Skok na osrednjo vsebino

Novice

Feb 2015 06

Proračun občine Jesenice za leto 2015 potrjen soglasno

Na včerajšnji 4. redni seji je Občinski svet občine Jesenice kot najpomembnejšo točko dnevnega reda obravnaval predlog poračuna občine Jesenice za leto 2015. Po kar dveurni obravnavi je za potrditev predlaganega proračuna glasovalo vseh 28 svetnikov in svetnic.

Občinski svet občine Jesenice je o proračunu občine Jesenice za leto 2015 v prvi obravnavi odločal konec decembra. V prvi obravnavi proračuna je občinska uprava prejela 69 pripomb, predlogov in pobud, ki jih je preučila, se do njih opredelila in jih, skladno z zakonodajnimi in finančnimi zmožnostmi, vključila v predlog proračuna v drugi obravnavi, o katerem se je Občinski svet odločal na včerajšnji seji. Ker je pri drugi obravnavi proračuna predlog le-tega možno spreminjati le še z vloženimi amandmaji, je bilo na predlog proračuna s strani svetnikov vloženih 15 amandmajev, od katerih je bilo sedem amandmajev na seji sprejetih, štirje so bili nesprejeti, štiri amandmaje pa so predlagatelji na podlagi dodatne obrazložitve strokovnih služb umaknili. Glasovanje o končnem predlogu proračuna je bilo zagotovo največje presenečenje včerajšnje seje, saj je za sprejem proračuna glasovalo vseh 28 svetnic in svetnikov.

Župan občine Jesenice Tomaž Tom Mencinger se je svetnikom in svetnicam zahvalil za aktivno sodelovanje in njihov prispevek k oblikovanju proračuna ter za konstruktivno razpravo. Proračun je označil za dokument, ki predstavlja kompromis med vsemi željami in razpoložljivimi viri, hkrati pa rezultat sodelovanja med vsemi sodelujočimi. Glede samega glasovanja o končnem predlogu proračuna je povedal:

To, da je bil proračun sprejet soglasno, torej, da je za sprejetje proračuna glasovalo vseh 28 svetnikov, kaže na to, da je Občinski svet, kljub temu, da je zelo raznolik in sestavljen iz velikega števila političnih strank in list z različnimi prioritetami, zmožen delovati složno in v dobro občanov. Priprava letošnjega proračuna je bila dolgotrajna in je terjala ogromno dela, truda in usklajevanja. Prejeli smo ogromno različnih pobud, ki so bile dobrodošle in smo se jih trudili v čim večji meri upoštevati. Zavedam se, da tudi naloga svetnikov nikakor ni bila preprosta in so v obravnavo predloga proračuna vložili veliko truda, predvsem zato, ker gre za izredno pomemben dokument, s katerim se je večina med njimi srečala prvič. Vseh želja v končnem predlogu proračuna žal ni bilo možno upoštevati, vendar me vseeno izredno veseli, da to dejstvo ni vplivalo na končno presojo članov Občinskega sveta in je bila skrb za dobrobit občanov in same občine močnejša.

V sprejetem proračunu občine Jesenice za leto 2015 načrtovani prihodki znašajo 22,8 milijonov evrov, načrtovani odhodki 24,6 milijonov evrov, proračunski primanjkljaj pa bo tako znašal 1,8 milijona evrov. Odplačilo dolga vseh že najetih kreditov je načrtovano v višini 237.000 evrov, sprememba stanja sredstev na računih pa je ocenjena na -2,9 milijona evrov in se bo krila iz ostanka sredstev na računu iz leta 2014.

Read 1980 times Last modified on Wednesday, 11 February 2015 19:38

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Uporabne povezave