Skok na osrednjo vsebino

Medijsko središče

Občini Jesenice, Oddelku za gospodarstvo, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, se dovoli

uporaba javne površine – zgornje parkirišče pred Občino Jesenice, zemljišče s parc. št.: 1247/178, k.o. 2175 (neprekinjeno od 14. 06. do 16. 06. 2024 med 13. in 03 uro) ter na Trgu prijateljstva: zemljišča s parc. št.: 514/13, 514/14, 1454/5, vse k.o. 2175,

za potrebe prireditve Nagold in odprtja Trga prijateljstva (15. 06. 2024, med 08. in 13. uro).

Uporaba javne površine se dovoli od 14. 6. 2024 do 16. 6. 2024, neprekinjeno med 00:00 uro in 24:00 uro.


Občini Jesenice, Oddelku za gospodarstvo, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, se dovoli

uporaba javnih površin na Trgu prijateljstva: zemljišča s parc. št.: 514/13, 514/14, 1454/5, vse k.o. 2175,

za namen podaljšanja izvedbe prireditve »Odprtje Trga prijateljstva«

Uporaba javnih površin se dovoli 15. 6. 2024 med 13:00 in 14:00.

Krajevna skupnost Plavž vabi na letno srečanje – v Planino pod Golico, ki bo v soboto, 29. junija 2024.

Zbor udeležencev je ob 8.00 uri pri Zdravstvenem domu. V priponki je celotno vabilo.

Vložniku prošnje,  se izda dovoljenje za

popolno zaporo pločnika in delno zaporo občinskega zemljišča (stopnišča),

in sicer zaradi izvajanja del obnove fasade na stanovanjski hiši Cesta maršala Tita 50, Jesenice.

Zapora se dovoli od 8. 6. 2024 do 21. 6. 2024 (14 dni), neprekinjeno med 00.00 in 24.00 vsak dan.

Priznanja se podeljujejo krajanom KS Plavž za uspešno delo, ki je pomembno prispevalo k razvoju, ugledu in sožitju v krajevni skupnosti ter za vsestransko pomoč pri izvedbah planiranih aktivnosti v krajevni skupnosti.

Vložniku prošnje, podjetju vlogo VGP d.d., Ulica Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj, se izda dovoljenje za

popolno zaporo občinske ceste, in sicer zaradi gradnje javne fekalne in meteorne kanalizacije, vodovoda in ostale infrastrukture.

Popolna zapora se dovoli: od 27. 5. 2024 do 30. 10. 2024 neprekinjeno med 00.00 in 24.00,

Na cestah oz. zemljiščih:

 1. na delu kategorizirane ceste št.: 652361, (del zemljišča s parc. št. 114, k. o. 2637 – Prihodi), ki v naravi predstavlja cesto od stavbe Zgornji Plavž 5 in 6, 7, 10 in 8 do 8a;
 2. na delu kategorizirane ceste št.: 654031, (del zemljišča s parc. št.: 527/82, k. o. 2637 – Prihodi), ki v naravi predstavlja cesto cca. 30m od stavbe Zgornji Plavž 9a proti stavbi Zgornji Plavž 14;
 3. na občinski parceli št. 527/93, k. o. 2637 (Prihodi), ki v naravi predstavlja dovoz do stavbe Zgornji Plavž 11a (do vključno stavbe s št. 397, k. o. 2637 – Prihodi;

Občina Jesenice obvešča, da bo podjetje VGP Kranj, začelo graditi kanalizacijo v ponedeljek, 27. maja, in sicer od hišne številke Zgornji Plavž 5 do Zg. Plavž 8A in 9. Zaradi omenjenih del bo veljal spremenjen prometni režim, ki bo vključeval popolno zaporo ceste.

Podjetju Gorenjska Gradbena Družba d.d., Jezerska cesta 20, 4000 Kranj, se dovoljuje

popolna zapora cest št.: 654111 »C. m. Tita – mimo pošte« in št.: 654081 » C. m. Tita 75 - C. C. Tavčarja 6«, v celotni dolžini odsekov,

zaradi gradbenih del povezanih z ureditvijo Trga prijateljstva. Dela se bodo izvajala fazno v sklopu katerih bodo vzpostavljene tudi pripadajoče zapore,

od 29. 4. 2024 do 31. 8. 2024 neprekinjeno med 00.00 in 24.00.

