Skok na osrednjo vsebino

Podeželje

Podeželje

Podeželje

V občini Jesenice sodijo v podeželsko območje naselja Prihodi, Planina pod Golico, Plavški Rovt, Javorniški Rovt, Blejska Dobrava, Lipce, Podkočna, Kočna, Slovenski Javornik, Koroška Bela in Potoki. Celotno podeželsko območje je območje z omejenimi naravnimi danostmi za intenzivno kmetovanje. Bližina industrijskih središč in pretekli razvoj je omogočal zaposlovanje velikega števila delavcev, zaradi česar so tudi kmetje iskali bolj varno in donosno zapslitev v industriji, kar se je odrazilo v zelo skromnem številu kmetij, ki še ustvarjajo vsaj del dohodka iz osnovne kmetijske dejavnosti. Geografska lega in podnebni pogoji na zgornjem Gorenjskem omogočajo kmetijske dejavnosti kot so živinoreja (drobnica in govedo in nekaj prašičereje) ter pridelovanje zelenjave in sadja iz avtohtonih sadnih dreves. Nekaj prihodka pa kmetje ustvarijo tudi iz naslova sečnje in spravila lesa ter s košnjo visokogorskih travnikov. Kmetije na teh območjih so predvsem samooskrbne kmetije, kar pomeni, da pridelujejo in predelujejo hrano za lastne potrebe in le občasno imajo nekaj viškov, ki jih lahko podnudijo na trgu. Občina Jesenice se zaveda pomembnosti ohranjanja podeželja, zato vsak  leto s sredstvi javnega razpisa za spodbujanje kmetijstva in podeželja, z različnimi ukrepi želimo prispevati k ohranjanju kulturne krajine, poseljenosti območij ter ohranjanju običajev in navad, kulturnih in naravnih znamenitosti. Predvsem slednje poskušamo vključiti v turistično ponudbo občine Jesenice in tudi na ta način prispevati k ohranjanju in razvoju vasi ter k dvigu kakovosti življenja tamkajšnjih prebivalcev.

kgzs-logo
 • Vrsta organizacije: javni zavod
 • Naslov: C. železarjev 6a, 4270 Jesenice
 • Predsednik: Razinger Peter
 • Klinar Tilka, Tajnik OI
 • Tel.: (04) 586 92 50
 • DŠ: SI88840620
 • MŠ: 5129770000
 • TR: SI56 0110 0603 0234 632
 • Spletni naslov: http://www.kgzs.si
 • E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
kgzs-logo
 • Vrsta organizacije: javni zavod
 • Naslov: C. železarjev 6a, 4270 Jesenice
 • Klinar Tilka, Tajnik OI
 • Tel.: 04 586 92 50, 051 684 161
 • Spletni naslov: http://www.kgz-kranj.si
 • E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Lokalna akcijska skupina (LAS) za razvoj podeželja Gorenjska košarica je bila kot neprofitno pogodbeno partnerstvo ustanovljena leta 2015 ter ima 78 članov iz javnega, zasebnega in neprofitnega sektorja in deluje na območju 14 občin Gorenjske; Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorje, Jesenice, Jezersko, Mestna občina Kranj, Kranjska Gora, Naklo, Preddvor, Radovljica, Šenčur, Tržič in Žirovnica.