pristopiti k nadaljnjim aktivnostim v zvezi z izvedbo posegov (ter predhodno tudi zagotoviti sredstva za ta namen).

Župan občine Jesenice
mag. Peter Bohinec


POŠILJATELJ: Ksenija Čop, DATUM: 4. 4. 2023, ZADEVA: Plezalna stena

Spoštovani !

Kratko vprašanje. Zakaj se plezalne stena ne zgradi v kulturnem domu na Hrušici. Interes za to dejavnost je velik , a sedanja lokacija je premajhna .
Hvala lepa za odgovor in lp
Ksenija Čop

ODGOVOR:

Spoštovana gospa Čop,

dvorana Kulturnega doma Hrušica je sicer namenjena tudi športnim dejavnostim, vendar pa za to, da bi bila plezalna stena dejansko funkcionalna, veljajo določeni parametri, ki jih v dvorani Kulturnega doma Hrušica ni mogoče zagotoviti. Obnova dvorane se izvaja po projektni dokumentaciji in gradbenem dovoljenju, v katerih plezalna stena ni bila predvidena, niti za to do sedaj ni bilo izraženega predloga. Smo pa ravno lani obstoječo plezalno steno, ki je urejena na Tržnici Stara Sava, nadgradili še z balvansko plezalno steno, za kar smo uspešno kandidirali tudi na javnem razpisu ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Vem, da je plezanje šport, za katerega se tudi na Jesenicah sploh v zadnjih letih kaže velik interes, zato bo mogoče v prihodnost treba razmisliti še o kakšni dodatni lokaciji, a ker smo ravno zaključili z ureditvijo balvanske stene v Tržnici Stara Sava, za zdaj tega ne načrtujemo.

Lep pozdrav,

mag. Peter Bohinec
Župan občine Jesenice

Jesenice v kratkem, natančneje 20. marca, praznujejo svoj občinski praznik, zato so ta mesec v znamenju tega praznika tudi delo občinske uprave in dogodki v naši občini. Na dan praznika bo v Gledališču Toneta Čufarja organizirana osrednja slovesnost s podelitvijo priznanj letošnjim občinskim nagrajencem. Dejstvo, da vsako leto ob objavi javnega razpisa prejmemo veliko število pobud za podelitev občinskih priznanj, kaže na to, da v občini še vedno obstaja veliko število posameznikov, ki so s svojim delom v lokalni skupnosti le-te pomembno obogatili, kar me veseli in, čeprav priznanja ni možno podeliti vsem naenkrat, navdaja s ponosom. Takšni so tudi dosežki letošnjih nagrajencev, zato je prav, da se jim ob občinskem prazniku izkaže posebna čast.

Pustna sobota na Jesenicah je že tretje leto zapored prebudila mesto.  Hruščanski karneval in povorka skozi mesto je bila prva znanilka pomladi in prireditev katere pripravljamo za letošnje leto. Jeseničani so s prebivalci sosednje kranjskogorske občine v povorki, ki se je vila skozi mesto predstavil okoli 20 različnih vsebinskih točk med katerimi so številni na duhovit in satiričen način predstavili družbeno in politično dogajanje v Sloveniji. Pustnemu županu sem simbolično predal tudi ključ mesta, ki se je na vse videno prav gotovo znašel v dobrih rokah. Zato vse čestitke organizatorjem za dobro izvedbo, kar potrjuje tudi številna udeležba Jeseničanov.

V mesto pa končno prihaja tudi ena največjih investicij, in sicer obnova železniške postaje Jesenice o kateri je bilo že kar nekaj povedanega in napisanega. Zato aktivno sodelujemo z državo, da bomo v okviru prenove zagotavljali tudi zadostno število parkirnih mest in s tem posledično urejali mirujoč promet. Pripravljamo pa se še na začetek izvedbe preostalih projektov, izglasovanih v okviru participativnega proračuna JES odločam, ki smo jih za izvedbo predvideli v letu 2023.

Čeprav je še zima in od mojega nastopa funkcije župana nista minila niti dva meseca, sem se ob pričetku mandata prednostno posvetil sanaciji bazena Ukova. To sem obljubil že pred volitvami. Da bi bil bazen v prihajajoči sezoni lahko odprt, je treba ukrepati hitro in učinkovito. Čas ni naš zaveznik, a po opravljenih ogledih in sestankih z izvajalci glede možnih ukrepov, ohranjam optimizem, da bomo občanom varno uporabo bazena ponovno zagotovili že v tem letu.

  • Uradne ure župana za razgovor z občani

    Za termin pri županu je potrebna predhodna najava in uskladitev v tajništvu Kabineta župana na tel. št. (04) 5869 231 oz. preko e-pošte Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

    Pišem županu

    Prek obrazca se lahko s svojimi vprašanji, pohvalami ali pritožbami obrnete neposredno na župana, župan pa bo na vse prejete objave s konkretno vsebino odgovoril v najkrajšem možnem času. Pri tem vabimo k spoštljivi komunikaciji, saj objave, ki bodo vsebovale žaljivo, sovražno ali na drug način neprimerno vsebino, ne bodo obravnavane. Z izbiro načina objave se lahko odločite, ali se vaš dopis in odgovor objavita javno na spletni strani ali pa se odgovor pošlje le na vaš kontakt.