Skok na osrednjo vsebino

Župan občine Jesenice

mar  2022 21

Nagovor župana na slovesnosti ob občinskem prazniku

Spoštovane občanke, spoštovani občani, dragi gosti - dobrodošli na praznovanju praznika občine Jesenice. Prijazno pozdravljam spoštovane kolege župane in podžupane, častne občane in občinske nagrajence, občinske svetnike in svetnice ter vse, ki ste s svojo prisotnostjo počastili naš praznik. Prisrčno dobrodošli.

Občina Jesenice danes slavi občinski praznik. 93 let je že minilo, kar so Jesenice pridobile mestne pravice, dotedanji trg Jesenice pa je postal mesto; s tem se je začela nova doba v zgodovini mesta in občine.

Še zlasti po drugi svetovni vojni je razvoj železarstva bistveno zaznamoval mesto in nekdanjo skupno občino Jesenice. Odločitev nekdanje države, da tik ob meji z zahodnim svetom razvija industrijsko dejavnost, nas izrazito zaznamuje tudi danes.

Po drugi svetovni vojni so se spodbujene z gospodarskim razvojem ob izrazitem priseljevanju v lokalni skupnosti zelo hitro razvijale številne dejavnosti, ki so podpirale in dopolnjevale osnovno gospodarsko dejavnost: razvijale so se zdravstvo, izobraževanje, socialne dejavnosti, stanovanjska gradnja, urejanje komunalne in druge javne infrastrukture, turizem, kultura, trgovina, promet, šport in druge dejavnosti. Razvoj mesta in celotne lokalne skupnosti je zaznamoval gospodarski vzpon tedanje Železarne.

Jesenice so postale primer uspešnega gospodarskega razvoja ter paradni konj industrijskega in družbenega napredka nekdanje države. Skupaj z Železarno je tudi tedanja Občina pridobivala politično težo in se uveljavila ne le v lokalnem okolju in na Gorenjskem, ampak tudi v Sloveniji in tedanji skupni državi.

K rasti ugleda Jesenic so prispevali tudi glasbeniki in drugi ustvarjalci na področju kulture, športniki in med njimi številni udeleženci olimpijskih iger, kar je v knjigi pred leti popisal častni občan, mag. Viktor Krevsel. Gmotno je razvoj družbenih dejavnosti izdatno podpirala Železarna Jesenice.

Po osamosvojitvi so se gospodarske in politične razmere v Sloveniji bistveno spremenile, mesto in občina sta se morala soočiti s številnimi novimi izzivi. Nekateri od teh nas spremljajo še danes. Dediščino nekdanje skupne občine je prevzela Občina Jesenice.

V lokalnem okolju so po prestrukturiranju železarske dejavnosti nastale številne vrzeli, posledice so se kazale in se še kažejo na različnih področjih, od sociale do komunalne infrastrukture in urejanja prostora. Lokalna skupnost te vrzeli ob omejenih finančnih virih ter ob siceršnjih znatnih potrebah po vlaganjih na različnih področjih zapolnjuje – to je treba priznati – z velikimi napori in tudi odrekanji.

Občina je določila nove razvojne priložnosti: že pred leti jih je prepoznala na področju zdravstva in izobraževanja. V strateških načrtih občine ostaja zaveza, da bo občina Jesenice zdravstveno središče Gorenjske. Temu cilju bomo sledili še naprej.

Pomemben izziv, ki je pred nami, je iskanje odgovora na vprašanje kako naše občane, zlasti pa mlade generacije, spodbuditi k pridobivanju čim višje izobrazbe. Veselimo se dobrega dela Ljudske univerze; težko pa pričakujemo napovedano prenovo Srednje šole Jesenice, ki bo v prihodnjih letih dobila novo zunanjo podobo, prenovljeno notranjost ter sodobno opremo. Za lokalno skupnost je to priložnost, da pridobi nove izobraževalne programe, tudi na višji stopnji. Zavedamo se, da lahko naša podjetja uspešno poslujejo le, če so konkurenčna – konkurenčnost pa temelji na znanju.

Mlade hočemo zadržati v domačem okolju, saj so naša prihodnost. S to mislijo se skupaj s Stanovanjskim skladom Republike Slovenije pripravljamo na začetek gradnje novih stanovanj na območju TVD Partizan, ki bo stekla proti koncu letošnjega leta ali na začetku prihodnjega.

