Skok na osrednjo vsebino

Občinska priznanja

Občinska priznanja

Občinska priznanja (23)

Naziv »častni občan občine Jesenice« se podeljuje državljanom Republike Slovenije, ki so s svojim dolgoletnim delom pomembno prispevali k utrjevanju miru, razvoju in dosežkom na raznih področjih človekove ustvarjalnosti, oziroma k ugledu in razvoju občine. Sklep o podelitvi naziva »častni občan občine Jesenice« sprejme Občinski svet občine Jesenice na podlagi predloga Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki v ta namen izvede javni razpis, naziv pa se praviloma podeli na proslavi ob občinskem prazniku 20. marca.

Mar 2023 20
Jaka Jeraša se je v slovenski kulturni prostor vpisal kot operni pevec, baritonist in učitelj. Leta 1956 je končal industrijsko šolo v Kranju in v letih 1960–1970 delal v železniškem transportnem podjetju na Jesenicah. Po vojaščini je tri leta študiral solopetje na Srednji glasbeni šoli v Ljubljani. Leta 1970 je uspešno opravil avdicijo v ljubljanski operi. 28 let je bil zaposlen kot solist v Operi Slovenskega narodnega gledališča v Ljubljani. Prva velika vloga, v kateri je nastopal z velikim uspehom, je bil Figaro v Rossinijevem Seviljskem brivcu. Do upokojitve leta 1993 je odpel kar 64 vlog, od tega 25 velikih,…

Additional Info

 • Leto priznanja 2023
 • Ime in Priimek Jaka Jeraša
 • Kraj Jesenice
 • Leto rojstva 1938
Mar 2022 20
Janez Pavel Komel je po izobrazbi univerzitetni diplomirani inženir matalurgije, pomembno zaznamoval družbeno življenje na Jesenicah. Že v času zaposlitve v železarni je prejel več priznanj za inovacijske dosežke, dejaven je bil v stanovskem društvu metalurgov, inženirjev in tehnikov. Vrsto let je vodil Krajevno skupnost Podmežakla, po upokojitvi od leta 2004 pa je dejaven pri Društvu upokojencev Jesenice, in to pri različnih sekcijah, med drugim pohodniški, kolesarski, kegljaški ... Aktivno sodeluje v projektu Starejši za starejše kot prostovoljec. Tudi sicer je prostovoljstvu namenil neštete ure, skupaj s pokojno ženo Marjanco je bil tudi prejemnik naziva dobrotnik leta 2015.

Additional Info

 • Leto priznanja 2022
 • Ime in Priimek Janez Pavel Komel
 • Kraj Jesenice
 • Leto rojstva 1941
Mar 2020 20
Mag. Rina Klinar je osnovno šolo obiskovala na Koroški Beli, gimnazijo pa na Jesenicah. Diplomirala je iz sociologije na Fakulteti za sociologijo, politične vede in novinarstvo, magistrirala pa na Fakulteti za družbene vede, smer neprofitni management. Leta 1975 se je zaposlila na Radiu Triglav, od leta 1983 do leta 1989 je bila vodja Skupne strokovne službe samoupravnih interesnih skupnosti Občine Jesenice, od leta 1990 do leta 1994 pa predsednica Izvršnega sveta Skupščine Občine Jesenice. Od leta 1994 do 1996 je bila ministrica za delo, družino in socialne zadeve Republike Slovenije. Po prenehanju funkcije ministrice je bila do upokojitve leta 2014…

Additional Info

 • Leto priznanja 2020
 • Ime in Priimek mag. Rina Klinar
 • Kraj Jesenice
 • Leto rojstva 1952
Mar 2019 26
Peter Papić je osnovno šolo obiskoval v Gornjem Klakarju, poklicno šolo pa v Reki. Izučil se je za strojnega ključavničarja. Leta 1953 je prišel na Jesenice. Po končanem služenju vojaškega roka se je leta 1957 zaposlil v Železarni Jesenice, v obratu vzdrževanja Javornik III.

Additional Info

 • Leto priznanja 2019
 • Ime in Priimek Peter Papić
 • Kraj Jesenice
 • Leto rojstva 1934
Feb 2017 06
Rojen je bil 23.3.1930 na Jesenicah, kjer je obiskoval tudi osnovno šolo in Gimnazijo. Po maturi se je vpisal na Agronomsko fakulteto v Ljubljani, kjer je leta 1957 tudi diplomiral. Leta 1960, po končanem služenju vojaškega roka, je tri leta delal kot občinski inšpektor, nato pa je prevzel mesto zveznega obmejnega inšpektorja.

