Skok na osrednjo vsebino

Občinska priznanja

Občinska priznanja

Občinska priznanja

Občinska priznanja se podeljujejo na podlagi Odloka o priznanjih občine Jesenice (Ur. list RS, št. 79/2004 in spr.). Ta določa vrsto, pogoje, način in postopek podeljevanja priznanj, njihovo obliko in vodenje evidence priznanj Občine Jesenice. Priznanja občine Jesenice so: naziv častni občan občine, plaketa občine, plaketa župana ter druge vrste priznanj župana, od katerih se prvi dve vrsti priznanj podeljujeta na podlagi objavljenega javnega razpisa, drugi dve pa na predlog župana občine Jesenice.

Občinska priznanja