Od prizadevanj sodelavcev v občinski upravi je odvisna naša uspešnost pri črpanju evropskih in državnih sredstev. Vesel sem, da smo lani uspeli porabiti evropska sredstva za ureditev poslovnih con, saj se zavedamo, da komunalno opremljanje terja znatna vlaganja. Tudi v prihodnje bodo naši napori usmerjeni v zagotavljanje čim višje ravni kakovosti bivanja ter ustvarjanje pogojev za razvoj podjetij, pridobivanje evropskih in državnih razvojnih sredstev je nujno.

Od naše uspešnosti pri črpanju evropskih in državnih sredstev bo odvisen tudi ta hip največji občinski projekt, obnova Ruardove graščine na Stari Savi, ki jo prepoznavamo kot priložnost za spodbujanje razvoja na področju kulture in še posebej na področju turizma.

Izrazita pozidanost prostora, visoka gostota poseljenosti ter vprašanje urejanja mirujočega prometa oziroma parkiranja so najbolj pereče tematike na Plavžu, kjer živi ena tretjina vseh prebivalcev občine; podobna so vprašanja v skoraj vseh krajevnih skupnostih. Vlaganja v posodabljanje parkirne infrastrukture ostajajo nujna naloga. Ob omejitvah občinskega proračuna bo treba najti druge vire financiranja, tudi zasebne.

Jesenice se zaradi geografske lege soočajo z izrazitimi prostorskimi omejitvami: pridobivanje prostora za stanovanjsko gradnjo, parkiranje, prostočasne dejavnosti, skratka za dvig kakovosti bivanja, je zelo zahtevno.

Probleme in izzive poznamo, naša naloga je, da poiščemo prave rešitve. Pred nami so jasne zahteve po posodabljanju infrastrukture. Knjižnica, kot ustanova znanja, že predolgo čaka na nove prostore in prav je, da je umeščena v središče mesta. Ob rasti cen energije v letošnji sezoni se je pokazalo, da je bila odločitev za energetsko sanacijo šol in vrtcev z začetka mandata smela odločitev, saj so se pokazali pomembni prihranki pri porabi energije. Tovrstne investicije nadaljujemo tudi letos, ko se med drugim pripravljamo na gradnjo nove telovadnice Osnovne šole Poldeta Stražišarja ter prenovo pokopališkega objekta na Blejski Dobravi.

V zadnjih dveh letih je covid-19 življenje v skupnosti ukrojil na novo. Naše navade so se spremenile, več smo bili doma. Vezi med ljudmi so zaradi omejitev druženja postale ohlapnejše, obiski kulturne, športne ali katere druge prireditve so terjale prilagajanja; skupnost se je še bolj individualizirala.

Sproščanja ukrepov se veselimo. Veliko dela nas čaka, da bomo spet dihali skupaj – kot skupnost, kot družba. Krepitev demokracije od posameznika zahteva razumevanje okoliščin, obenem se moramo zavedati, da so naši potenciali omejeni. Zato moramo kot skupnost pokazati zrelost, preseči razlike in – tudi na politični ravni – poiskati najmanjši skupni imenovalec naših razvojnih prizadevanj, ki jih bo po svojih močeh in zmožnostih podpirala tudi občinska uprava.

Žal so se razmere v Ukrajini in s tem v Evropi v zadnjem obdobju kritično zaostrile, človečnost je na globalni preizkušnji. Dvig cen energentov, naraščajoča inflacija, upadanje globalne gospodarske aktivnosti, humanitarna kriza v prihodnje lahko bistveno vpliva tudi na naše ljudi in življenje v naši skupnosti. Pogled v prihodnost je negotov.

Zgledi številnih posameznikov, ki so v zadnjih dveh letih kazali kako je v težkih časih treba v skupnosti držati skupaj in sodelovati, nas bodo pri tem navdihovali, vsem se za ta prispevek zahvaljujem. Prepričan sem, da nas bodo navdihovali zgledi Janeza Pavla Komela, novega častnega občana in vseh ostalih prejemnikov priznanj, ki jim čestitam za prejeta priznanja.

Ob koncu vsem občankam in občanom občine Jesenice čestitam ob občinskem prazniku in želim prijetno praznovanje.

Hvala.

Prebrano 1390 krat Nazadnje urejano na ponedeljek, 28 marec 2022 12:07

Arhiv župan Blaž Račič

Arhivski prispevki

Arhiv prispevkov ...