Skupna občinska uprava

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica

 

Medobčinsko redarstvo

KONTAKT

telefon: (04) 5869 282

e-pošta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Poslovni čas redarstva

od pon. do pet.:od 6.00 do 20.00

sobota: od 9.00 do 16.00

nedelja: od 11.00 do 20.00

Uradne ure redarstva

drugo in četrto sredo v mesecu 15.00 - 17.00 / v Upravnem centru Jesenice, Cesta železarjev 6a

prvo sredo v mescu 15.00 - 17.00  / na sedežu Občine Kranjska Gora

drugo sredo v mesecu 15.00 - 17.00 / na sedežu Občine Gorje

tretjo sredo v mesecu 15.00 - 17.00 / na sedežu Občine Žirovnica

 

Medobčinski inšpektorat

KONTAKT

telefon: (04) 5869 301

e-pošta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Poslovni čas inšpektorata

ponedeljek, torek, četrtek: od 7.00 do 15.00

sreda: od 7.00 do 17.00

petek: od 7.00 do 13.00

Uradne ure inšpektorata

vsako sredo 15.00 - 17.00 / v Upravnem centru Jesenice, Cesta železarjev 6a

 

Skupna notranje revizijska služba občin Jesenice, Bohinj, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica

Splošno

Organ skupne občinske uprave občin ustanoviteljic je bil ustanovljen z namenom vzpostavitve in učinkovitega izvajanja funkcije notranjega revidiranja proračunskih uporabnikov občin ustanoviteljic.