Jeseniške novice

  • Prvega januarja le deklica Neca
  • Nov zamik, zdaj do konca avgusta
  • Hobotnice za vedno postanejo prijateljice
  • Tristotriintridesetkrat osvojil Španov vrh
  • Zbirajo denar za nova okna na šolski stavbi
  • Tudi učitelje na odru spremlja trema
  • Tudi pomoč pri domačih nalogah
  • V vajeniški šoli se je izučila za strugarko

Občina Jesenice je s 1. januarjem 2008 pričela z dodeljevanjem enkratne denarne pomoči za novorojenčke. Upravičenec do pomoči je eden od staršev novorojenčka pod pogojem, da sta upravičenec in otrok državljana RS in imata stalno bivališče v občini Jesenice. 

Vloge lahko upravičenci oddajo na posebnih obrazcih skupaj z dokazili.

Vloge si lahko natisnete sami s spletne strani ali pa jo dobite na Občini Jesenice v sprejemno informacijski pisarni.

 

Uporabne povezave