Novice

Iz javnega komunalnega podjetja JEKO, d.o.o., obveščajo, da je zaradi nastale okvare na vodovodnem omrežju na Hrušici, danes, 27. 1. 2021, lahko motena oziroma prekinjena dobava pitne vode, in sicer za hišne številke 21/a, 29, 30, 31 ter od hišne številke 55 do hišne številke 228. Okvara bo odpravljena danes tekom dneva. 

 

Zahvaljujejo se vam za razumevanje!

 

Iz javnega komunalnega podjetja JEKO občane Jesenic obveščajo, da je z današnjim dnem, 26. 1. 2021, ukrep prekuhavanja vode na območjih Mejnega platoja, Hrušice, Podmežakle in Jesenice do vključno s Tomšičevo ulico ter Planine pod Golico, Prihodov in Žerjavca preklican.

Uporabnikom priporočajo, da uporabniki pred ponovno uporabo spirajo hišno vodovodno omrežje vsaj 3 minute. Voda se ponovno stalno dezinficira z natrijevim hipokloritom in je primerna za uporabo brez omejitev. Zahvaljujejo se za razumevanje!

 

Iz javnega komunalnega podjetja JEKO občane Jesenic obveščajo, da je zaradi obilnih padavin in taljenja snega voda motna in jo je potrebno pred uporabo v prehranske namene preventivno prekuhavati na naslednjih območjih:

  • Mejni plato, Hrušica, Podmežakla in Jesenice do vključno s Tomšičevo ulico (zaradi povišane motnosti se je dezinfekcija začasno ustavila)
  • Planina pod Golico, Prihodi in Žerjavec.

Priporočajo, da voda vre vsaj 3 minute. Ukrep velja do preklica.

 

Navodila o prekuhavanju:

Številka: 110-12/2016
Datum: 7/11-2016

 

OBVESTILO O KONČANEM NATEČAJNEM POSTOPKU

 

Obveščamo, da je bil na javnem natečaju za delovno mesto svetovalca na Oddelku za okolje in prostor na Občini Jesenice, ki je bil dne 20/9-2016 objavljen na spletnih straneh Občine Jesenice ter Zavoda RS za zaposlovanje, kandidat izbran.

Neizbrani kandidati, ki so se uvrstili v izbirni postopek, imajo pravico do vpogleda v gradivo izbirnega postopka.

 

ŽUPAN
Tomaž Tom Mencinger

Številka: 110-7/2016

Obveščamo, da je bil na javnem natečaju za delovno mesto mesta občinskega redarja v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica, ki je bil dne 4.5.2016 objavljen na spletnih straneh Občine Jesenice ter Zavoda RS za zaposlovanje, kandidat izbran.

Neizbrani kandidati, ki so se uvrstili v izbirni postopek, imajo pravico do vpogleda v gradivo izbirnega postopka.


ŽUPAN
Tomaž Tom Mencinger

Številka: 110-6/2016

Obveščamo, da na javnem natečaju za delovno mesto notranjega revizorja višjega svetovalca v Skupni notranje revizijski službi občin Jesenice, Bohinj, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica, ki je bil dne 1/4-2016 objavljen na spletnih straneh Občine Jesenice ter Zavoda RS za zaposlovanje, kandidat ni bil izbran.

Neizbrani kandidati, ki so se uvrstili v izbirni postopek, imajo pravico do vpogleda v gradivo izbirnega postopka.

ŽUPAN
Tomaž Tom Mencinger

Številka: 110-4/2015

Obveščamo, da je bil na natečaju za zasedbo delovnega mesta direktorja občinske uprave Občine Jesenice, ki je bil dne 18/5-2015 objavljen na spletni strani Občine Jesenice ter na Zavodu za zaposlovanje RS, kandidat izbran.

Neizbrani kandidati, ki so se uvrstili v izbirni postopek, imajo pravico do vpogleda v gradivo izbirnega postopka.

ŽUPAN
Tomaž Tom Mencinger

Obveščamo, da na natečaju za zasedbo delovnega mesta direktorja občinske uprave Občine Jesenice, ki je bil dne 23/2-2015 objavljen na spletni strani Občine Jesenice ter na Zavodu za zaposlovanje RS, kandidat ni bil izbran.

Javni natečaj se bo ponovil.

Župan
Tomaž Tom Mencinger

Oddelek za gospodarstvo Občine Jesenice obvešča vse nosilce gostinske dejavnosti v občini Jesenice, da so bile v Uradnem listu RS, št. 51/2014, dne 7. 7. 2014 objavljene spremembe Pravilnika o določitvi podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v občini Jesenice  ter  spremembe  Pravilnika  o  določitvi  obratovalnega časa za opravljanje gostinske dejavnosti zunaj gostinskega obrata v občini Jesenice. Spremembe obeh pravilnikov so stopile v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, torej 8. 7. 2014.

V skladu s spremembami se redni obratovalni čas podaljšuje do 23. ure (po dosedanjem pravilniku je redni obratovalni čas veljal med 6. in 22. uro). Nosilci gostinske dejavnosti bodo lahko tako zaprosili za podaljšani obratovalni čas od 23. do 1. ure zjutraj, v premičnih objektih zunaj gostinskega obrata pa do 2. ure zjutraj. Redni obratovalni čas gostinskih lokalov v stavbah s stanovanji ali v objektih na območju stanovanj pa še vedno velja le do 22. ure. Vlogo za pridobitev enkratnega soglasja za podaljšanje obratovalnega časa za posamezne dogodke je po novem potrebno vložiti najpozneje 4 dni pred dnevom prve prireditve (pri čemer se rok šteje  naslednji  dan  po  vložitvi  popolne  vloge),  zajema  pa  lahko največ 4 prireditve naenkrat.

Obveščamo, da je bil na javnem razpisu za delovno mesto svetovalca za določen čas v Kabinetu župana na Občini Jesenice, ki je bil dne 24.1.2014 objavljen na spletni strani Občine Jesenice, kandidat izbran.

Številka: 110-2/2014

ŽUPAN
Tomaž Tom Mencinger

Zaradi gradnje kanalizacije za odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode ter obnove vodovodnega omrežja na območju Podmežakle bo na Cesti 1. maja med hišnima številkama 26b in 3 ter na Ulici Franca Jerala med hišnima številkama Cesta 1. maja 3 in Ulica Franca Jerala 5 predvidoma od srede 12.02.2014 popolna zapora ceste.

Prosimo, da upoštevate prometno signalizacijo. Hvala za razumevanje.

Velikokrat izrečen očitek, da v občini Jesenice ni enega javnega stranišča, od nedavnega ne drži več. Na parkirišču pred nekdanjo tržnico sta namreč po novem postavljeni dve premični WC kabini, ki bosta do 30. septembra 2013 služili kot javno stranišče. To je le ena izmed prvih lokacij, kjer bodo lahko prebivalci in obiskovalci mesta naleteli na javno stranišče, pred prihajajočim EuroBasketom 2013 pa bo teh lokacij še več.

Številka: 110-13/2013

Obveščamo, da je bil na javnem razpisu za delovno mesto strokovnega sodelavca VI na Občini Jesenice, ki je bil dne 16.4.2013 objavljen na spletni strani Občine Jesenice, kandidat izbran.

ŽUPAN
Tomaž Tom Mencinger

Uporabne povezave