Skok na osrednjo vsebino

Javni razpisi

Občina Jesenice na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih-ZJU (Ur. list RS, št. 63/07–UPB-3 s spr.) objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta št. 22.

Obveščamo, da je bil na javnem natečaju za delovno mesto svetovalca na Komunalni direkciji na Občini Jesenice, ki je bil dne 9/1-2024 objavljen na spletnih straneh Občine Jesenice ter Zavoda RS za zaposlovanje, kandidat izbran.

Neizbrani kandidati, ki so se uvrstili v izbirni postopek, imajo pravico do vpogleda v gradivo izbirnega postopka.

Številka: 110-30/2023

Jesenice Razpisna komisija objavlja javni natečaj za položajno delovno mesto DIREKTORJA javnega komunalnega podjetja JEKO, d.o.o., Jesenice s štiriletnih mandatom.

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske objavlja javna razpisa za prosti delovni mesti.

Javni razpis za prosto delovno mesto direktorja javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Jesenice

Občina Jesenice objavlja javni razpis za prosto uradniško delovno mesto za nedoločen čas Svetovalec na Komunalni direkciji.

Občina Jesenice objavlja javni razpis za prosto strokovno tehnično delovno mesto za nedoločen čas Strokovni sodelavec V.

Občina Jesenice objavlja javni razpis za prosto strokovno tehnično delovno mesto za nedoločen čas KOORDINATOR VII/2 v Kabinetu župana

Občina Jesenice objavlja javni razpis za prosto strokovno tehnično delovno mesto za nedoločen čas EKONOM  V.

Številka: 110-15/2023

Obveščamo, da je bil na javnem natečaju za delovno mesto vodja Oddelka za finance, plan in analize na Občini Jesenice, ki je bil dne 17/10-2023 objavljen na spletnih straneh Občine Jesenice ter Zavoda RS za zaposlovanje, kandidat izbran.

Številka: 110-11/2023

Obveščamo, da je bil na javnem natečaju za delovno mesto višjega svetovalca v Kabinetu župana na Občini Jesenice, ki je bil dne 5/10-2023 objavljen na spletnih straneh Občine Jesenice ter Zavoda RS za zaposlovanje, kandidat izbran.

Neizbrani kandidati, ki so se uvrstili v izbirni postopek, imajo pravico do vpogleda v gradivo izbirnega postopka.

Številka: 110-13/2023

Obveščamo, da je bil na javnem natečaju za delovno mesto vodja Komunalne direkcije na Občini Jesenice, ki je bil dne 21/9-2023 objavljen na spletnih straneh Občine Jesenice ter Zavoda RS za zaposlovanje, kandidat izbran.

Neizbrani kandidati, ki so se uvrstili v izbirni postopek, imajo pravico do vpogleda v gradivo izbirnega postopka.

Občina Jesenice objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta.

Občina Jesenice objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta.

Občina Jesenice objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta.

Občina Jesenice objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja razpisuje prosto delovno mesto direktorja javnega zavoda Zavod za šport Jesenice.

Občina Jesenice objavlja javni razpis za prosto strokovno tehnično delovno mesto za nedoločen čas STROKOVNI SODELAVEC VII/1.

Številka: 110-10/2023

Obveščamo, da je bil na javnem natečaju za prosto delovno mesto občinskega redarja v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica, ki je bil dne 6.6.2023 objavljen na spletnih straneh Občine Jesenice ter Zavoda RS za zaposlovanje,  kandidat izbran.

Neizbrani kandidati, ki so se uvrstili v izbirni postopek, imajo pravico do vpogleda v gradivo izbirnega postopka.

Občina Jesenice v soglasju z občinami soustanoviteljicami Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica objavlja javni natečaj za zasedbo 1 (enega) prostega uradniškega delovnega mesta.

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave