Obvestila za javnost

Mojca Levstik

Sklic seje Občinskega sveta sklica 2014 - 2018

8.1  Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 1. dopolnitev Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2016

8.2  Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 2. dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2016

8.3  Predlog Poročila o realizaciji Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem:
       Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2015 in Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2015

8.4  Predlog Poročila o realizaciji Načrta ravnanja s premičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2015 

 

Kdaj:  od torka, 09.12.2014 do ponedeljka, 15.12.2014 do 12.00 ure
Kje: sejna soba Občine Jesenice

Zapisnik 1. dopisne seje Občinskega sveta

Kdaj: 1. oktober 2015 ob 17:00
Kje: sejna soba Občine Jesenice

Avdio posnetek seje

{audio}20151001_08_sejaOS.mp3{/audio}

Zapisnik 8. redne seje Občinskega sveta

Kdaj: 18. junij 2015 ob 17:00
Kje: sejna soba Občine Jesenice

Avdio posnetek seje

{audio}20150618_07_sejaOS.mp3{/audio}

Zapisnik 7. redne seje Občinskega sveta

Kdaj: 14. maj 2015 ob 17:00
Kje: sejna soba Občine Jesenice

Zapisnik 6. redne seje Občinskega sveta, ki je bila 14. maja 2015

Kdaj: 26. marec 2015 ob 17:00
Kje: sejna soba Občine Jesenice

Zapisnik 5. seje Občinskega sveta, ki je bila 26. marca 2015

 Gradivo bo dano na naslednji seji sveta
Kdaj: četrtek 5.2.2015 ob 17:00
Kje: sejna soba Občine Jesenice

Audio posnetek 4. seje Občinskega sveta, ki je bila 5.2.2015

{audio}|20150205_04_sejaOS.mp3{/audio}

Zapisnik 4. seje Občinskega sveta, ki je bila 5.2.2015

Kdaj: 23. december 2014 ob 17:00
Kje: sejna soba Občine Jesenice

Avdio posnetek seje

{audio}20141223_03_sejaOS.mp3{/audio}

Zapisnik 3. redne seje Občinskega sveta, ki je bila 23. 12. 2014

Kdaj: 23. december 2014 ob 17:00
Kje: sejna soba Občine Jesenice

Avdio posnetek seje

{audio}20141223_02_nadaljevanje_sejaOS.mp3{/audio}

Zapisnik nadaljevanja 2 . redne seje Občinskega sveta, ki je bila 23. 12. 2014

Kdaj: 28. marec 2013 ob 17:00
Kje: sejna soba Občine Jesenice

Zapisnik 26. seje Občinskega sveta, ki je bila 28. marca 2013

Uporabne povezave