Skok na osrednjo vsebino

Javni razpisi

VIŠJI REFERENT NA KOMUNALNI DIREKCIJI, ki se opravlja v nazivih višji referent III, II in I  

VIŠJI SVETOVALEC ZA GRADBENE ZADEVE NA KOMUNALNI DIREKCIJI, ki se opravlja v nazivih višji svetovalec II in I.

Občina Jesenice v soglasju z občinami soustanoviteljicami Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta.

VIŠJI SVETOVALEC ZA GRADBENE ZADEVE NA KOMUNALNI DIREKCIJI, ki se opravlja v nazivih višji svetovalec II in I.

VIŠJI SVETOVALEC ZA GRADBENE ZADEVE NA KOMUNALNI DIREKCIJI, ki se opravlja v nazivih višji svetovalec II in I.

VIŠJI SVETOVALEC ZA GRADBENE ZADEVE NA KOMUNALNI DIREKCIJI, ki se opravlja v nazivih višji svetovalec II in I.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja razpisuje prosto delovno mesto direktorja javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice.

Številka: 110-4/2022

Obveščamo, da je bil na javnem natečaju za prosto delovno mesto občinskega redarja v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica, ki je bil dne 11.2.2022 objavljen na spletnih straneh Občine Jesenice ter Zavoda RS za zaposlovanje, kandidat izbran.

Neizbrani kandidati, ki so se uvrstili v izbirni postopek, imajo pravico do vpogleda v gradivo izbirnega postopka.

ŽUPAN
Blaž Račič

Občina Jesenice v soglasju z občinami soustanoviteljicami Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica v skladu z 58. členom Zakona o javnih uslužbencih -ZJU objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta v MIR št. 9: OBČINSKI REDAR

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja razpisuje prosto delovno mesto direktorja javnega zavoda Zavod za šport Jesenice.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja razpisuje prosto delovno mesto.

Obveščamo, da sta bila na javnem natečaju za dve prosti delovni mesti občinskega redarja v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica, ki je bil dne 17.5.2021 objavljen na spletnih straneh Občine Jesenice ter Zavoda RS za zaposlovanje, kandidata izbrana.

Neizbrani kandidati, ki so se uvrstili v izbirni postopek, imajo pravico do vpogleda v gradivo izbirnega postopka.

 

ŽUPAN
Blaž Račič

Občina Jesenice v soglasju z občinami soustanoviteljicami Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica v skladu z 58. členom Zakona o javnih uslužbencih -ZJU objavlja javni natečaj za zasedbo 2 (dveh) prostih uradniških delovnih mest OBČINSKI REDAR

Prosto delovno mesto direktorja javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice.

Obveščamo, da je bil na javnem natečaju za delovno mesto svetovalca na Oddelku za okolje in prostor na Občini Jesenice, ki je bil dne 18.2.2021 objavljen na spletnih straneh Občine Jesenice ter Zavoda RS za zaposlovanje, kandidat izbran.

Neizbrani kandidati, ki so se uvrstili v izbirni postopek, imajo pravico do vpogleda v gradivo izbirnega postopka.

ŽUPAN
Blaž Račič

Občina Jesenice na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta št. 90 SVETOVALEC NA ODDELKU ZA OKOLJE IN PROSTOR.

Javni razpis za prosto strokovno tehnično delovno mesto za nedoločen čas v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica (v nadaljevanju MIR) KOORDINATOR VII/1 za Civilno zaščito.

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave