Skok na osrednjo vsebino

Pobratene in prijateljske občine

Pobratene in prijateljske občine

Pobratene in prijateljske občine

S pobratenjem občin se povežejo občine iste ali drugih držav in si tako izmenjajo izkušnje, si medsebojno pomagajo ter delijo primere dobre prakse. Pobratenje sledi zamisli o dolgotrajnem prijateljstvu dveh občin, na katero naj ne bi vplivale tako politične razmere, kot tudi ne občasne diference. Povezuje prebivalce obeh občin, spoznava se jezik, turizem, predvsem pa se delijo in izmenjavajo izkušnje, pri vsem pa se poudarja medkulturni dialog in spoštovanje, da smo navkljub mejam vsi enaki in različni. 

Valjevo grb

Skupščini občine Jesenice in občine Valjevo sta leta 1975, izhajajoč iz zgodovinskih spoznanj o skupnosti narodov in narodnosti nekdanje SFRJ razglasili Listino o pobratenju med občinama Valjevo in Jesenice. Na podpis listine je vplivala tudi povezanost izgnanih občanov Jesenic z občani Valjeva v časih okupacije in fašističnega terorja.

Uradna spletna stran Občine Valjevo: www.valjevo.rs

   Listina o pobratenju

obcina trbovlje grb

Skupščini občin Jesenice in Trbovlje sta leta 1978 na podlagi tradicij delavskih centrov v predvojnem delavskem gibanju, med narodnoosvobodilno fronto in socialistično revolucijo ter sodelovanja v povojni izgradnji socialistične samoupravne družbe podpisali Listino o pobratenju. S podpisano listino sta se občini obvezali, da bosta sodelovali na vseh področjih dela in življenja svojih občanov, pri čemer se bosta še posebej zavzemali za poglobljeno sodelovanje na družbenopolitičnem, gospodarskem, prosvetno–kulturnem, vzgojno–izobraževalnem in športnem področju.

Uradna spletna stran Občine Trbovlje: www.trbovlje.si

   Listina o pobratenju

Nagold grb

Občina Jesenice in Stadt Nagold (Mesto Nagold) sta leta 1994 podpisali Pogodbo o sodelovanju, cilj pa je bil spoznavanje prebivalcev med posameznimi obiski in navezovanje stikov med ljudmi, združenji in upravami. Z mestom Občina Jesenice najbolj redno in pogosto sodeluje, saj se predstavniki obeh občin srečujejo vsaj enkrat letno, sodelovanje pa poteka na področjih športa, kulture in izobraževanja.

  Uradna spletna stran Stadt Nagold: https://www.nagold.de/Tourismus

   Pogodba o sodelovanju

   Pregled sodelovanja med občino Jesenice in mestom Nagold

   25 let pobratenih občin Nagold–Jesenice (Jubilejni zbornik)

   30 let prijateljstva Občine Jesenice in Mesta Nagold

st-jakob-im-rosental grb2

Občina Jesenice in Občina Šentjakob v Rožu sta za utrditev medsebojnih odnosov in dolgoletnega sodelovanja prebivalcev obeh občin leta 2007 sklenili Pogodbo o partnerskem sodelovanju. Na podlagi listine je sodelovanje predvideno predvsem na področju kulture, športa, turizma, gasilstva, šolstva in vzgoje.

Uradna spletna stran Občine Šentjakob v Rožu: www.st-jakob-rosental.gv.at

   Pogodba o partnerskem sodelovanju

trbiz grb

Občina Jesenice in Občina Trbiž sta leta 2009 podpisali Dogovor o čezmejnem sodelovanju, s katerim sta predvideli sodelovanje na področju turizma, gospodarstva in izobraževanja s poudarkom na skupni pripravi in izvedbi čezmejnih projektov.

Uradna spletna stran Občine Trbiž: www.comuneditarvisio.com

   Dogovor o čezmejnem sodelovanju