Obvestila za javnost

Damjan Mladenović

kgzs-logo
 • Vrsta organizacije: javni zavod
 • Naslov: C. železarjev 6a, 4270 Jesenice
 • Predsednik: Razinger Peter
 • Klinar Tilka, Tajnik OI
 • Tel.: (04) 586 92 50
 • DŠ: SI88840620
 • MŠ: 5129770000
 • TR: SI56 0110 0603 0234 632
 • Spletni naslov: http://www.kgzs.si
 • E-pošta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ooz
 • Vrsta organizacije: zbornica
 • Naslov: Cesta železarjev 2, 4270 Jesenice
 • Predsednik: Henrika Zupan
 • Sekretarka: Andreja Štrekelj
 • Tel.: :+386 4  583 34 50
 • Fax.: +386 4 583 34 51
 • DŠ: SI38190273
 • MŠ: 5173965000
 • TR: SI56 0510 0801 2720 087
 • E-naslov: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Spletna stran: www.ooz-jesenice.si
Zavod-RS-za-zaposlovanje
 • Vrsta organizacije: javni zavod
 • Naslov: Cesta maršala Tita 16, 4270 Jesenice
 • mag. Drago Perc, direktor OS Kranj
 • Tel.: (04) 581 13 00
 • DŠ: SI16669762
 • MŠ: 5300410000
 • TR: 0110 0603 0264 217
 • Spletni naslov: http://www.ess.gov.si
 • E-pošta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
bsc-logo
 • Vrsta organizacije: agencija
 • Naslov: C. Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj
 • Direktor: Rok Šimenc
 • Tel.: (04) 28 17 230
 • DŠ: SI32865597
 • MŠ: 5891019000
 • TR: 3300 0000 1050 210
 • Spletni naslov: http://www.bsc-kranj.si
 • E-pošta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ragor-logo
 • Vrsta organizacije: javni zavod
 • Naslov: Spodnji Plavž 24e, 4270 Jesenice
 • Direktorica: Eva Štravs Podlogar
 • Tel.: (04) 581 3400
 • DŠ: SI99442809
 • MŠ: 1540114
 • TR: 01241-6030215986
 • Spletni naslov: http://www.ragor.si
 • E-pošta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
zdpmj-logo
 • Vrsta organizacije: Društvo, organizacija, združenje
 • Naslov: Pod gozdom 2, 4270 Jesenice
 •  Predsednik: Miloš Jenkole
 • Tel.: 04-5831-094, 031 658 106
 • DŠ: SI85813559
 • MŠ: 5133173
 • TR: SI56 0700-0000-0132-204
 • spletni naslov: http://www.zdpm-jesenice.si
 • e-pošta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

znak-zkd-slovenije

 • Vrsta organizacije: Društvo, organizacija, združenje
 • Naslov: C. Cirila Tavčarja 3B, 4270 Jesenice
 • Predsednik: Miloš Možina
 • Tel.: 041 358026
 • DŠ: SI49216490
 • MŠ: 5059585000
 • TR: SI56 0700 0000 0142 583
 •  Spletni naslov: http://www.zveza-kds.si
 •  E-pošta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

jskd-logo

 • Vrsta organizacije: javni sklad
 • Naslov: Cesta Cirila Tavčarja 3b, 4270 Jesenice
 • Vodja izpostave: Petra Ravnihar
 • Tel.: (04) 586 67 40
 • DŠ: SI62905902
 • MŠ: 1233661000
 • TR: 01100-6030960774
 • spletni naslov: http://www.jskd.si
 • E-pošta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Številka: 478-23/2016

Občina Jesenice, na podlagi tretjega odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list  RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14), objavlja naslednjo:

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Občina Jesenice objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi neprave stvarne služnosti na nepremičninah s parc. št.  798/0 k.o. 2178 Koroška Bela (ID 4517430), 803/0 k.o. 2178 Koroška Bela (ID 2178415) in 792/0 k.o. 2178 Koroška Bela (ID 3011560).

Predmet pogodbe bo ustanovitev služnostne pravice dostopa (peš hoje in vožnje), uporabe, gradnje, obratovanja, vzdrževanja, nadzora in obnove KKS omrežja.

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od dneva objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

 

OBČINA JESENICE
ŽUPAN
Tomaž Tom Mencinger

Stališča do pripomb na dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Jesenice, ki so bila dana v času javne razgrnitve od 31. 8. 2015 do 2. 10. 2015.

V času javne razgrnitve so bil preko elektronske pošte, v knjige pripomb na mestih javne razgrnitve ter na seji Občinskega sveta občine Jesenice dane pripombe. 

Več v priloženem dokumentu.

Kdaj: 3. februar 2016, ob 17.00
Kje: Kolpern na Stari savi – dvorana spodaj

Občinski razvojni program 2011–2025 (ORP) je temeljni strateški dokument občine, ki opredeljuje vizijo razvoja Občine Jesenice do leta 2025, strateške cilje v tem obdobju, prioritete ter programe in projekte, ki so potrebni za uresničevanje strateških ciljev, in je bi sprejet na 11. seji Občinskega sveta, dne 27. 10. 2011.

Stuttgart, 22. januar 2016 - Vseslovenski projekt Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji je v enem letu aktivnosti postavil dobre temelje za prihodnje delo, v teh dneh pa se predstavlja na največjem sejmu za turizem in prosti čas CMT Stuttgart 2016. 

Uporabne povezave