Jeseniške novice

 • Gasilci dobili prvi regijski poligon
 • Skok okužb tudi na Jesenicah
 • Brinina drugačna slikarska šola
 • Simfonični orkester s Katrinas na Stari Savi
 • Sklad bo začel graditi leta 2022
 • Vodo iz Peričnika začeli klorirati
 • Energija sonca in vetra pod Triglavom
 • Na Golici je bilo na paši več kot petsto ovc

Dopolnjen osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta Partizan je bil javno razgrnjen med 18. 11. 2019 in 17. 12. 2019, javna obravnava dokumenta pa je bila izvedena 27. 11. 2019. Med javno razgrnitvijo in obravnavo je bilo možno na razgrnjen dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Partizan podati pripombe in predloge. O pripombah in predlogih, danih v času javne razgrnitve, je Občina Jesenice zavzela stališča, ki jih objavlja na oglasni deski Občine Jesenice in na spletni strani Občine Jesenice v spodaj priloženem dokumentu.

Župan Občine Jesenice odreja ponovno javno razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Partizan, ki ga je izdelalo podjetje Protim Ržišnik Perc d.o.o., Šenčur (oktober 2019).

Gradivo bo v dneh od ponedeljka 18. novembra 2019 do vključno torka 17. decembra 2019 javno razgrnjeno v prostorih Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, Oddelek za okolje in prostor.

Javna obravnava razgrnjenega dokumenta bo potekala v sredo 27. novembra 2019 ob 16.00. uri v sejni sobi Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice. V okviru javne razgrnitve bo Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Partizan v  mesecu decembru 2019 obravnavan tudi na seji Občinskega sveta Občine Jesenice.

Med javno razgrnitvijo in obravnavo lahko na razgrnjen dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Partizan dajo pripombe in predloge vsi zainteresirani organi, organizacije in posamezniki. Pripombe in predloge se lahko poda pisno ali ustno na javni obravnavi, na mestu javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov ali posreduje na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. (v rubriko »zadeva« obvezno navesti ključne besede »OPPN Partizan«) do konca javne razgrnitve.

 

Povezava

Stališča do pripomb na dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Jesenice, ki so bila dana v času javne razgrnitve od 31. 8. 2015 do 2. 10. 2015.

V času javne razgrnitve so bil preko elektronske pošte, v knjige pripomb na mestih javne razgrnitve ter na seji Občinskega sveta občine Jesenice dane pripombe. 

Več v priloženem dokumentu.

Občina Jesenice javno razgrinja dopolnjen osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta občine Jesenice.

Javna razgrnitev bo potekala od ponedeljka 31. avgusta do petka 2. oktobra 2015 v prostorih Občine Jesenice na sedežih vseh krajevnih skupnosti v občini Jesenice ter na spletni strani Občine Jesenice, www.jesenice.si, v razdelku Javne objave, povezava Javna razgrnitev OPN. Javna obravnava bo potekala v sredo 30. septembra 2015 ob 16.00. uri v sejni sobi Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice. Na razgrnjen dopolnjen osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta občine Jesenice lahko, med javno razgrnitvijo in obravnavo le tega, vsi zainteresirani organi, organizacije in posamezniki dajo pripombe in predloge. Pripombe in predloge se lahko poda pisno ali ustno na javni obravnavi, na mestih javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov ali posreduje na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. do konca javne razgrnitve.

Povezava na grafični del OPN

http://gis.iobcina.si/gisapp/?a=jesenice&URL=168f5bfb-33cf-444e-a134-72d5d2f04331

V priloženih dokumentih, si lahko ogledate :

 • Sklep o javni razgrnitvi OPN
 • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Jesenice
 • Vrste nezahtevnih in enostavnih objektov po EUP
 • Obrazec za pripombe

Uporabne povezave