Skok na osrednjo vsebino

Register predpisov

Register predpisov (10)

Register občinskih predpisov, ki veljajo na območju Občine Jesenice (odloki, pravilniki, sklepi in drugi akti, postopki). Dokumenti v registru so urejeni po kronološkem vrstnem redu kot so nastajali - najnovejši na vrhu.

Additional Info

  • Spremembe 107/2010

Dimnikarska služba je namenjena izvajanju meritev, pregledovanju in čiščenju kurilnih naprav, dimnih vodov in prezračevalnih naprav zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom.

 

Dimnikarska služba na malih kurilnih napravah se izvaja v javnem interesu, in sicer zaradi varstva okolja, učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom. Zato Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) v peti točki prvega odstavka 148. člena dimnikarsko službo opredeli kot obvezno državno gospodarsko javno službo.