Javni razpisi

mar  2014 12

Javni razpis za sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v šolskem oziroma študijskem letu 2013/2014

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroška plače mentorja in nagrade dijaka srednjega poklicnega izobraževanja (v nadaljevanju: dijak/i) oziroma študenta višje strokovne šole (v nadaljevanju: študent/i). Ti stroški nastanejo, ko delodajalci izvajajo aktivnosti praktičnega usposabljanja z delom za dijake oziroma z izvajanjem praktičnega izobraževanja za študente. Za pomoč pri izvedbi programa se del spodbud nameni tudi šoli, v kateri je dijak ali študent vpisan v zaključni letnik. Šola prejme sredstva za usmerjanje, obveščanje in koordinacijo delodajalcev ter administrativno - tehnično podporo pri pripravi dokumentacije za prijavo na ta javni razpis.

Cilj javnega razpisa je sofinanciranje izvedbe praktičnega usposabljanja z delom na ustrezno opremljenih učnih mestih za dijake srednjega poklicnega izobraževanja, ki imajo sklenjene individualne ali kolektivne učne pogodbe o praktičnem usposabljanju z delom ter študente višjih strokovnih šol, ki  imajo sklenjene pogodbe o praktičnem izobraževanju. Za dosego tega cilja je potrebno aktivno vključevanje poklicnih in strokovnih šol kot nosilcev izobraževanja in organizatorjev praktičnega usposabljanja z delom.
 
Skladno z navedeno metodologijo je predvidena višina spodbude:

  • med 525,00 EUR in 1.250,00 EUR na dijaka v triletnem srednjem poklicnem izobraževanju oziroma v sorazmernem deležu glede na število tednov po programu, če je posamezni delodajalec izvedel vsaj tri tedne praktičnega usposabljanja z delom po učni pogodbi;
  • in med 800,00 EUR in 1.250,00 EUR na študenta v višjem strokovnem izobraževanju oziroma v sorazmernem deležu glede na število tednov po programu, če je posamezni delodajalec izvedel vsaj osem tednov praktičnega izobraževanja po pogodbi o praktičnem izobraževanju

Več o razpisu in pogojih za kandidiranje: http://www.sklad-kadri.si/fileadmin/dokumenti/Razpisi/174-PUD_2013_2014/Javni_razpis_2013_2014.pdf

Vsaka dodeljena spodbuda se izplača delodajalcu, in sicer zmanjšana za 25,00 EUR, ki se nakažejo šoli, v kateri je dijak ali študent vpisan v zaključni letnik. Za praktično usposabljanje z delom oz. praktično izobraževanje se lahko spodbuda za prijavljeno osebo dodeli več delodajalcem v sorazmernih deležih, pri čemer spodbuda za šolo ne more presegati 25,00 EUR.

Šola in delodajalec, za katerega šola pošlje vlogo na javni razpis, nastopata kot soprijavitelja. Vlogo na javni razpis odda šola, v kateri je dijak ali študent vpisan.
Rok za oddajo vlog je 31. 3. 2014.

Povezava na objavo razpisa:

http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/javni-razpis-pud-20132014/

ZA DODATNE INFORMACIJE se obrnite na  ŠOLO, katero dijak/študent obiskuje
ali  pokličite: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. tel.: 01 / 434 15 84

Dodatne informacije

  • Veljavno od: 12-03-2014
  • Veljavno do: 31-03-2014
Prebrano 3044 krat Nazadnje urejano na torek, 27 maj 2014 13:00