Javni razpisi

maj 2011 20

Razpis za podelitev priznanj KS Mirka Roglja-Petka, KS Cirila Tavčarja in KS Staneta Bokala 2011

SVETI KRAJEVNIH SKUPNOSTI
STANETA BOKALA
MIRKA ROGLJA-PETKA
CIRILA TAVČARJA
Tavčarjeva 3/b, 4270  JESENICE

Na podlagi 4. člena Pravilnika o načinu delovanja krajevnih skupnosti, objavljajo Sveti krajevnih skupnosti

RAZPIS

za podelitev priznanj

KS Mirka Roglja-Petka, KS Cirila Tavčarja in KS Staneta Bokala

I. Priznanja  krajevnih skupnosti:

 • KS Mirka Roglja-Petka
 • KS Cirila Tavčarja
 • KS Staneta Bokala

II. Priznanja se podeljujejo krajanom:

 • Za uspešno delo, ki je pomembno prispevalo k razvoju, ugledu in sožitju v krajevnih skupnostih
 • Za vsestransko pomoč pri izvedbah planiranih aktivnosti v krajevnih skupnostih

III. Predloge za priznanje na območju krajevnih skupnosti lahko pošljejo:

 • Fizične osebe
 • Organizacije
 • Javni zavodi
 • Društva

IV. Razpis traja od dneva objave, od 20.05.2011 do 3.06.2011

 • Priznanja bodo podeljena na prireditvi v počastitev praznika vseh treh KS, dne 01.07.2011.

V. Kraj in izvedba odpiranja pobud:

 • Predloge za priznanja pošljejo predlagatelji v zaprti kuverti na naslov: Krajevne skupnosti Mirka Roglja-Petka, Cirila Tavčarja, Staneta Bokala, Komisiji za podelitev priznanj, Tavčarjeva 3/b, 4270  Jesenice, do vključno 3. junija 2011. Zapečatene kuverte morajo biti označene “Ne odpiraj - priznanje KS za leto 2011.”
 • Odpiranje prispelih vlog  bo 15. junija 2011 na sedežu krajevnih skupnosti ob 17.00 uri.
 • Pisni predlog mora vsebovati točne podatke predlaganega kandidata in utemeljitev.
 • Nepravočasne, nepravilno označene in nepopolne vloge bo komisija zavrgla.

Predsednica KS M. Roglja-Petka: Ana Marija KOROŠEC l.r.

Predsednica KS C. Tavčarja: Ivanka ZUPANČIČ l.r.

Predsednica KS S. Bokala: Mili ILENIČ l.r.

Dodatne informacije

 • Veljavno od: 20-05-2011
 • Veljavno do: 03-06-2011
Prebrano 5514 krat Nazadnje urejano na torek, 17 maj 2011 10:21

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave