Novice

Občina Jesenice je minuli petek organizirala zaključni izlet za tekmovalce na letošnjem tekmovanju o poznavanju mesta Jesenice, ki poteka vsako leto ob občinskem prazniku, in za njihove mentorje. Poleg predstavnikov organizatorjev se ga je tako udeležilo okrog 30 učencev in dijakov iz treh jeseniških osnovnih in obeh srednjih šol ter njihovih mentorjev.

Občina Jesenice, kot lastnica poslovnega prostora – pisarne v objektu Hrušica 55a, v skladu s 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/2011 in spr.) objavlja namero, da bo v mesecu oktobru 2014 oddala v najem poslovni prostor - pisarno v objektu Hrušica 55a, Hrušica. Za navedeni poslovni prostor bo sklenjena neposredna pogodba.

Najemna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na internetni strani Občine Jesenice.

OBČINA JESENICE
ŽUPAN
TOMAŽ TOM MENCINGER

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je objavilo javni razpis za sofinanciranje projektov promocije lokalnih kmetijskih in živilskih proizvodov. Aktivnosti projektov na področju informiranja in promocije lokalne hrane so zlasti:

- Izobraževanje mladih skozi šolske, obšolske ali prostočasne dejavnosti
- Izobraževanje potrošnikov 
- Promocija lokalne hrane med potrošniki
- Izobraževanje za prenos znanja in motiviranje k delovanju in ustvarjanju gibanja za vse ciljne javnosti
- Izvedba družbeno koristnih ali dobrodelnih projektov na področju lokalne hrane, ki hkrati služi v promocijske ali izobraževalne namene
- Promocija povezovanja ponudnikov hrane in povezovanje po verigi
- Promocija kratkih oskrbnih verig
- Promocija vzorčnih primerov dobrih praks s prenosom le teh v prakso.

Ciljne skupine projektov so skupine potrošnikov, nakupni odločevalci, mnenjski voditelji, mladi, kadri, ki delujejo v procesu vzgoje in izobraževanja, pridelovalci/predelovalci/zadruge/trgovine/povezovalni člen/ javni zavodi, veriga preskrbe s hrano (lahko tudi že formalno ali neformalno vzpostavljene verige).

Deževno septembrsko vreme  je pošteno spremenilo načrte organizatorjem tradicionalnega, 13. srečanja občank in občanov sosednjih občin Šentjakoba  na Koroškem in Jesenic na sedlu Rožca v soboto, 13. septembra.  Namesto na sedlu  so se zbrali v Planinski postojanki Pri Fencu v Planini pod Golico.

Dobrodošlico je vsem v imenu organizatorja, Turističnega društva Golica,  zaželel predsednik Klemen Klinar. Sledil je pozdrav  župana občine Jesenice Tomaža Toma Mencingerja in župana občine  Šentjakob na Koroškem Heinricha  Kattnniga.

Sodelovanje med občani občin Jesenice in Šentjakob na Koroškem ima dolgoletne korenine. Začeli so gasilci,  sodelovanje se je kasneje razširilo  na vodstva obeh občin in prebivalce. Pobudnik za srečanja na sedlu Rožca je bil Franci Smolej iz Planine pod Golico.

Kljub dežju je letošnje sobotno srečanje potekalo v vedrem razpoloženju.

Lokalne  turistične organizacije Bleda, Bohinja, Kranjske Gore, Radovljice, Žirovnice, Občina Jesenice in Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled
vabijo na tečaj za usposabljanje

Lokalnega turističnega vodnika

Prijave do 26. 2. 2014.
Več v priloženih dokumentih oz. na spletni strani http://www.vgs-bled.si/

Uporabne povezave