Skok na osrednjo vsebino

Izobraževanje, vzgoja in mladinska dejavnost

Izobraževanje, vzgoja in mladinska dejavnost

Izobraževanje, vzgoja in mladinska dejavnost (14)

Področje zajema vse oblike izobraževanja in vzgoje, ki se izvajajo v občini ter področje mladinske dejavnosti. Izobraževanje je zagotovljeno za vse starostne skupine. Predšolsko vzgojo v občini Jesenice izvaja Vrtec Jesenice, osnovnošolsko izobraževanje izvajajo tri osnovne šole, osnovna šola s prilagojenim programom in Glasbena šola Jesenice. Osnovnošolsko izobraževanje odraslih je organizirano na Ljudski univerzi Jesenice, kjer deluje tudi Center vseživljenjskega učenja, Univerza za tretje življenjsko obdobje ter Medgeneracijsko središče. Srednješolsko izobraževanje izvajata Gimnazija Jesenice in Srednja šola Jesenice, visokošolsko pa Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin.

Mladinski center Jesenice, ki je notranja organizacijska enota Zavoda za šport Jesenice, je bil ustanovljen leta 2005 in opravlja naloge s področja organiziranja in izvajanja mladinske dejavnosti v občini Jesenice, ustvarja možnosti povezovanja in združevanja mladih ter zagotavlja osnovne pogoje za razvoj, uresničitev in uveljavitev idej in interesov mladih. Pomembno nalogo pa poleg Mladinskega centra Jesenice opravlja tudi Mladinski svet Jesenice ter ostale organizacije in društva, ki delujejo na tem področju.

 

Glasbena šola Jesenice

Glasbena_ola_Jesenice

 • Vrsta organizacije: javni zavod
 • Naslov: Cesta Franceta Prešerna 48, 4270 Jesenice
 • ravnateljica: mag. Martina Valant
 • Tel.: (04) 5866030
 • Faks: (04) 5866030
 • DŠ: SI71771425
 • MŠ: 5719127
 • spletni naslov: www.glasbenasolajesenice.si
 • e-pošta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin

 fzj logo

 • Vrsta organizacije: Visokošolski zavod
 • Naslov: Spodnji Plavž 3, 4270 Jesenice
 • Dekanja: doc. dr. Sanela Pivač
 • Tel.: (04) 5869360
 • Faks: (04) 5869363
 • DŠ: SI83837582
 • MŠ: 2245272
 • TR: SI56 0700 0000 1033 819
 • spletni naslov: www.fzab.si
 • e-pošta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Ljudska univerza Jesenice

ljudska_univerza_jesenice

 • Vrsta organizacije: javni zavod
 • Naslov: Delavska ulica 1, 4270 Jesenice
 • direktorica: Majda Suljanović Hodžić
 • Tel.: (04) 5833800
 • Faks: (04) 5833810
 • DŠ: SI63033755
 • MŠ: 5086582
 • spletni naslov: www.lu-jesenice.net
 • e-pošta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Gimnazija Jesenice

gimnazija_jesenice

 • Vrsta organizacije: javni zavod
 • Naslov: Trg Toneta Čufarja 1, 4270 Jesenice
 • ravnatelj: Aljoša Erman
 • Tel.: (04) 5809450
 • Faks: (04) 5809470
 • DŠ: SI93902751
 • MŠ: 5854091
 • spletni naslov: www.gimjes.si
 • e-pošta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Srednja šola Jesenice

 

srednja_ola

 • Vrsta organizacije: javni zavod
 • Naslov: Ulica bratov Rupar 2, 4270 Jesenice
 • Ravnateljica: Monika Lotrič
 • Tel.: (04) 5813100
 • Faks: (04) 5813113
 • DŠ: SI62275348
 • MŠ: 5854105
 • spletni naslov: www.ssj-jesenice.si
 • e-pošta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice

