Skok na osrednjo vsebino

Kontakti občinske uprave

Oddelek za finance, plan in analize

Kontaktne informacije zaposlenih na oddelku za finance, plan in analize.

 

 • Jasna Sodja vodja oddelka
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Phone: 04 5869 227
 • Tanja Struna računovodska in knjigovodska dela za proračun, obračun plač ter drugih osebnih prejemkov zaposlenih
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Phone: 04 5869 292
 • Nevenka Novak plačilni promet, DDV, upravljanje denarnih sredstev
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Phone: 04 5869 293
 • Tanja Zupan vodenje knjige prejetih računov, podračunov EZR, analitične evidence osnovnih sredstev in drobnega inventarja, obračun sejnin in drugih stroškov dela
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Phone: 04 5869 295
 • Nina Hudolin vodenje knjige izdanih računov, analitičnih evidenc zemljišč, investicij in komunalne infrastrukture
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Phone: 04 5869 264
 • Damjana Sitar proračun, zadolževanje
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Phone: 04 5869 285