Additional Info

 • Leto priznanja 2017
 • Ime in Priimek Janez Pšenica
 • Kraj Jesenice
 • Leto rojstva / smrti 1930 - 2020
Mar 2016 20
Rojena je bila 20.1.1926 v Hrastniku. Med drugo svetovno vojno je bila dve leti v koncentracijskem taborišču v Ravensbrücku. Po končanem šolanju v Ljubljani leta 1950 se je začela njena mobilizacija po različnih krajih bivše Jugoslavije. Najprej je bila z dekretom poslana v Boko Kotorsko, kjer je delala v domu vojnih sirot. Po njenih besedah je bila to najtežja služba v njenem življenju, saj so v tem domu skrbeli za deset in enajstletne vojne sirote, za otroke brez staršev. Naslednji dekret jo je poslal v Mostar, kjer se je morala samostojno spoprijeti z odprtjem zdravstvene šole. Po letu in pol…

Additional Info

 • Leto priznanja 2016
 • Ime in Priimek Mira Jazbinšek
 • Kraj Jesenice
 • Leto rojstva / smrti 1926 - 2022
Mar 2015 19
Po rojstvu v Ljubljani je najprej živela na Javorniku, med vojno pa na Blejski Dobravi, kjer je tudi začela obiskovati osnovno šolo. Leta 1945 se je z družino vrnila na Javornik, s šolanjem nadaljevala na Koroški Beli in nato na jeseniški gimnaziji. Sočasno se je učila igrati klavir. Najprej jo je poučeval stari oče bratov Lorenz (Trio Lorenz) in krajši čas razredna učiteljica Berta Rabič. Leta 1949 je bila sprejeta v razred prof. Bože Černivec na Glasbeni šoli Jesenice. Tam je ostala do svojega 16. leta,  ko je šolanje nadaljevala v Ljubljani na Srednji glasbeni šoli in obenem končala zadnja…

Additional Info

 • Leto priznanja 2015
 • Ime in Priimek dr. Breda Oblak
 • Kraj Jesenice
 • Leto rojstva 1937
Mar 2014 19
Mag. Peter Kunc, roj. 1934, je osnovno šolo obiskoval na Vrhniki, nato pa šolanje nadaljeval na gimnaziji in strojni fakulteti v Ljubljani, kjer je leta 1959 diplomiral. Takoj po diplomi se je zaposlil v Projektivnem biroju Železarne Jesenice kot inženir projektant, nato pa je v petih letih napredoval v konstrukterja - vodja grupe. Ker je bila njegova usmeritev energetika, je bil leta 1966 imenovan za vodjo energetskega gospodarstva. Leta 1968 je bil imenovan za direktorja in nato leta 1972 za generalnega direktorja Železarne Jesenice. To delo je opravljal do leta 1979, ko je napredoval v Poslovodni odbor Slovenskih železarn, odgovoren…

Additional Info

 • Leto priznanja 2014
 • Ime in Priimek mag. Peter Kunc
 • Kraj Bled
 • Leto rojstva / smrti 1934 - 2021
Vojno je kot otrok preživel v Žirovnici na Gorenjskem. Šolal se je na Breznici, Jesenicah, Koroški Beli in v Ljubljani. Po končani srednji tehnični šoli se je odločil za študij na Višji šoli za telesno vzgojo oziroma Visoki šoli za telesno kulturo (VŠTK).  Diplomiral je z  nalogo "Taktična priprava odbojkarja" (1963). V času študija je opravil tudi specializacijo za višjega trenerja in organizatorja rekreacije. Zaposlil se je kot športni pedagog na Osnovni šoli Borisa Kidriča v Ljubljani in kasneje kot poklicni rekreator v Železarni Jesenice. Leta 1966 se je zaposlil kot športni pedagog v Železarskem izobraževalnem centru (ŽIC). Pozornost je…

Additional Info

 • Leto priznanja 2013
 • Ime in Priimek mag. Viktor Krevsel
 • Kraj Jesenice
 • Leto rojstva 1935
Mar 2011 19
Valentinu Cundriču, pesnik, pisatelj dramatik in slikar, se je rodil leta 1938 na Poljšici pri Bledu. Po končani diplomi je bil vsa leta povezan z literarnim utripom Jesenic. Na Jesenicah smo se s poezijo Valentina Cundriča neposredno srečevali še v času njegovega študija v Ljubljani, izmenjavali misli in želje in še trdneje povezali od ustanovitve Kulturno umetniškega kluba Toneta Čufarja dalje, med katerimi je bil tudi Valentin Cundrič ustvarjalno prisoten, in njegovo poezijo in druge literarne prispevke srečujemo v vseh 73 številkah »Listov«, vse tja do decembra 1987. Valentin Cundrič je svoja dela začel objavljati že v »Mladih potih« 1955/56,…

Additional Info

 • Leto priznanja 2011
 • Ime in Priimek Valentin Cundrič
 • Kraj Jesenice
 • Leto rojstva 1938
Page 1 of 3

Občinska priznanja

Častni občani