Skok na osrednjo vsebino

Razvojni dokumenti

Cilji strategije:

  • Osnovati srednje in dolgoročne izboljšave v (centru) mesta Jesenice
  • Definirati jasno pozicioniranje mesta
  • Osnutek konkretnih ukrepov in projektov
  • Osnovati načrt dela za morebitno enoto mestnega marketinga (TCM) na Jesenicah

Prvi nameni in razmišljanje o potrebah in pomenu vzpostavitve managementa mestnih središč (angl. Town Centre Management, v nadaljevanju TCM) v slovenskih mestih segajo že v leto 2009/2010, ko je Gospodarska zbornica Slovenije - Podjetniško trgovska zbornica (v nadaljevanju GZS-PTZ) povabila občine k sodelovanju in pripravi strateških dokumentov za razvoj TCM na lokalni ravni. Povabilu so se odzvale Mestne občine Ljubljana, Celje in Koper, hkrati sta se v pripravo projekta in iskanje virov financiranja vključili tudi Mestna občina Velenje in Občina Jesenice, in sicer s prijavo projekta City Impulses.