Čistilna akcija na območju občine Jesenice, ki je potekala v petek in soboto, 12. in 13. aprila 2024, je bila uspešna, so sporočili predstavniki jeseniških krajevnih skupnosti (KS). V nekaterih KS so bili z udeležbo zadovoljni, v drugih bi si je želeli več. Spodbudno in poučno pa je predvsem to, da so v akciji sodelovali tudi učenci, dijaki in mladostniki.

Podjetju Ejga Edvin Karahodžić s.p., Cesta maršala Tita 27, 4270 Jesenice, se dovoljuje

postavitev gradbenega odra na pločniku ob cesti št.: 452 »Hrušica-Javornik« ob južni strani objekta z naslovom Cesta Maršala Tita 27, v dolžini 15m in širini 0.5m, skupaj 7.5m2,

zaradi obnove fasade na objektu,

31 dni v terminu od vključno 15. 4. 2024 do 15. 5. 2024 neprekinjeno, od 00.00 do 24.00.

Za zakup dela nepremičnin (posamezen vrt) s parc. št. 158/3, 165/3, 165/4, 165/5, 166/1, 182/1, 211/1,  522/9, vse k.o. 2175 Jesenice in dela nepremičnine (posamezen vrt) s parc. št. 866/5 k.o. 2638 Podmežakla.  

 • Praznik občine
 • Preboj druge cevi
 • Rekordni pomladni tek
 • Legendarni frizerski mojster Janez
 • Načrti za gradnjo garažne hiše
 • Prvič brez izločilnih bojev
 • Dnevni center za starejše
 • Novi predsednik planinskega društva

Drugi naslovi:

Jožefov sejem s tradicionalno ponudbo, Županove zahvale ob dnevu Civilne zaščite, Kviz mladih o godbi in mestu Jesenice, Spomin na bombardiranje, O delu KS Plavž, Bogata razstava Od godbe do orkestra, Sto dvajset let izobraževalne zgodbe, Fotografska ustvarjalnost mladih, ...

Svet Krajevne skupnosti (KS) Plavž se je 14. februarja 2024 sestal na svoji 8. redni seji. Prisotni so potrdili zapisnik in ugotovili, da so bili vsi sklepi, pobude in vprašanja, ki so jih podali na 7. seji, uresničeni.

Svet KS Plavž se je sestal na svoji 7. redni seji, dne 20. 12. 2023. Potrdili so zapisnik ter ugotovili, da so bili vsi sklepi, pobude in vprašanja 6. seje realizirani.

V krajevnih skupnostih občine Jesenice nadaljujejo s prednovoletnimi srečanji za starejše krajanke in krajane. V torek, 5. decembra, so ga pripravili v največji Krajevni skupnosti (KS) Plavž za vse, ki so dopolnili osemdeset in več let.

Zaključena je označitev dreves in grmovnic v Spominskem parku.

Občina Jesenice je k ureditvi parka v Centru II pristopila že v letu 2021. Takrat je bilo  postavljenih šest panojev, ki govorijo o ljudeh in  življenju na Jesenicah pod skupnim nazivom Spomini starih Jesenic med Kosovo graščino in nekdanjim hotelom Korotan ter vse do Hrenovce.

KS Plavž je dne, 19. 10. 2023 organizirala skupaj Društvom diabetikov Jesenice   brezplačne meritve krvnega sladkorja, holesterola in krvnega pritiska.

 • Drugačen prvi študijski dan
 • S krajani o plazu
 • Drž' se, Gringo!
 • Spomini starih Jesenic: Hrenovca
 • Cvetje v jeseni na Slovenskem Javorniku
 • Vse je novo, vse diši
 • Razkošje cvetličnih zasaditev
 • Mini cicibanova olimpijada
 • Petsto let posvetitve

Drugi naslovi:

Nadaljevanje obnove, Odprtje zaklonišča za turistične oglede?, Harmonije dragocenih znanj, Novice iz krajevne skupnosti Plavž, Gledališče – užitek in poseben čar, Dobrine. Goods., Odlične mlade kategorije, Koncert Kvinteta Vintgar, Dijaki so spoznavali čebelarstvo, Drsalni klub pred novo sezono, Njegovo delo so nagradili v Bohinju, ...

Svet KS Plavž se je sestal na svoji 6. redni seji, dne 4. 10. 2023. Potrdili so zapisnik ter ugotovili, da so bili vsi sklepi 5. seje realizirani.

Uporabne povezave