Skok na osrednjo vsebino

Register predpisov

Register predpisov (15)

Register občinskih predpisov, ki veljajo na območju Občine Jesenice (odloki, pravilniki, sklepi in drugi akti, postopki). Dokumenti v registru so urejeni po kronološkem vrstnem redu kot so nastajali - najnovejši na vrhu.

Dodatne informacije

 • Spremembe 90/1998, 43/2000, 60/2007, 113/2008, 80/2009, 25/2010, 92/2012, 29/2018, 20/2022, 133/2022, 63/2023

Dodatne informacije

 • Spremembe 30/2011, 29/2018, 20/2022, 133/2022, 63/2023

Dodatne informacije

 • Spremembe 30/2011, 29/2018, 52/2022, 133/2022, 63/2023

Dodatne informacije

 • Spremembe 23/1999, 14/2000, 43/2000, 84/2006, 60/2007, 34/2008, 25/2010, 45/2015, 29/2018, 52/2022, 133/2022, 63/2023

Dodatne informacije

 • Spremembe 30/2011, 39/2018, 46/2019, 52/2022, 133/2022, 63/2023

Dodatne informacije

 • Spremembe 80/2016, 54/2017, 29/2018, 46/2019, 20/2022, 133/2022, 63/2023

Dodatne informacije

 • Spremembe 26/2014, 51/2014, 50/2016, 32/2018, 139/2022

Dodatne informacije

 • Spremembe 91/2015, 54/2017, 29/2018, 133/2022

Dodatne informacije

 • Spremembe 92/2011, 34/2012, 73/2012, 49/2016, 29/2018, 133/2022

Dodatne informacije

 • Spremembe 92/2011, 45/2015, 39/2018, 200/2020, 133/2022

Dodatne informacije

 • Spremembe 82/2013, 49/2016, 35/2017, 39/2018, 69/2019, 52/2022, 133/2022, 32/2023

Dodatne informacije

 • Spremembe 37/2024

Dodatne informacije

 • Spremembe 69/2005, 72/2013