Osnovna_ola_Preihovega_Voranca_Jesenice

 • Vrsta organizacije: javni zavod
 • Naslov: Tomšičeva 5, 4270 Jesenice
 • v. d. ravnateljice: Jelka Kusterle, prof.
 • Tel.: (04) 5811500
 • Faks: (04) 5863174
 • DŠ: SI71303103
 • MŠ: 5719097
 • spletni naslov: www.prezihovvoranc.si
 • e-pošta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Osnovna šola Toneta Čufarja Jesenice

 

Osnovna_ola_Toneta_ufarja_Jesenice

 • Vrsta organizacije: javni zavod
 • Naslov: Tavčarjeva 21, 4270 Jesenice
 • ravnatelj šole: Gaber Klinar
 • Tel.: (04) 5860015
 • Faks: (04) 5860016
 • DŠ: SI56149425
 • MŠ: 5719089
 • spletni naslov: www.tonecufar.si
 • e-pošta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Osnovna šola Koroška Bela

logoOSKBvse pros

 • Vrsta organizacije: javni zavod
 • Naslov: Cesta talcev 2, 4270 Jesenice
 • v. d. ravnatelja šole: Sanda Zupan
 • Tel.: (04) 5806405
 • Faks: (04) 5806404
 • DŠ: SI44425465
 • MŠ: 5719046
 • spletni naslov: www.oskoroskabela.si
 • e-pošta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice

Osnovna_ola_Poldeta_Straiarja

 • Vrsta organizacije: javni zavod
 • Naslov: Ulica Viktorja Kejžarja 35, 4270 Jesenice
 • ravnateljica šole: Aleksandra Valančič
 • Tel.: (04) 5834150
 • Faks: (04) 5834152
 • DŠ: SI40778487
 • MŠ: 5719119
 • spletni naslov: www.poldestrazisar.si
 • e-pošta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vrtec Jesenice

vrtec jesenice

 • Vrsta organizacije: javni zavod
 • Naslov: Cesta Cirila Tavčarja 21, 4270 Jesenice
 • Ravnateljica: Vanja Kramar
 • Tel.: (04) 5836740
 • Faks: (04) 5860018
 • DŠ: SI43475809
 • MŠ: 5719135
 • TR: 01241-0100007593
 • spletni naslov: www.vrtecjesenice.si
 • e-pošta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mladinski center Jesenice

 mcj

 • Vrsta organizacije: Javni zavod
 • lokacija delovanja: Ulica Viktorja Kejžarja 22, Jesenice
 • vodja OE: Ana Miklavžič
 • Tel.: (04) 5884 680
 • DŠ: SI33564540
 • MŠ: 1638629
 • TR: SI56 0124 1603 0726 206
 • spletni naslov: www.mc-jesenice.si
 • e-pošta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Klub jeseniških študentov

kjs-logo
 • Vrsta organizacije: Društvo, organizacija, združenje
 • Naslov: Ul. Viktorja Kejžarja 22, 4270 Jesenice
 • Predsednik kluba: David Jovanović
 • Tel.: 040 223 276 (Anže)
 • DŠ: SI26830574
 • MŠ: 5666058000
 • TR: SI56 07000-0000133077
 • spletni naslov: www.kjs.si
 • e-pošta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mladinski svet Jesenice

msj-logo2

 • Vrsta organizacije: Mladinski svet
 • Naslov: Ul. Viktorja Kejžarja 22, 4270 Jesenice
 • Predsednica: Nika Ferbežar
 • Tel.: 040 357 954
 • DŠ: SI63002876
 • MŠ: 2436850000
 • TR: SI56 0700 0000 1529 004
 • spletni naslov: www.msj.si
 • e-pošta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Zveza društev prijateljev mladine Jesenice

zdpmj-logo
 • Vrsta organizacije: Društvo, organizacija, združenje
 • Naslov: Pod gozdom 2, 4270 Jesenice
 •  Predsednik: Miloš Jenkole
 • Tel.: 031 658 106
 • DŠ: SI85813559
 • MŠ: 5133173
 • TR: SI56 0700-0000-0132-204
 • spletni naslov: www.zdpm-jesenice.si
 • e-pošta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.