Skok na osrednjo vsebino

Občinska priznanja

Občinska priznanja

Občinska priznanja

Plaketo Občine Jesenice se podeljuje državljanom Republike Slovenije za njihove izjemne uspehe na posameznih področjih družbenega življenja in dela, s katerim so pomembno prispevali k razvoju in ugledu občine, gospodarskim družbam, zavodom, organizacijam in skupnostim ter društvom za izredne uspehe in dosežene rezultate, zaradi znanstvenega odkritja, inovatorstva, racionalizatorstva in za razvoj novih organizacijskih oblik, pomembnih in koristnih za ožjo in širšo skupnost. Plaketo Občine Jesenice se podeli, če predlagani kandidat najmanj dvajset let dela in ustvarja na posameznih omenjenih področjih, vsako leto pa se podeli največ tri plakete. Sklep o podelitvi plakete Občine Jesenice sprejme Občinski svet občine Jesenice na podlagi predloga Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki v ta namen izvede javni razpis, plaketo pa se praviloma podeli na proslavi ob občinskem prazniku 20. marca.

Plakete občine

Leto Ime in priimek / naziv Leto roj./smrti
2023 Leopold Bizalj (roj. 1956)
2023 mag. Lidija Dornig (roj. 1958)
2023 Milica Berlot (roj. 1952)
2022 Lutkovna skupina Ringo raja pri DPD Svoboda France Mencinger Javornik - Koroška Bela  
2021 Kulturno športno društvo Možnar Koroška Bela  
2021 OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice  
2021 Bogdan Bricelj (roj. 1958)
2020 Sonja Ravnik (roj. 1946)
2020 Aleksander Novak (roj. 1968)
2020 Farno kulturno društvo Koroška Bela  
2019 Andrej Černe (roj. 1953)
2019 Anton Justin (roj. 1957)
2019 mag. Martina Valant (roj. 1969)
2018 Mešani pevski zbor KD Vox Carniola  
2018 Sonja Koranter (roj. 1948)
2018 Marija Palovšnik     (roj. 1964)
2017 Bojan Dornik (roj. 1952)
2017 Jože Remar (roj. 1956)
2017 Ivan Prešern (roj. 1945)
2016 prof. Jože Oblak (1935-2021)
2016 Klemen Košir (roj. 1962)
2016 Miloš Možina (roj.1953)
2015 Majda Gomilšek (roj. 1940)
2015 Fotografsko društvo Jesenice  
2015 Društvo Gorska reševalna služba Jesenice  
2014 Leon Mesarič (roj. 1933)
2014 Marija Heberle Perat (roj. 1944)
2014 Društvo upokojencev Jesenice  
2013 Miroslava Bolte (roj. 1951)
2013 Marko Hudnik (roj. 1931)
2013 Franc Jelenc (roj. 1931)
2012 Janislav (Jani) Gregorič (roj. 1952)
2012 Zora Košir Zupan (roj. 1959)
2012 Dušan Prešern (roj. 1935)
2011 Zoran Kramar (roj. 1957)
2011 Branka Smole (roj. 1962)
2011 mag. Marjan Čufer (roj. 1954)
2010 Ivanka Zupančič (roj. 1949)
2010 Ivan Berlot (roj. 1949)
2010 Valentin Markež (1946-2017)
2009 Peter Muhar (roj. 1947)
2009 Franci Bizjak (roj. 1942)
2009 Majda Rebernik (1949-2014)
2008 Branka Doberšek (roj. 1949)
2008 Rado Mužan (1951-2012)
2008 Klemen Klemenc (roj. 1952)
2007 Miha Mazzini (roj. 1961)
2007 Tone Konobelj (roj. 1949)
2007 mag. Željko Jakelič (roj. 1955)
2006 Melita Jelen (roj. 1941)
2006 Janez Pipan

(1946-2013)

2006 Danijel Klemenc (roj. 1938)
2005 Slavko Humerca (roj. 1936)
2005 TVD Partizan Jesenice  
2004 Pihalni orkester Jesenice - Kranjska Gora, predsednik Peter Muhar  
2004 prof. dr. Vasilij Prešern (roj. 1947)
2003 Andrej Razinger (roj. 1967)
2003 Božidar Pogačar (roj. 1945)
2003 Kulturno društvo Vintgar Blejska Dobrava  
2002 Karmen Pirih (roj. 1957)
2002 Jože Milčinovič (roj. 1950)
2002 Gornjesavski muzej Jesenice  
2001 Janez Pšenica (1930-2020)
2001 Rozalija Razingar (roj. 1939)
2001 Likovni klub DOLIK  
2000 Drago Cerar (1910-2004)
2000 Metka Gostič (1946-2015)
2000 Radio Triglav d.o.o.  
1999 Marica Potočnik (roj. 1930)
1999 Miloš Ristič (1941-2010)
1999 Splošna bolnišnica Jesenice  
1998 Ciril Praček (1913-2000)
1998 Janez Šebat  
1998 Hokejsko društvo Jesenice  
1997 Franc Srpčič (roj. 1941)
1997 Prim. Jernej Markež (1942-2017)
1996 Mira Mesarič (roj. 1942)
1996 Jaka Čop (1911-2002)
1996 Gledališče Toneta Čufarja  

 

Občinska priznanja